Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

What changed in public extension in the last decade? The case of Manisa province in Turkey

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.6, ss.3298-3304, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

ICTs usage tendencies of public extension workers in Turkey

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.9, ss.618-623, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Agricultural Knowledge and Information System from Extension Window: the Turkish Case

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.37-44, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Computer Literacy and Information Society Skills of Public Extension Workers in Turkey

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.407-414, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lessons Learnt from KOYMER Agricultural Extension Project in Turkey

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.61-66, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN OVERVIEW OF AGRICULTURAL EXTENSION SERVICES IN TURKEY

Bulgarian Journal Of Agricultural Science, cilt.1, ss.151-157, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Farklı Örgütlerdeki Yayım Elemanlarının Bilgi Toplumu Becerilerinin Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.52, ss.57-62, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Farklı Kuruluşlardaki Yayım Elemanlarının İş Memnuniyetini Etkileyen Faktörler

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.52, ss.123-130, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarımsal Yayım Örgütlerinde Kurum Kültürü

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.51, ss.125-132, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.51, ss.1-11, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Yayım ve Cinsiyet

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.50, ss.21-27, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mezunlarının Eğitimlerinin Yeterliliği Hakkındaki Görüşleri

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.48, ss.105-111, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Is technical content in extension advisory work still relevant

Journal of Extension Systems, cilt.25, ss.113-120, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Peyzaj Politikalarının Varlık Odaklı Yerel Katılım Süreçleri ile Geliştirilmesi: Küçük Menderes Havzası Deneyimi

Türkiye Peyzajları II. Ulusal Konferansı, Peyzaj Politikaları, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Kasım 2017, ss.242-255

Yerelin Bilgisiyle Yaşam Stratejileri Geliştirmek ve Birlikte Hayata Geçirmek: İzmir Havzaları Deneyimi

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyumu: Planlamada Kırsal Alan ve Bölge, Konya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2017

Determination of Environmental Attitudes of Farmers in the Aegean Region

25th International Scientific Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.125-128

The Affecting Factors and Actors on Adoption of Sustainable Applications in Menemen County

23rd International Scientific-Experts Congress On Agriculture And Food Industry, İzmir, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012, cilt.1, ss.331-335

Çiftçilerin Sürdürülebilirlik Düzeyi Ege Bölgesi Örneği

10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2012, ss.1215-1221

An Evaluation of the EU new organic import regulation from the perspective of the third country stakeholders

Knowledge for Tomorrow, Proceedings of the Third Scientific Conference of ISOFAR, Seul, Namyangju, Güney Kore, 28 Eylül - 01 Ekim 2011, cilt.2, ss.108-111

Tarım Danışmanlarının Bilişim ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Eğilimleri

Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2010, ss.580-587

Is technical content still relevant

XIX European Seminar on Extension Education, Assisi-Perugia, İtalya, 15 - 19 Eylül 2009, ss.209-213

Dünyada Tarımsal Yayım

2009 Yılı Tarla Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı, Aydın, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2009, ss.215-238

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye’de Tarımsal Yayım

TÜRKİYE’DE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TARIM POLİTİKALARI ve EKONOMİSİ, Bekir PAKDEMİRLİ, Banu YÜCEL, Nedim KOŞUM, Zülfikar BAYRAKTAR, Editör, AKÇAĞ BASIM YAYIM PAZARLAMA A.Ş, ss.197-203, 2019