Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

RENDERING ONTOLOGY BASED TURKISH NATIONAL HEALTH DATA DICTIONARY AND ENRICHMENT WITH MEDICAL INFORMATICS STANDARDS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.29, ss.637-644, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A method for ontology-based semantic relatedness measurement

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.21, ss.420-438, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The extension-based inference algorithm for pD*

DATA & KNOWLEDGE ENGINEERING, cilt.72, ss.172-201, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ANEMONE: An environment for modular ontology development

DATA & KNOWLEDGE ENGINEERING, cilt.70, ss.504-526, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Comparative Review for Question Answering Frameworks on the Linked Data

Recent Patents on Computer Science, cilt.1, ss.1-15, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Methodology for Defining Working Healthcare Ontologies

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.5, no.15, ss.146-156, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A semantic web enabled host intrusion detection system

International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies, cilt.13, ss.68-74, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Sağlık Bilgi Sistemlerinde Ontoloji Tabanlı Bir Yaklaşım Kan Testi Ontolojisi Örneği

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (PAJES), cilt.22, ss.367-375, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Alan Modelinin Politika Kullanılarak Kişiselleştirilmesi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (PAJES), cilt.21, ss.194-202, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

PERSONALIZING DOMAIN MODEL BY USING POLICY

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.21, ss.162-171, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü için Ontoloji Tabanlı Üst Veri Yönetim Sistemi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (PAJES), cilt.18, ss.133-144, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ulusal Aşı Bilgi Sistemi Ontoloji Tabanlı Sağlık Bilgi Sistemi

Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, cilt.4, ss.93-106, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ontoloji Tabanlı Bilgi Sistemlerinde Erişim Denetimi Ulusal Aşı Bilgi Sistemi için Durum Çalışması

Türk Bilim Araştırma Vakfı Dergisi, cilt.3, ss.238-249, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ontoloji Tabanlı Bilgi Sistemlerinde Politika Yönetimi

Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilişim Teknolojileri Dergisi, ss.1-16, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ontoloji Tabanlı Erişim Denetimi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (PAJES), cilt.16, ss.197-206, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Personalizable Ontology Based Access Control

Gazi University Journal of Science, cilt.23, ss.465-474, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anlamsal Coğrafi Bilgi Sistemleri

Eastern Mediterranean University Faculty of Business and Economics Journal, cilt.9, ss.333-354, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kural Örüntülerinin Düzenlenmesi ve Ontolojik Verinin İndekslenmesi ile Rete Tabanlı Bir Çıkarsama Motorunun Eniyilenmesi

Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, cilt.2, ss.1-10, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anlamsal Web için Bilgi Sistemi Altyapısı

Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, cilt.1, ss.61-72, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Coğrafi Verilerin GML ile Modellenmesi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (PAJES), cilt.10, ss.17-23, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Veritabanı Güvenlik Politikası Metaveri Modeli Oluşturulması ve Bir Uygulama

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (PAJES), cilt.10, ss.57-61, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnternet Tabanlı Bir Soru Bankası Uygulamasının ASP ADO ve ODBC Teknolojileri ile Geliştirilmesi

Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, ss.12-23, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Development of a Method and a Tool for Hybrid Data Based Access Framework

Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU)-2019, İzmir, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2019 identifier

Makine Öğrenmesi Sistemi Geliştirmek İçin Yazılım Sürecini Uyarlamadaki Zorluklar: Bir Vaka Çalışması

13. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2019, ss.1-9

Çevik Ontoloji Geliştirme 101: Yeniden Kullanım Tabanlı Çevik Bir Ontoloji Geliştirme Yöntemi

13. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2019, ss.1-12

Heterojen Veritabanı Yönetim Sistemleri için Bir Tekil Veri Erişim Çerçevesi

13. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2019, ss.1-12

Doğal Dil Tabanlı Sorgulama İçin Anlamsal Web Uygulama Mimarisinin Geliştirilmesi (SCOPUS)

7’nci Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı – UYMK-2018, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2018, cilt.2291, ss.162-178

Sağlık Alanı için Kişiselleştirilmiş Nesnelerin İnterneti Platformu

6th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Sciences, Antalya, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, ss.311-320

Bir Reklam Aracısı Yazılımının Mimari Evrimi

XII. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu - UYMS 2018, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2018

An Ontology Based Approach for Host Intrusion Detection Systems

MTSR 2017-11th International Conference on Metadata and Semantics Research, 28 Kasım - 01 Aralık 2017 identifier

Implementing Thyroid Ontology for Diagnosis and Care

GLOBAL HEALTH 2017 : The Sixth International Conference on Global Health Challenges, 12 - 16 Kasım 2017

A metamodel-based search engine for document management systems

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium, 16 - 17 Eylül 2017

Big Data Aware Diabetes Management: Requirements, Solutions and Reviews

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), Malatya, Türkiye, 16 - 17 Eylül 2017 identifier identifier

