Prof.Dr.

MURAT ELİBOL


Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik Bölümü

Eğitim Bilgileri

1991 - 1995

1991 - 1995

Doktora

University Of Manchester Institute Of Science And Technology (Umıst), Biochemical Engineering, İngiltere

1986 - 1989

1986 - 1989

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Yl) (Tezli), Türkiye

1982 - 1986

1982 - 1986

Lisans

Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Araştırma Alanları

Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi , Biyoteknoloji, Proses ve Reaktör Tasarımı, Enzimoloji, Biyoteknoloji, Biyomateryal, Biyoreaktör, Endüstriyel Biyoteknoloji, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

2003 - 2005

2003 - 2005

Prof.Dr.

Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

1997 - 2003

1997 - 2003

Doç.Dr.

Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

1995 - 1997

1995 - 1997

Yrd.Doç.Dr.

Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

1987 - 1995

1987 - 1995

Araştırma Görevlisi

Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

2005 - 2016

2005 - 2016

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

Yönetilen Tezler

2016

2016

Yüksek Lisans

Zeytinyağı işletme atığının biyoproseslerde hammadde olarak değerlendirilmesi

ELİBOL M.

İ.GÜLTEPE(Öğrenci)

2016

2016

Doktora

Memory biased random walk as an empirical approach to identifying community structures in social and biological networks

ELİBOL M.

M.YÜCEL(Öğrenci)

2016

2016

Doktora

Rekombinant insanlaştırılmış anti tumör nekrozis faktör-? monoklonal antikor üretim prosesinin optimizasyonu

ELİBOL M.

D.AYYILDIZ(Öğrenci)

2015

2015

Yüksek Lisans

Portakal küspesinden hidrotermal yöntemle biyokömür eldesi

ELİBOL M.

B.ATİLA(Öğrenci)

2015

2015

Doktora

Kalp krizinin ve kalp yetmezliğinin hızlı tespiti için tanı kiti geliştirilmesi

ELİBOL M.

M.ÖZGÜN(Öğrenci)

2013

2013

Yüksek Lisans

Mikrobiyal biyoçimento üretimine yönelik üreaz enzimi üretiminin optimizasyonu

ELİBOL M.

T.AZARNO(Öğrenci)

2013

2013

Doktora

Heterotrofik olarak üretilen mikroalglerle uzun zincirli ?-3 yağ asitleri üretim prosesinin optimizasyonu

ELİBOL M.

M.İŞLETEN(Öğrenci)

2013

2013

Yüksek Lisans

Kabuklu deniz ürünleri atıklarından endüstriyel ölçekte kitin-kitosan üretimi

ELİBOL M.

H.ÖZEL(Öğrenci)

2013

2013

Yüksek Lisans

Mikroalglerin lipaz üretim potansiyelinin araştırılması

ELİBOL M.

E.MOGHİMİAZAR(Öğrenci)

2010

2010

Yüksek Lisans

Kitosan kimyasal modifikasyonu

ELİBOL M.

İ.YAZGAN(Öğrenci)

2010

2010

Yüksek Lisans

Simulink destekli model-tabanlı biyoproses kontrol

ELİBOL M.

M.YÜCEL(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

İmmobilize hibridoma hücrelerinden monoklonal antikor üretim prosesinin optimizasyonu

ELİBOL M.

S.MERT(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Kitinin kimyasal ve biyolojik yöntemlerle kitosana dönüşümünde biyoreaktör tasarımı ve tasarım parametrelerinin incelenmesi

ELİBOL M.

M.CİVELEKOĞLU(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Zeytin karasuyundan mikrobiyal lipaz üretimi

ELİBOL M.

H.BUĞRA(Öğrenci)

2007

2007

Yüksek Lisans

Kabuklu katı deniz ürünü (Penaeus sp.) atığından kitin kazanımı

ELİBOL M.

A.ÖZHAN(Öğrenci)

2001

2001

Yüksek Lisans

Rhizopus oryzae'den laktik asit üretimi

ELİBOL M.

