Duyurular & Dokümanlar

Ontoloji Mühendisliği Yılsonu Etkinliği
Duyuru
22.06.2020

Değerli Arkadaşlar,

COVID-19 sürecinde sizlerin de desteği ile Ontoloji Mühendisliği dersini çok verimli bir şekilde tamamlamak üzereyiz. Dersin yılsonu etkinliği olarak bir söyleşi planladım. Söyleşi 24.Haziran.2020 Çarşamba 21:00'da Microsoft Teams uygulaması üzerinden aşağıdaki linkten yapılacaktır.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae2d4dd15752f4d9fbe1a7b363c5959c2%40thread.tacv2/1592808102520?context=%7b%22Tid%22%3a%226dcc2adc-d971-4d46-ab96-7fcb443c00a1%22%2c%22Oid%22%3a%228b562a0d-6af5-45fc-ba5d-a9e46b35d36f%22%7d

Söyleşide kendisine yönelteceğim sorular şunlardır:

1. Bir okyanus bilimci olarak varlıkları nasıl sınıflandırıyorsunuz?

2. Bu sınıflandırma statik mi yoksa dinamik mi?

3. İnsan bu sınıflandırmanın neresinde?

4. Duyguları modellemek mümkün müdür?

5. "İnsan duygulu bir makinedir." önermesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

6. Farkındalık kavramının bir insanin yaşamsal süreçlerindeki olgunlaşma süreci hakkındaki deneyimlerinizi paylaşır mısınız?

7. Sürdürülebilirlik kavramı yaşamsal açıdan ne anlam ifade ediyor?

8. Farkındalık sürdürülebilir mi?


Söyleşiyi gerçekleştireceğimiz kişinin adını saklı tutuyorum. Kendisiyle ilgili kısa bir özgeçmiş aşağıda verilmektedir.

ÖZGEÇMİŞ

Öğrenim: Lisansı Biyolojik Oşinografi, Yüksek Lisansı Canlı Deniz Kaynakları, Doktarası Deniz Bilimleri ve Teknolojileri üzerinedir.

Mesleki deneyimleri: Kıyı otellerinin deniz kaplumbağalarına zarar vermeden ışıklandırmaları üzerine, teknik ve mimari modelleme önerileri raporu Ege Denizi'nin tüm kıyı şeridinde, deniz tarımı açısından uygun koyların tesbiti ve oşinogtrafik incelemelerinin hem karasal, hem de denizel saha çalışmaları. Karadeniz popülasyon dinamiği ve deniz verimliliği üzerine R/V K. Piri Reis Araştırma gemis ile oşinografik araştırmalar serisi.. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Seyir Hıdrografi ve Oşinografi Dairesi'nde Oşinografik Veritabanı oluşturulması süreçlerine katılım. Tarım Bakanlığı tarafından onaylanmış deniz üretim projeleri, deniz balıklarının kara ortamında, tarla balıkçılığı tekniklerinin uygulandığı ilk üretim tesisinde tadilat projeleri ve uygulamaları, deniz üretim tesislerinde teknik müşavirligi.

Ek öğrenim seviyesinde ilgi sahaları: Bu mesleki süreçler sırasında bilgisayar ile ilgilenmiş, Makina Mühendisleri Odası’nda AutoCAD kursu, E.Ü. Bilgisayar Müh. Windiws Paket Programlar ve DOS kursu ve yine E.Ü. Bilgisayar Müh. Bölümünde 9 Aylık Sistem Analizi ve Programcılık kursunu tamalamıştır.


Bireysel ilgileri ve incelemeleri: Yurt dışında Akuaponik Sistem Analizleri üzerine proje etüdleri yaptıktan sonra nihai hedefi olan kitap yazma çalışmalarına başlamıştır. Fen Bilimleri Felsefesi üzerine "İnsanın Geometrisi" adlı basılmamış kitabı, aynı şekilde tamamlanmış ve basılmamış üç kitabı daha vardır (özel nedenlerle kitapları basma çabası ertelenmiştir). Ayrıca edebi kitap yazma çalışmaları da sürmektedir. Ayrıca benzersiz bir sanatçının yaşam öyküsü için, canlandırma nitelikli kısafilmi için DEÜ GSF Sinema Bölümü Başkanlığı teknik danışmanlığı ile senaryo çalışmalarını sürdürmektedir. Kişisel kütüphane, tiyatro, sinema, resim heykel, fotograf ve atletizm ciddi zaman ayırdığı ve haklarında yayın takibinde bulunduğu ilgi alanlarıdır.