An Ontology-Based Integration Approach for Medical Information Standards

25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017 identifier identifier

Blood.Health.FOAF: Extending FOAF with Blood Ontology

41st IEEE Annual Computer Software and Applications Conference (COMPSAC), Torino, İtalya, 4 - 08 Temmuz 2017, ss.102-106 identifier identifier

Nesnelerin İnterneti ve Güvenli Bir Sağlık Bilgi Modeli Önerisi

4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES2016), 3 - 05 Kasım 2016, ss.1201-1209

Towards Interoperable Ontologies Blood Test Ontology with FOAF

The Tenth International Conference on Advances in Semantic Processing SEMAPRO 2016, 9 - 13 Ekim 2016, ss.32-36

Semantic Web Technologies for IoT Based Health Care Information Systems

The Tenth International Conference on Advances in Semantic Processing SEMAPRO 2016, 9 - 13 Ekim 2016, ss.45-48

Enriching Preferences Using DBpedia and Wordnet

10th International Conference on Metadata and Semantics Research (MTSR), Göttingen, Almanya, 22 - 25 Kasım 2016, cilt.672, ss.94-103 identifier identifier

Leveraging Big Data Technology for Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)

6th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE), Mashhad, İran, 20 - 21 Ekim 2016, ss.1-6 identifier identifier

Melez Erişim Denetimi için bir Mimari Önerisi

9. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu – UYMS’2015, İzmir, Türkiye, 09 Eylül 2015, ss.756-769

Melez Erişim Denetimi için Bir Mimari Önerisi İK Uygulaması Örneği

9. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2015), İzmir, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.756-769

Using FOAF for Interoperable and Privacy Protected Healthcare Information Systems

8th Metadata and Semantics Research Conference (MTSR), Karlsruhe, Almanya, 27 - 29 Kasım 2014, cilt.478, ss.154-161 identifier identifier

A Profile Policy Integration for A Personalized Lifestyle

The Seventh International Conference onAdvances in Semantic Processing (SEMAPRO 2013), 29 Eylül - 03 Ekim 2013, ss.43-51

Güvenli ve Kişisel Aşı Bilgi Sistemi Gerçekleştirimi

6th International Conference on Information Security and Cryptology, 20 - 21 Eylül 2013, ss.77-82

Güvenli ve Kişisel Aşı Bilgi Sistemi

6th International Conference on Information Security and Cryptology, 20 - 21 Eylül 2013, ss.77-82

Personalized Vaccination Using Ontology Based Profiling

7th Research Conference on Metadata and Semantics Research (MTSR), Thessaloniki, Yunanistan, 19 - 22 Kasım 2013, cilt.390, ss.213-224 identifier identifier

User Profiling for Policy Management in Social Communities

36th Annual IEEE International Computer Software and Applications Conference (COMPSAC), İzmir, Türkiye, 16 - 20 Temmuz 2012, ss.348-349 identifier identifier

Applying a Hybrid Data Integration Approach to Supplier Relationship Management

2nd WORLD CONFERENCE on INFORMATION TECHNOLOGY, Antalya, Türkiye, 22 Kasım 2011, ss.1-5

Extending FOAF with UniGrad

5th International Conference on Distance Learning and Education (ICDLE 2011), Singapore, Singapur, 16 - 18 Eylül 2011, cilt.12, ss.57-61 identifier

A Roadmap for Semantifying Recommender Systems Using Preference Management

International Symposium on Computer and Information Sciences, 22 - 24 Eylül 2010, cilt.62, ss.101-104

Anlamsal Web Politika Dillerinin Karşılaştırılması

Akademik Bilişim 2010, Muğla, Türkiye, 10 - 12 Şubat 2010

An Extension to Ontology Based Databases to Handle Preferences

11th Enterprise Information Systems ICEIS'2009, 6 - 10 Mayıs 2009, ss.208-213

Gereksinim Mühendisliğinde Ontolojilerin Kullanımı

Yazılım Kalitesi ve Yazılım Geliştirme Araçları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 09 Ekim 2008, ss.97-104

Anlamsal Web Portallarda Profil Yönetimi

Yazılım Kalitesi ve Yazılım Geliştirme Araçları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 09 Ekim 2008, ss.167-176

Bir Ontoloji Tabanlı Gereksinim Kütüphanesi Yaklaşımı

II.Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı - UYMK 2008, İzmir, Türkiye, 11 Eylül 2008, ss.64-73

Metamodeling Approach to Preference Management in the Semantic Web

Proc. of 4th Multidisciplinary Workshop on Advances in Preference Handling, 13 - 14 Temmuz 2008, ss.116-122

Anlamsal Web de Ontoloji Tabanlı Politikaların Kullanımı

Elektrik - Elektronik Ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO 2008), Bursa, Türkiye, 26 - 30 Kasım 2007

Anlamsal Web Portal Teknolojileri ve Uygulamaları

III.Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu - UYMS 2007, Ankara, Türkiye, 27 Eylül 2007, ss.215-222

Yazılım Mühendisliğinde Ontolojilerin Kullanımı

Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2007

A pragmatic approach for RDFS reasoning over large scale instance data

OTM Confederated International Conference and Workshop, Vilamoura, Portekiz, 25 - 30 Kasım 2007, cilt.4806, ss.1155-1164 identifier identifier

Reducing the Inferred Type Statements with Individual Grouping Constructs

International Semantic Web Conference, 5 - 09 Kasım 2006, cilt.4273, ss.573-582

Adapting the Pyramid Technique for Indexing Ontological Data

International Symposium on Computer and Information Sciences, 1 - 03 Kasım 2006, cilt.4263, ss.202-211

Anlamsal Web Mimarisi için Güvenilir Ontoloji Eşleme Platformu Gerçekleştirimi

15th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, Muğla, Türkiye, 21 Haziran 2006, ss.223-229

Distributed policy management in semantic web

5th International Semantic Web Conference (ISWC 2006), Athens, Yunanistan, 5 - 09 Kasım 2006, cilt.4273, ss.970-0 identifier identifier

Reordering Query and Rule Patterns for Query Answering in a Rete based Inference Engine

International Conference on Web Information Systems, 20 - 22 Kasım 2005, cilt.3807, ss.255-265

UML ile Genişletilebilir Metaveri Modelleme

Bilgi Teknolojileri Kongresi II - BİLGİTEK 2003, Denizli, Türkiye, 01 Mayıs 2003, ss.70-72

Mobil Gelecek

Bilgi Teknolojileri Kongresi II - BİLGİTEK 2003, Denizli, Türkiye, 01 Mayıs 2003, ss.197-199

Veri Yönetimi için Anlamsal Web Ontolojisi

Bilgi Teknolojileri Kongresi II - BİLGİTEK 2003, Denizli, Türkiye, 01 Mayıs 2003, ss.164-166

UML ile Metaveri Modelleme

Bilgi Teknolojileri Kongresi, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2003

.NET ve Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi Entegrasyonu için Bir Rehber

Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi 1. Ulusal Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 30 Nisan 2003, ss.194-197

Performance Evaluation of Query Techniques for OLTP and OLAP Databases

II. International Conference on Information Technologies in Engineering, Education and Medicine, Volgograd, Rusya, 01 Ocak 2002, ss.19-27

An Application of Faceted Classification by OLAP Services

II. International Conference on Information Technologies in Engineering, Education and Medicine, Volgograd, Rusya, 01 Ocak 2002, ss.7-18

Reuse Library Interoperability with XML

II. International Conference on Information Technologies in Engineering, Education and Medicine, Volgograd, Rusya, 01 Ocak 2002, ss.28-31

FedeRaL A Tool for Federating Reuse Libraries over the Internet

International Conference Advances in Information Systems, 25 - 27 Ekim 2000, cilt.1909, ss.374-383

BLOCKER: A Variable & Multiattribute Declustering for Parallel Database Machines

2nd International Euro-Par Conference, Workshop on Parallel and Distributed Databases, Lyon, Fransa, 26 Ağustos 1996, ss.892-895

Integrity Preserving Parallel Grid Files

10th International Symposium on Computer and Information Sciences, Aydın, Türkiye, 30 Ekim 1995, ss.169-176

PARMA: A Multiattribute File Structure for Parallel Database Machines

3rd International Parallel Computing Technologies, St. Petersburg, Rusya, 12 Eylül 1995, ss.258-272

A Load Balancing Approach for Parallel Database Machines

3rd Euromicro Workshop on Parallel and Distributed Processing, San Remo, İtalya, 25 Ocak 1995, ss.51-59

Implementation of an Object Oriented Database Management System and Comparison with the Traditional DBMS

2nd Biennial European Conference on Engineering Systems Design and Analysis, Londra, İngiltere, 04 Temmuz 1994, ss.253-260

A Pure Object-Oriented Database Management System Prototype

Computers in Engineering Symposium, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 23 Ocak 1994, ss.269-273

Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Ontolojisi

Endüstri Mühendisliği Yazılımları ve Uygulamaları Kongresi ve Sergisi, İzmir, Türkiye, ss.53

Kitap & Kitap Bölümleri

An Ontology Based Approach for Host Intrusion Detection Systems

Communications in Computer and Information ScienceMetadata and Semantic Research, Garoufallou, E., Virkus, S., Siatri, R., Koutsomiha, D., Editör, Springer, 2017

Mobil Uygulamaların Ulusal Aşı Bilgi Sistemindeki Yeri ve Önemi

Mobil Yaşam ve Uygulamaları, Gonca Telli Yamamoto, Editör, Sahure Gonca TELLİ, ss.203-215, 2011

Ontology-Based Database Approach for Handling Preferences

Data Warehousing Design and Advanced Engineering Applications Methods for Complex Construction, Ladjel Bellatreche, Editör, IGI Global Publications, ss.248-271, 2009