Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İskoç General Patrik Gordon'un Gözüyle İlk Osmanlı-Rus Savaşı: I. Çehrin Seferi (1677)

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ, cilt.18, ss.339-355, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkistan Genel Valisi Aleksey Nikolayeviç Kuropatkin’inTürkistan İzlenimleri (1916)

Akademik Tarih ve Düşünce, cilt.5, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırım Hanı I. Selim Giray’ın İlmî, Edebî Ve Dini Yönü

21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum, cilt.3, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rusya’nın Kırım’ı İşgal Teşebbüsleri Karşısında Kırım Hanlığı Kuvvetlerinin Perekop Zaferi (1689),

), Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal Of Turkish World Studies, cilt.12, ss.503-516, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Manisa’da Yaşayan Kafkasya Kökenlilerin Hafıza Mekanları Üzerine bir Araştırma

Uluslararası Manisa Sempozyumu Şehzade Mehmed ve Manisa Tarihi-Kültürü-Ekonomisi, Manisa, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, cilt.2, ss.1193-1208

İskoç General Patrik Gordn’xxun Gözüyle Çehrin Savaşları 1677-1678

3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 17 - 21 Ekim 2018

”Manisa’da Yaşayan Kafkasya Kökenlilerin HafızaMekânları Üzerine Bir Araştırma”

Geçmişten Günümüze Manisa Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, cilt.2, ss.1193-1208

Rusya’nın Azak’ı İşgalinde Stratejik Bir Nokta: Voronej Tersanesi

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi ISRC 2017, 28 Eylül - 01 Ekim 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Bir Modernite Sorunu Olarak Ermenicilik

Babıali Kültür Çağlar Yayıncılık, İstanbul, 2018

Geçmişten Günümüze Manisa

Manisa'da Yaşayan Kafkasya kökenlilerin Hafıza Mekânları Üzerine Bir Araştırma, Ferhat Berber, Harika Durgun, Betül Aydoğan, Editör, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, Manisa, ss.1193-1208, 2018

Geçmişten Günümüze Manisa (Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi, Kültürü, Ekonomisi, C. II

Manisa'da Yaşayan Kafkasya Kökenlilerin Hafıza Mekanları Üzerine Bir Araştırma - (Kitap Bölümü), Berber F., Durgun H., Aydoğan B, Editör, Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, Manisa, ss.1193-1209, 2018

Geçmişten Günümüze Manisa ( Şehzade II. Mehmed ve Manisa TArihi, Kültürü, Ekonomisi, C. II

Manisa’xxda Yaşayan Kafkasya Kökenlilerin Hafıza Mekanları Üzerine Bir Araştırma, , Editör, Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, Manisa, ss.1193-1209, 2018

Socio-Economic Strategies

A Strategical Point of Invasion of Azov by Peter The Gerat: Naval Shipyard of Voronezh, Ali Rıza Gökbunar, Florina Oana Virlanuta, Deniz Zungun, Editör, LAP Lambert Akadenic Publishing, 2017

Sosyo-Ekonomik Stratejiler V-Türk Dünyası Araştırmaları

Osmanlı Devleti’xxnin Ukrayna Toprakları ÜZerindeki Hakimiyet Mücadelesinde Başarısız Bir Teşebbüsü: Yuriy Himelnitskiy, Yılmaz Yeşil, Şaban Ertekin, Volkan Yurdadoğ, Sinan Demirtürk, Editör, IJOPEC Publication Limited, 2017

Türkiye-Ukrayna İlişkileri (Kazak Dönemi 1500-1800)

Osmanlı Devleti Himayesinde Bir Kazak Atamanı İki Savaş, , Editör, Çamlıca, 2015