Anlamsal Web dersini alan öğrencilere duyurulur.
Duyuru
28.03.2020

Değerli Arkadaşlar,

Malumunuz COVID-19 nedeniyle 2019-2020 Bahar dönemi kapanmıştır. Bu nedenle geçmiş 2 haftalık ve bundan sonraki derslerimizi Microsoft Teams üzerinden gerçekleştireceğimiz için derse kayıtlı tüm öğrencilerin @ogrenci.ege.edu.tr hesaplarıyla Office365 hesabı almaları gerekmektedir.

Almış olduğunuz hesap ile aşağıdaki linkten Anlamsal Web dersine dahil olmanızı rica ediyorum.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acaf2f757226247e6861169cd197c855d%40thread.tacv2/conversations?groupId=9ddb9383-673d-4d8f-9853-8ffeb1eb90fa&tenantId=6dcc2adc-d971-4d46-ab96-7fcb443c00a1

Belirtilen işlemin en geç 30.Mart.2020 Pazartesi 12:00'ye kadar tamamlanması rica olunur.

Hepinize sağlıklı günler dilerim.

Doç.Dr. Murat Osman ÜNALIR

Ontoloji Mühendisliği dersini alan öğrencilere duyurulur.
Duyuru
26.03.2020

Değerli Arkadaşlar,

Malumunuz COVID-19 nedeniyle 2019-2020 Bahar dönemi kapanmıştır. Bu nedenle geçmiş 2 haftalık ve bundan sonraki derslerimizi Microsoft Teams üzerinden gerçekleştireceğimiz için derse kayıtlı tüm öğrencilerin @ogrenci.ege.edu.tr hesaplarıyla Office365 hesabı almaları gerekmektedir.

Almış olduğunuz hesap ile aşağıdaki linkten Ontoloji Mühendisliği dersine dahil olmanızı rica ediyorum.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae2d4dd15752f4d9fbe1a7b363c5959c2%40thread.tacv2/conversations?groupId=d3244017-b0f7-47de-a66f-8ced5b53662d&tenantId=6dcc2adc-d971-4d46-ab96-7fcb443c00a1

Belirtilen işlemin en geç 30.Mart.2020 Pazartesi 12:00'ye kadar tamamlanması rica olunur.

Hepinize sağlıklı günler dilerim.

Doç.Dr. Murat Osman ÜNALIR

Ontoloji Mühendisliği dersini alan öğrencilere duyurulur.
Duyuru
13.03.2020

Ontoloji Mühendisliği dersini alan öğrencilerin proje grup bilgilerini aşağıda paylaşılan link üzerinden girmesi gerekmektedir.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7BgzLRhyZFx9Mvus4Ls3kkj843J1OvgqX6-2kvvsRg/edit?usp=sharing

Herkese iyi dinlenmeler ve sağlıklı günler diliyorum.


Doç.Dr. Murat Osman ÜNALIR

Database Management dersinin bütünleme sınavına giren öğrencilere duyurulur.
Duyuru
1.02.2020

Bütünleme sınavına itiraz eden öğrencilerin 03.Şubat.2020 Pazartesi günü 11:00'de Doç.Dr. Murat Osman ÜNALIR'ın odasına gelmeleri rica olunur.

Database Management dersi harfli not dağılımı ve bütünleme konuları
Duyuru
20.01.2020

Dersin harfli not dağılımı şu şekildedir:


Bütünleme sınavında konu dağılımı şu şekilde olacaktır:

1- Normalization

2- Relational algebra

3- SQL

4- E/R, EE/R

5- Project

Her konudan bir soru sorulacaktır. Sorular şıklardan oluşabilir. Ayrıca bonus soru olmayacaktır.

Bütünleme sınavına girecek öğrencilere başarılar dilerim.

Database Management dersini alan öğrencilere duyurulur.
Duyuru
16.01.2020

Projesini göstermeyen ve daha sonra gösterebileceğine izin verdiğim öğrencilerin 20.Ocak.2020 Pazartesi günü projelerini ekte belirtilen saatlerde sunması gerekmektedir.

Dersin tüm notları şimdilik bazı öğrencilerin proje notları işlenemediğinden ilan edilmemiştir. Pazartesi günü ilan edilecektir.
BIM302-20192020-HomeworkList.xlsx Creative Commons License