Öğr.Gör.Dr.

MURAT KÖYLÜ


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2016 - 2020

2016 - 2020

Doktora

Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Radyofizik (Sağlık Fiziği) Anabilm Dalı (Dr), Türkiye

2004 - 2006

2004 - 2006

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi (Tıbbi Radyofizik Programı) (Yl), Türkiye

1999 - 2004

1999 - 2004

Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2020

2020

Doktora

Yoğunluk Ayarlı Tüm Cilt Elektron Işınlama Tekniğinin Geliştirilmesi

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2006

2006

Yüksek Lisans

Baş-boyun bölgesi kanserlerinde yarım demet bitişik alan doz dağılımlarının film dozimetrisi ve bilgisayarlı planlama sistemi ile değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Radyasyon Onkolojisi

Akademik Unvanlar / Görevler

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Retrospective investigation of the relationship between the stylohyoid ligament and carotid dissection

Özdemir H. İ. , Çinar C. , Köylü M.

Imaging in Medicine, cilt.11, no.5, ss.45-53, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Tüm Cilt Işınlamaları ve Dozimetrisi

KÖYLÜ M. , ÖZTÜRK N., YARAY K.

Turkiye Klinikleri J Radiat Oncol-Special Topics, cilt.2, ss.200-209, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Analysis of radiotherapy profile measurements using film dosimeter

Ertuğrul Ö., Köylü M. , Eren H. , Bilge M.

Turkish Physical Scociety 35. International Physics Conference (TFD35), Muğla, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2019

2018

2018

Clonogenic cell counter

Köylü M. , Özkan E., Yalman D. , Bilge M.

Turkish Physical Scociety 34. International Physics Conference (TFD34), Muğla, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2018, ss.376

2018

2018

Tüm cilt elektron ışınlamasıprensipleri ve uygulamaları-Fotonışınlarıyla da tüm cilt ışınlanabilir mi?

KÖYLÜ M.

13. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Kıbrıs (Kktc), 27 Nisan - 01 Mayıs 2018, cilt.33

2018

2018

TÜM CİLT ELEKTRON IŞINLAMALARINDA TLDVE DİYOT İN VİVO DOZ ÖLÇÜMLERİNİN İNSANFANTOMUNDA DOZİMETRİK KARŞILAŞTIRILMASI

yılmaz e., KÖYLÜ M. , OLACAK N. , ANACAK Y.

13. Ulusal Radyasyon Onkolojis Kongresi, Kıbrıs (Kktc), 27 Nisan - 01 Mayıs 2018, cilt.33, ss.37-38

2018

2018

Opere prostat kanserli hastalarda geliştirilen hastaya özgül mesane dolum protokolunun mesane hacim ve dozlarına etkisi

YALMAN D. , KÖYLÜ M. , DURAN Ö.

13. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 27 Nisan - 01 Mayıs 2018

2017

2017

Development of radiation warning device (PET Finder)

Köylü M. , Özkan E., Köseoğlu K. , Sapaz M., Bilge M. D. , Parlak C. , et al.

Turkish Physical Scociety 33. International Physics Conference (TFD33), Muğla, Türkiye, 6 - 10 Eylül 2017

2017

2017

Radyasyon Güvenliği

KÖYLÜ M.

22. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2017

2016

2016

The Current Status Of Radiotherapy in The Definitive Treatment of Lung Cancer in a Devoloping Country TURKEY

YALMAN D. , KÖYLÜ M. , SERT F. , Çağlar H. B.

IASLC 17th World Conference On Lung Cancer, Vienna, Avusturya, 4 - 07 Aralık 2016, cilt.12, ss.1036-1037

2016

2016

Akciğer Kanserinin Radyoterapisinde Ülkemizde Yapabildiklerimiz

YALMAN D. , SERT F. , KÖYLÜ M. , CAGLAR h. b.

VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Kasım 2016

2016

2016

Film dozimetre kullanarak radyoterapi derin doz ölçümlerinin analizi

Özkan E., Köylü M. , Eren H. , Bilge M.

İzmir Genç Fizikçiler Kongresi 2016 (GEFİK-2016), İzmir, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016

2016

2016

Radiotherapy respiratory tracking system: ERTS (Ege respiratory tracking system)

Ertuğrul Ö., Köylü M. , Bilge M.

Turkish Physical Scociety 32. International Physics Conference (TFD32), Muğla, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2016

2016

2016

Türkiye Radyoterapi Merkezlerinin Tedavi Dozu Güvenirliğinin Belirlenmesi

KÖYLÜ M. , HAZERAL Y. Z. , Yapıcı B., Yılmaz E., OLACAK N. , BECERİR H. B. , et al.

12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2016

2016

2016

Türkiye radyoterapi merkezlerinin tedavi dozu güvenirliliğinin belirlenmesi.

KÖYLÜ M. , HAZERAL Y. Z. , YAPICI B., YILMAZ E., OLACAK N. , BİLGE H., et al.

12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016

2016

2016

YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİ (YART) TEKNİĞİ İLE MEME KANSERİ TEDAVİ PLANLAMASI VE KALİTE KONTROLÜ

EREN H. , YAPRAK G. , OLACAK N. , KÖYLÜ M. , HAZERAL Y. Z. , KARA F. G. , et al.

12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 Nisan - 24 Haziran 2016, ss.47-48

2016

2016

TÜRKİYE RADYOTERAPİ MERKEZLERİNİN TEDAVİ DOZU GÜVENİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ

KÖYLÜ M. , HAZERAL Y. Z. , YAPICI B., YILMAZ E., OLACAK N. , BECERİR H. B. , et al.

12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 Nisan - 24 Haziran 2016, ss.49

2016

2016

TEDAVİ DOĞRULAMASINDA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ İÇİN ANTROPOMORFİK FANTOM DOZLARININ İNCELENMESİ

HAZERAL Y. Z. , KÖYLÜ M. , EREN H. , HAZERAL B., KANDEMİR R., YILMAZ E., et al.

12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 Nisan - 24 Haziran 2016, ss.9

2015

2015

Prostat Kanserleri Radyoterapisinde Tedavi Planlama

KÖYLÜ M.

Medikal Fizik Derneği Radyoterapi Tedavi Planlarınındeğerlendirilmesi ve Optimizasyonu Kursu, İzmir, Türkiye, 13 Haziran 2015

2015

2015

Farklı Cihazlarda Kolimatör Değişim Etkisinin Araştırılması

KÖYLÜ M.

15.Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Trabzon, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015

2014

2014

Tüm Cilt Elektron Işınlaması

KÖYLÜ M.

11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 Nisan 2014, cilt.1, no.1, ss.1

2010

2010

Mastektomi sonrası cerrahi skarların radyoterapi sahasına etkileri.

HAYDAROĞLU A. , DEMİRCİ S., KÖYLÜ M. , Demircioğlu B., OLACAK N.

IX. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi., Girne, Kıbrıs (Kktc), 21 - 25 Nisan 2010

2006

2006

Akciğer kanserlerinde iki ve üç boyutlu radyoterapi planlamalarının karşılaştırılması

Bölükbaşı Y., OLACAK N. , YALMAN D. , KÖYLÜ M. , ÖZKÖK S. , Olacak İ., et al.

VII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Muğla, Türkiye, 19 Nisan 2006, cilt.1, no.1, ss.1

2006

2006

Elektronik portal görüntüleme sistemi kullanılarak hastaset-up hatalarının belirlenmesi.

KÖYLÜ M. , EREN H. , ÇELİK Ö., HOCA S. , BÖLÜKBAŞI Y., DUBOVA S., et al.

VII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Fethiye, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2006

2005

2005

Elektronik Portal Görüntüleme Sistemi Kullanılarak Hasta Set-Uplarının Doğrulanması

Çelik Ö., EREN H. , KÖYLÜ M. , Karayel A., OLACAK N. , Olacak İ., et al.

6. Ulusal Radyoteknoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Ekim 2005, cilt.1, no.1, ss.1

2005

2005

Meme Kanseri Işınlamalarında Portal görüntüleme İle Alan Kontrolü

EREN H. , KÖYLÜ M. , OLACAK N. , HAYDAROĞLU A.

10. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2005

0

0

Radyoterapi ve Volümetrik Ark Terapi

Taşlık A., KÖYLÜ M.

1. Genç Fizikçiler Kongresi (GEFİK), İzmir, Türkiye, cilt.1, no.1, ss.1

0

0

The Evaluation of Radiation Induced Radiological Changes of The Lung Cancer Patients

YIlmaz U., KÖYLÜ M. , SAVAŞ R. , ALANYALI S.

International Istanbul Breast Cancer Conference – BREASTANBUL, İstanbul, Türkiye, cilt.1, no.1, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

2014

2014

MEME KANSERI· RADYOTERAPI·SI·NDE KONFORMAL PLANLAMA TEKNI·KLERI·

KÖYLÜ M. , OLACAK N. , EREN H. , HAYDAROĞLU A.

Meme Kanserınde Modern Radyoterapı Uygulamaları, Ayfer Haydaroğlu, Editör, Ege U¨Niversitesi Basım Evi, İzmir, ss.223-231, 2014

2013

2013

Three-Dimensional Planning Techniques

KÖYLÜ M.

Principles and Practice of Modern Radiotherapy Techniques in Breast Cancer, Haydaroglu, Ayfer, Ozyigit, Gokhan, Editör, Springer, New York, New-York, 2013 identifier identifier

Desteklenen Projeler

Ödüller

Mart 2019

Mart 2019

En iyi poster ödülü / P14-CCT137690 Aurora kinaz inhibitörünün radyosensitivite etkisinin glioma hücre modellerinde araştırılması

5. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi

Nisan 2014

Nisan 2014

TROD Medikal Fizik En İyi Sözel Bildiri Ödülü

Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi

Kasım 2013

Kasım 2013

En İyi Sözel Bildiri Ödülü

Ulusal Medikal Fizik KongresiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

17. Ulusal Medikal Fizik Kongresi

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

13. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

2017

2017

22. Ulusal Kanser Kongresi

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2015

2015

Medikal Fizik Derneği Radyoterapi Tedavi Planlarının Değerlendirilmesi ve Optimizasyonu Kursu

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2014

2014

11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

Burslar

2017 - 2019

2017 - 2019

Doktora Bursiyeri

TÜBİTAK

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2015 - 2016

2015 - 2016

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Medikal Fizik Çalışma Grubu

https://trod.org.tr/show_content.php?id=86

EGE ÜNİVERSİTESİ, Turkey