Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2005 - Devam Ediyor
Prof.Dr., FIRAT ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2003 - 2005
Doç.Dr., FIRAT ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 1997 - 2003
Yrd.Doç.Dr., FIRAT ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 1995 - 1997
Arş.Gör., FIRAT ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 1987 - 1995
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
TÜBİTAK-Enerji Grubu-ÇPDK Üyesi, TÜBİTAK-Enerji Grubu-ÇPDK Üyesi , , 01.01.2017 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ, 01.01.2005 - 30.12.2016
VERDİĞİ DERSLER
Stokiometri, Lisans, 2018-2019
Biyomühendislik Tasarımı, Lisans, 2018-2019
Statistical Design of Experimens, Data Analysis and Optimization , Yüksek Lisans, 2018-2019
Biyomühendislik Tasarımı, Lisans, 2017-2018
Deney Tasarımı ve Optimizasyon, Lisans, 2017-2018
Biyolojik Sistemlerin Kinetiği ve Matematiksel Modellenmesi, Doktora, 2017-2018
Biotransport Phenomena, Lisans, 2017-2018
Statistical Design of Experimens, Data Analysis and Optimization , Yüksek Lisans, 2017-2018
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, D.Ayyildiz Tamiş, "Rekombinant insanlaştırılmış anti tumör nekrozis faktör-? monoklonal antikor üretim prosesinin optimizasyonu", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2016.
Doktora, M.Yücel, "Memory biased random walk as an empirical approach to identifying community structures in social and biological networks", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2016.
Doktora, M.Özen, "Kalp krizinin ve kalp yetmezliğinin hızlı tespiti için tanı kiti geliştirilmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Doktora, M.İşleten Hoşoğlu, "Heterotrofik olarak üretilen mikroalglerle uzun zincirli ?-3 yağ asitleri üretim prosesinin optimizasyonu", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, İ.Gültepe, "Zeytinyağı işletme atığının biyoproseslerde hammadde olarak değerlendirilmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, B.Atila, "Portakal küspesinden hidrotermal yöntemle biyokömür eldesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, E.Moghimiazar, "Mikroalglerin lipaz üretim potansiyelinin araştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, H.Özel, "Kabuklu deniz ürünleri atıklarından endüstriyel ölçekte kitin-kitosan üretimi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, T.Azarno, "Mikrobiyal biyoçimento üretimine yönelik üreaz enzimi üretiminin optimizasyonu", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, İ.Yazgan, "Kitosan kimyasal modifikasyonu", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, M.Yücel, "Simulink destekli model-tabanlı biyoproses kontrol", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, H.Çoban, "Zeytin karasuyundan mikrobiyal lipaz üretimi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, M.Civelekoğlu, "Kitinin kimyasal ve biyolojik yöntemlerle kitosana dönüşümünde biyoreaktör tasarımı ve tasarım parametrelerinin incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, S.Selimoğlu, "İmmobilize hibridoma hücrelerinden monoklonal antikor üretim prosesinin optimizasyonu", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, A.Aytekin, "Kabuklu katı deniz ürünü (Penaeus sp.) atığından kitin kazanımı", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2007.
Yüksek Lisans, Ş.Bulut, "Rhizopus oryzae'den laktik asit üretimi", FIRAT ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer, Ocak, 2001.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi