Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The ft values of the superallowed Fermi beta decays

SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY, cilt.56, ss.718-723, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The 0(+) states excited by (p, t) reaction in Yb-170

EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A, cilt.48, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The isospin mixing and the superallowed Fermi beta decay

PRAMANA-JOURNAL OF PHYSICS, cilt.79, ss.417-426, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Superallowed Fermi Beta Decay and The Unitarity of The CKM Matrix

Zeitschrift Fur Naturforschung Section A-A Journal Of Physical Sciences, cilt.64, ss.865-871, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Superallowed Fermi Beta Decay and the Unitarity of the Cabibbo-Kobayashi-Maskawa Matrix

ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES, cilt.64, ss.865-871, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The neutron-proton pairing and the moments of inertia of the rare earth even-even nuclei

PRAMANA-JOURNAL OF PHYSICS, cilt.73, ss.847-857, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The spin-quadrupole interaction and the 0(+) excitations in Gd-158

EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A, cilt.25, ss.185-191, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The moments of inertia of actinide nuclei and neutron-proton pairing

ACTA PHYSICA SLOVACA, cilt.55, ss.197-209, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A study on the 156,158,160,162,164,Dy-166 isotopes

CZECHOSLOVAK JOURNAL OF PHYSICS, cilt.52, ss.705-712, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A model for the doublets of the K-pi=0(+) states in deformed nuclei

ACTA PHYSICA SLOVACA, cilt.52, ss.161-171, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The dependence of the scissors mode on the deformation in the Ce140-150 isotopes

JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS, cilt.28, ss.407-414, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A new Class of Exactly Slvable Potential for the MAF method and İts Solutions

Balkan Physics Letters, cilt.18, no.1, ss.330-338, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Analysis of The JWKB Solutions for the Simple Linear Potentials with a Turning Point Parameters

Balkan Physics Letters, cilt.18, no.1, ss.399-407, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The exited 0+ states in deformed even-even nuclei

Balkan Physics Letters, cilt.1, no.1, ss.229-238, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The special neutron-proton pairing interaction and 0+ exitations of deformed nuclei

Balkan Physics Letters, cilt.1, no.1, ss.241-251, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sume Rule Approach Nuclear Collective Vibration

MATHEMATİCAL AND COMPUTATİONAL APPLİCATİONS, cilt.2, no.1, ss.1-10, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Süperizinli Fermi Beta Geçişleri ve CKM Matrisinin Üniterliği

X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2009, ss.33-40

An Analysis of The JWKB Solutions for the Simple Linear Potentials

26. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 24 Eylül 2009, cilt.1, ss.263

Süperizinli Fermi Beta Geçişlerinde Ft Z Değişiminin İncelenmesi

26. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2009

The Investigation of Superallowed Beta Decay by Pyatov Method

International Nuclear Physics Conference, INPC 2007, Japonya, 3 - 08 Haziran 2007

Spin-Quadrapol Etkileşmesi ve Deforme Çekirdeklerdeki 0+ Uyarılmaları

IX. Nükleer Bilimler Ve Teknolojileri Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 Eylül 2005, cilt.1, ss.64

Parçacık Sayı Korunumsuzluğunun Deforme Çekirdeklerin Eylemsizlik Momentleri Üzerine Etkisi

IX. Nükleer Bilimler Ve Teknolojileri Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 Eylül 2005, cilt.1, ss.65

A Special Type Nötron-Proton Pairing

II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi, Kırıkkale, Türkiye, 20 Mayıs 1998, cilt.1, ss.432-447

Atom Çekirdeklerindeki Süperakışkanlığın Genelleştirilmiş Korelasyon Fonksiyonları

II. Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, Kırıkkale, Türkiye, 14 Mayıs 1997, cilt.1, ss.288-295

Süperakışkan Nötron-Proton Eşleme Korelasyonlarının Çekirdek Eylemsizlik Momentlerine etkisi

V II Ulusal Nükleer Bilimler Ve Teknolojileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 03 Eylül 1996, cilt.1, ss.167-174

Exact MAF Solutions for the Quantum Mechanical Problems

The Fifth International Symposium on Wavelets applications to world Problems, İzmir, Türkiye, cilt.1, ss.22

Graphical Analysis of JWKB Anomalies and Modifications

The Fifth International Symposium on Wavelets applications to world Problems, İstanbul, Türkiye, cilt.1, ss.21

Kitap & Kitap Bölümleri

Radyoaktivite

Nükleer Ve Parçacık fiziği, Sefa Ertürk, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.15-40, 2015