Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1994 - 2002 Doktora

  Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1991 - 1994 Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2002 Doktora

  BAZI POTANSİYEL AKTİF 5,12-(İMİNOMETANO)DİBENZO[a,d]SİKLOOKTEN TÜREVLERİNİN TOTAL SENTEZLERİ

  Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

 • 1994 Yüksek Lisans

  POTANSİYEL OLARAK MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNE ETKİLİ BAZI BENZOKSAZEPİN TÜREVLERİNİN TOTAL SENTEZİ

  Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü