Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Mikroalglerden Biyojenik Nanopartiküllerin Sentezlenmesi, Optimizasyonu Ve Biyoteknolojide Kullanım Potansiyelinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 117M052, Yönetici, Devam Ediyor
"Şapkalı Mantarlardan Biyolojik Yöntemlerle Kitin Üretilmesi", BAP Arastırma Projesi, ------, Yönetici, 2018
"Mikroalglerden potansiyel biyoaktif moleküllerinaranması ve gen regülasyonlarının incelenmesi (ALGACTIVE)", BAP Arastırma Projesi, 112M058, Yönetici, Devam Ediyor
"Deri Üretim Teknolojilerinde Mikroalgal Yağlarla Yeni Ve Sürdürülebilir Süreçlerin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, ------, Danışman, Devam Ediyor
"Mikroalglerden Potansiyel Biyoaktif Moleküllerin Araştırılması ve Gen Regülasyonlarının İncelenmesi (ALGACTIVE)", AB Destekli Diğer Projeler, 216M390, Yönetici, Devam Ediyor
"Döner Tambur Biyoreaktör Tasarımı ve Alfa-Amilaz Üretiminin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, ------, Danışman, 2017
"Demir Oksit Manyetik Nanopartikülleri Üzerine İmmobilize Edilen Lipazların Biyodizel Üretiminde Kullanımının Araştırılması", TÜBITAK Projesi, ------, Yönetici, 2015
"Rekombinant İnsanlaştırılmış Anti Tumör Nekrozis Faktör-Alfa Monoklonal Antikor Üretim Prosesinin Optimizasyonu", TÜBITAK Projesi, 112M685, Danışman, 2016
"Mikroalgal Enzim Hidrolizatlarının Besinsel ve İmmunostimulant Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 12-MÜH-058, Yönetici, 2013
"Laboratuvardan Dış Alana; Fotobiyoreaktör Sistemlerinde Mikroalgal Biyohidrojen Üretimi", AB Destekli Diğer Projeler, 111M609, Danışman, 2014
"Alkali Agrega Reaksiyonu Performans Test Metotlarının Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, ------, Araştırmacı, 2014
"Kabuklu Deniz Ürünleri Atıklarından Kitin Kitosan Üretim Projesinin Optimizasyonu", SAN TEZ, ------, Yönetici, 2012
"Karbondioksit Ortamında Yetiştirilen Alglerden Biyoyakıt Üretimi", TÜBITAK Projesi, ------, Koordinatör, 2014
"Tarımsal atıklardan biyoteknolojik yollarla doğal aroma bileşenlerinin üretimi ve optimizasyonu", AB Destekli Diğer Projeler, 110O903, Araştırmacı, 2014
"Zeytinyağı İşletme Atığının Bioproseslerde Hammadde Olarak Değerlendirilmesi", SAN TEZ, ------, Yönetici, 2012
"Heterotrofik Mikroalglerle Uzun Zincirli omega 3 Yağ Asitlerinin Üretim Prosesinin Optimizasyonu", TÜBITAK Projesi, 109M227, Yönetici, 2013
"Uzun zincirli omega-3 yağ asitlerinin heterotrofik mikroalgler tarafından üretiminin optimizasyonu", BAP Doktora, ------, Yönetici, 2013
"Orta Ölçekli Monoklonal Antikor Üretimi Ve Saflaştırılması", TÜBITAK Projesi, 108M578, Araştırmacı, 2011
"Cultivation of Shewanella onedidensis MR 1 for production of hydrogen using a Bio Electro Combined System", Diğer Projeler, ------, Yönetici, 2009
"İmmobilize Hibridoma Hücrelerinden Monoklonal Antikor Üretim Prosesinin Optimizasyonu", BAP Y.Lisans, ------, Yönetici, 2009
"Zeytinyağı İşletmeleri Katı Pirina ve Sıvı Karasu Atıklarından Mikrobiyal Lipaz Üretimi", TÜBITAK Projesi, ------, Yönetici, 2008
"Kabuklu Katı Deniz Ürünleri Artıkarından Kitin Kitosan ve Türevlerinin Üretimi", TÜBITAK Projesi, 106M241, Yönetici, 2008
"Serbest ve Tutuklanmış Rhizopus arrhizusdan Lipaz Üretimi", TÜBITAK Projesi, ------, Yönetici, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi