Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2005 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

 • 2003 - 2005Prof.Dr.

  Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 1997 - 2003Doç.Dr.

  Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 1995 - 1997Yrd.Doç.Dr.

  Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 1987 - 1995Araştırma Görevlisi

  Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2005 - 2016Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

Verdiği Dersler

 • Yüksek LisansStatistical Design of Experimens, Data Analysis and Optimization

 • LisansBiyomühendislik Tasarımı

 • LisansStokiometri

 • LisansDeney Tasarımı ve Optimizasyon

 • Yüksek LisansStatistical Design of Experimens, Data Analysis and Optimization

 • LisansBiotransport Phenomena

 • DoktoraBiyolojik Sistemlerin Kinetiği ve Matematiksel Modellenmesi

Yönetilen Tezler

 • Zeytinyağı işletme atığının biyoproseslerde hammadde olarak değerlendirilmesi, ELİBOL M. , İ.GÜLTEPE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Memory biased random walk as an empirical approach to identifying community structures in social and biological networks, ELİBOL M. , M.YÜCEL(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Rekombinant insanlaştırılmış anti tumör nekrozis faktör-? monoklonal antikor üretim prosesinin optimizasyonu, ELİBOL M. , D.AYYILDIZ(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Portakal küspesinden hidrotermal yöntemle biyokömür eldesi, ELİBOL M. , B.ATİLA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Kalp krizinin ve kalp yetmezliğinin hızlı tespiti için tanı kiti geliştirilmesi, ELİBOL M. , M.ÖZGÜN(Öğrenci), Doktora, 2015
 • Mikrobiyal biyoçimento üretimine yönelik üreaz enzimi üretiminin optimizasyonu, ELİBOL M. , T.AZARNO(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • Heterotrofik olarak üretilen mikroalglerle uzun zincirli ?-3 yağ asitleri üretim prosesinin optimizasyonu, ELİBOL M. , M.İŞLETEN(Öğrenci), Doktora, 2013
 • Kabuklu deniz ürünleri atıklarından endüstriyel ölçekte kitin-kitosan üretimi, ELİBOL M. , H.ÖZEL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • Mikroalglerin lipaz üretim potansiyelinin araştırılması, ELİBOL M. , E.MOGHİMİAZAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • Kitosan kimyasal modifikasyonu, ELİBOL M. , İ.YAZGAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Simulink destekli model-tabanlı biyoproses kontrol, ELİBOL M. , M.YÜCEL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • İmmobilize hibridoma hücrelerinden monoklonal antikor üretim prosesinin optimizasyonu, ELİBOL M. , S.MERT(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Kitinin kimyasal ve biyolojik yöntemlerle kitosana dönüşümünde biyoreaktör tasarımı ve tasarım parametrelerinin incelenmesi, ELİBOL M. , M.CİVELEKOĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Zeytin karasuyundan mikrobiyal lipaz üretimi, ELİBOL M. , H.BUĞRA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Kabuklu katı deniz ürünü (Penaeus sp.) atığından kitin kazanımı, ELİBOL M. , A.ÖZHAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Rhizopus oryzae'den laktik asit üretimi, ELİBOL M. , Ş.BULUT(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2001