Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Marka Farkındalığında Sosyal Medya Kullanımı Karşılaştırmalı Bir Analiz

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.663-674, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Putting Heart and Soul in Education: Spiritually Intelligent Servant-Leaders in Educational Institutions

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.11, ss.1009-1022, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kurumsal İletişim Temelinde Kurumsal Portallar Hürriyet Haber Portalına Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz

İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar, cilt.3, ss.1-21, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Halkla İlişkiler ve Propaganda İlişkisi

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.265-284, 2012 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Belediyelerde Halkla İlişkiler Yönetimi İzmir İli Belediyelerine Yönelik Bir Araştırma

İnönü Üniversitesi- Akademik Yaklaşımlar Dergisi, cilt.2, ss.198-229, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hizmetkâr Liderlik Anlayışı ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Geliştirmek

Akademia, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.2-18, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kurum Kültürü Çalışmalarında Hizmetkar Liderlik Anlayışı ile Değer Yaratmak

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.61-72, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Educators Role as Spiritually Intelligent Leaders in Educational Institutions

International Journal of Human Sciences , cilt.1, ss.1-22, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ÖRGÜTSEL VERİMLİLİĞİ ETKİLEYEN ÖNEMLİ BİR OLGU: YILDIRMA (İLETİŞİM PERSPEKTİFİNDEN BİR YAKLAŞIM)

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler , ss.289-307, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İşletmelerde İnsan Kaynağının Etkinliğini Arttırmada Atılganlık Yönetimi

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.4, ss.27-48, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ülkemizdeki STK’lar Kolektif ve Halka Dayalı Lobicilik Yapmalı

Sivil Toplum Dergisi, cilt.3, ss.133-136, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Konuşma Sanatına Dair

MediaCat- Pazarlama İletişimi Dergisi, cilt.7, ss.48-50, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Başarılı Sunumların Çıkış Noktası

MediaCat-Pazarlama İletişimi Dergisi, cilt.7, ss.54-55, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Tutundurma Faaliyetleri

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, cilt.12, ss.110-116, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Lobi Teknikleri

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.0, ss.267-288, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Profesyonel İmajın, İmaj Yönetimi Kapsamındaki Yeri ve Önemi

Pazarlama Dünyası , cilt.12, ss.25-28, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Örgütsel İletişim

Pazarlama Dünyası, cilt.12, ss.38-42, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Müşterilerle Etkin İletişim Kurmak

Babıali Magazin, cilt.9, ss.32-33, 1998 (Hakemsiz Dergi)

İletişimin Sessiz Yönü: Sözsüz İletişim

MediaCat Pazarlama İletişimi, cilt.5, ss.18-20, 1998 (Hakemsiz Dergi)

İletişim Becerilerini Geliştirmek

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, cilt.11, ss.69-82, 1998 (Hakemsiz Dergi)

İş Hayatında Başarı İçin 7 Altın Kural

Babıali Magazin, cilt.9, ss.42-43, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Baskı Gruplarının Önemi ve Gücü

Babıali Magazin, cilt.9, ss.42-43, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Profesyonel İmajın Önemi

MediaCat-Pazarlama İletişimi, cilt.4, ss.26-27, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Lobicilik Sanatı

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, cilt.11, ss.141-146, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Türkiye'de Lobicilik

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, cilt.10, ss.115-130, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Siyasal Alanda Döngü Yönetimi

Political Communication in Theory and Practice: Non-Western Approaches, Aydın, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2018, ss.437-446

The Role of Social Media in Brand Recognition Case Studies From Turkey

International Congress onPolitical, Economic and Social Studies (ICPESS), İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ağustos 2016, ss.21-37

The Role of Expat Corporations on Image Building and Sustaining Process of Country Branding

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, IASSR, Sankt-Peterburg, Rusya, 11 - 14 Eylül 2014, ss.21-22

Mobbing in Turkey Case Studies of Mobbed in the Workplace

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, IASSR, St. Petersburg, Sankt-Peterburg, Rusya, 11 - 14 Eylül 2014, ss.16

Social Responsibility Campaigns and Consumer Centric Marketing Are They in Cohesion The Practices of Top Ten Organizations in Turkey

International Conference on Marketing&Consume Behaviour (ICMC 2013), The Marketing School, Porto Portugal, May 16-17, 2013, Porto, Portekiz, 16 - 17 Mayıs 2013, ss.12-13

Change of Mobile Marketing Effects of 3G on Mobile Marketing

Ege University 13th International Cultural Studies Syposium, Change and Challenge, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2011, ss.327-336

Bir Lobicilik Uygulaması olarak Akıl Hocalığı Spin Doctors

Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 15 - 17 Nisan 2009, cilt.2, ss.220-235

Eğitim Kurumlarının İletişim Kalitesini Arttırmada İçsel Motivasyon Araçları

4. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi-Risk Altındaki Çocuklar, İstanbul, Türkiye, 22 Ekim 2007, ss.362-372

Managing the Organizational Culture of Tourism Enterprises with a New Value: Servant-Leadership

Turk-Kazakh International Tourism Conference: New Perspectives and Values in World Tourism & Tourism Management in the Future, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2006, ss.1210-1223

Using Motivation Management to Overcome Communication Gaps in Educational Institutions

Third Vittachi International Conference - Rethinking Educational Change, Fas, Fas, 1 - 07 Temmuz 2006, ss.103-106

Things Said Without Words: Nonverbal Communication Skills of Children

1. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı “Milenyumda Çocuk ve İletişim” , İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2004, ss.291-300

Çocuklar Şiddeti Nereden Öğreniyorlar?

1. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı “Milenyumda Çocuk ve İletişim”, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2004, ss.99-110

From the Intercultural Perspective ‘The World Beyond Words’

II. Uluslararası Milenyumda İletişim Sempozyumu Türk ve Amerikalı İletişimcilerle Buluşma, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Mart 2004, cilt.1, ss.827-842

Küreselleşme Sürecinde Markaların Pazarlama İletişimi Stratejilerinin Kilit Noktası: Yerel Değerler

II. Uluslararası Milenyumda İletişim Sempozyumu Türk ve Amerikalı İletişimcilerle Buluşma, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Mart 2004, cilt.1, ss.419-434

Lobicilik Faaliyetlerini Başarıya Ulaştıran Çalışma: Halka Dayalı Lobicilik

1. Ulusal İletişim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2000, ss.59-79

Kitap & Kitap Bölümleri

Halkla İlişkilerde Uygulama Teknikleri

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2020

Halkla İlişkiler Materyallerinde Baskı Öncesi Hazırlık ve Basım Teknikleri

Halkla İlişkilerde Uygulama Teknikleri, Müjde Ker Dincer, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.189-212, 2020

Halkla İlişkiler Materyallerinde Baskı Öncesi Hazırlık ve Basım Teknikleri

Halkla İlişkilerde Uygulama Teknikleri, Müjde Ker Dincer, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.189-212, 2020

Hedef Kitle ve Halkla İlişkiler

Halkla İlişkilerde Uygulama Teknikleri, Müjde Ker Dincer, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.4-23, 2020

İlişki Yönetimi Yaklaşımı

Halkla İlişkilerde Teori ve Yaklaşımlar, M. Umut Tuncer, Editör, Literatür Yayıncılık, Konya, ss.113-144, 2019

Lobicilikte Temel Aktörler Olarak Baskı Grupları

Lobicilik ve Halkla İlişkiler, Bülend Aydın Ertekin, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.128-153, 2016

Türk Lobiciliğinin Hedefleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Örnek Olaylar

Lobicilik ve Halkla İlişkiler, Bülend Aydın Ertekin, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.154-185, 2016

Lobiciliğin Kavramsal ve Tarihsel Perspektifi

Lobicilik ve Halkla İlişkiler , Bülend Aydın Ertekin, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.2-27, 2016

Lobicilikte Yaygın Kullanılan İletişim Teknikleri

Lobicilik ve Halkla İlişkiler, Bülend Aydın Ertekin, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.76-105, 2016

Halkla İlişkilerde Röportaj

Halkla İlişkiler Yazarlığı, Nilay Başok, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.163-180, 2014

Kurum içi-Kurum dışı İletişim ve Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler Kampanyaları, Nilay Başok, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.195-226, 2014

Halkla İlişkiler Reklamcılık İlişkisi

Halkla İlişkiler Yazarlığı, Nilay Başok, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.281-306, 2014

Hedef Kitle Türleri

Halkla İlişkiler Kampanyaları, Nilay Başok, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.127-144, 2014

Etkinlik Stratejileri

Halkla İlişkiler Kampanyaları, Nilay Başok, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.173-194, 2014

Hedef Kitle ve Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler Kampanyaları, Nilay Başok, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.106-126, 2014

Kurumsal Konuşma ve Mülakat Süreci

Halkla İlişkiler Yazarlığı, Nilay Başok, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.257-280, 2014

Kurumsal El İlanı, Basın Dosyası ve Broşür Hazırlama

Halkla İlişkiler Yazarlığı, Nilay Başok, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.144-162, 2014

Etkili Yazma Becerisi Geliştirme Süreci

Halkla İlişkiler Yazarlığı, Nilay Başok, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.30-56, 2014

Halkla İlişkiler Döngü Yönetimi, Halkla İlişkiler Uygulamacıları da Döngü Uzmanları Değildir

Halkla İlişkiler Ne Değildir, Ayşen Temel Eğinli, Editör, Say Yayınları, İstanbul, 2014

Televizyon: Çocuklara ‘Gerçek Hayat’ı Şiddetle Öğreten ‘Çağdaş Masal Anlatıcı’

Çocuk ve Medya, Önce Çocuklar Düşlesin Diye…, Selin İçin Akçalı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.191-212, 2007

Çizgi Film Dünyasında Türselliğe Eleştirel Bir Bakış: Animasyonlar Karşısında Animeler

Medya Okumaları, Özgür Yılmazkol, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.175-204, 2007

Kişilerarası İletişimde Sorun Çözücü Bir İletişim Becerisi Olarak Atılganlık

İletişime Yeni Yaklaşımlar , Demet Gürüz,Ayşen Temel Eğinli, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.25-58, 2005

Kazanan İmajınız

Alfa Basım Yayım, İstanbul, 2002

Başarılı Sunumların Çıkış Noktası

Her Yönüyle Pazarlama İletişimi, Kapital Medya Hizmetleri AŞ, Editör, Media Cat Kitapları, Ankara, ss.151-158, 2000

Lobicilik

Alfa Basım Yayım, İstanbul, 1999

Telefondaki İmajınız

Reklam, Halkla İlişkiler ve Ötesi, Kapital Medya Hizmetleri AŞ, Editör, Media Cat Kitapları, Ankara, ss.123-128, 1999

Halkla İlişkiler Yönetiminde İletişim

Halkla İlişkiler Yönetimi, Demet Gürüz, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.20-73, 1998

Diğer Yayınlar

Merhaba!

Diğer, ss.8, 1999