Ş.BULUT(Öğrenci)

Desteklenen Projeler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Mikroalglerden Biyojenik Nanopartiküllerin Sentezlenmesi, Optimizasyonu Ve Biyoteknolojide Kullanım Potansiyelinin Araştırılması

TÜBİTAK Projesi

ELİBOL M. (Yürütücü)

2017 - 2019

2017 - 2019

MİKROALGLERDEN POTANSİYEL BİYOAKTİF MOLEKÜLLERİN ARAŞTIRILMASI VE GEN REGÜLASYONLARININ İNCELENMESİ (ALGACTIVE)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ELİBOL M. (Yürütücü) , ÖNCEL S. Ş. , KÖSE A.

2016 - 2018

2016 - 2018

ŞAPKALI MANTARLARDAN BİYOLOJİK YÖNTEMLERLE KİTİN ÜRETİMİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ELİBOL M. (Yürütücü) , Özel N.

2015 - 2017

2015 - 2017

Döner Tambur Biyoreaktör Tasarımı ve Alfa-Amilaz Üretiminin İncelenmesi

TÜBİTAK Projesi

ELİBOL M.

2013 - 2016

2013 - 2016

Rekombinant İnsanlaştırılmış Anti Tumör Nekrozis Faktör-Alfa Monoklonal Antikor Üretim Prosesinin Optimizasyonu

TÜBİTAK Projesi

ELİBOL M. , BAYIR E.

2014 - 2015

2014 - 2015

Demir Oksit Manyetik Nanopartikülleri Üzerine İmmobilize Edilen Lipazların Biyodizel Üretiminde Kullanımının Araştırılması

TÜBİTAK Projesi

TAŞDEMİR Ş. , ELİBOL M. (Yürütücü)

2012 - 2014

2012 - 2014

Laboratuvardan Dış Alana; Fotobiyoreaktör Sistemlerinde Mikroalgal Biyohidrojen Üretimi

AB Destekli Diğer Projeler

ELİBOL M. , İMAMOĞLU E.

2011 - 2014

2011 - 2014

Tarımsal atıklardan biyoteknolojik yollarla doğal aroma bileşenlerinin üretimi ve optimizasyonu

AB Destekli Diğer Projeler

ELİBOL M.

2011 - 2014

2011 - 2014

Karbondioksit Ortamında Yetiştirilen Alglerden Biyoyakıt Üretimi

TÜBİTAK Projesi

ELİBOL M.

2010 - 2013

2010 - 2013

Heterotrofik Mikroalglerle Uzun Zincirli omega 3 Yağ Asitlerinin Üretim Prosesinin Optimizasyonu

TÜBİTAK Projesi

ELİBOL M. (Yürütücü)

2011 - 2012

2011 - 2012

Kabuklu Deniz Ürünleri Atıklarından Kitin Kitosan Üretim Projesinin Optimizasyonu

Sanayi Tezleri Projesi

ELİBOL M. (Yürütücü) , ASLAN E.

2009 - 2011

2009 - 2011

Orta Ölçekli Monoklonal Antikor Üretimi Ve Saflaştırılması

TÜBİTAK Projesi

ELİBOL M.

2008 - 2009

2008 - 2009

Cultivation of Shewanella onedidensis MR 1 for production of hydrogen using a Bio Electro Combined System

Desteklenmiş Diğer Projeler

ELİBOL M. (Yürütücü)

2007 - 2008

2007 - 2008

Zeytinyağı İşletmeleri Katı Pirina ve Sıvı Karasu Atıklarından Mikrobiyal Lipaz Üretimi

TÜBİTAK Projesi

ELİBOL M. (Yürütücü)

2006 - 2008

2006 - 2008

Kabuklu Katı Deniz Ürünleri Artıkarından Kitin Kitosan ve Türevlerinin Üretimi

TÜBİTAK Projesi

SARGIN S. , ELİBOL M. (Yürütücü)

1997 - 1999

1997 - 1999

Serbest ve Tutuklanmış Rhizopus arrhizusdan Lipaz Üretimi

TÜBİTAK Projesi

ELİBOL M. (Yürütücü)