Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Some Remarks on the Date of Caesar s Capture by Cilician Pirates

Adalya, ss.133-150, 2016 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Naval Expedition of Servilius Isauricus in Western Pamphylia: Conquest or Re-Conquest?

Arkeoloji Dergisi, cilt.23, ss.195-203, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Apollonis: Kuzeydoğu Lydia’da Bir Makedon Kolonisi

Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.37, ss.141-160, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pergamon’un Yolları: Antikçağ’dan Bizans’a Bakırçay (Kaikos) Havzası’nın Yol Sistemi

Tarih İncelemeleri Dergisi, cilt.32, ss.531-563, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Cicero’nun Cilicia Valiliği

Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi, ss.105-126, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seleukidische und attalidische Kolonisationstätigkeit im oberen Kaikostal Ein Vorbericht

Arkeoloji Dergisi, ss.169-182, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gaius Gracchus’un politik hedefleri ve Phrygia ile Lykaonia’nın Asia Eyaleti’ne bağlanması

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.33, ss.23-44, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marcus Antonius’un Korsanlara Karşı Seferi ve Lex De Provinciis Praetoriis

Tarih Okulu, ss.1-26, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Antik Kaynaklarda Taouion / Taouion in Ancient Sources

III. Uluslararası Bozok Sempozyumu: Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.244-245

Antikçağ’da Synnada Kenti

VIII. Uluslararası Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, 5 - 07 Nisan 2018, ss.177-178

Bir Sağlık Kenti Olarak Antik Smyrna

Antik Smyrna/İzmir Kazı ve Araştırmaları II. Uluslararası Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2016, ss.243-256

Aristeides ve Galenos un Eserlerinde Smyrna

Smyrna/İzmir Kazı ve Araştırmaları I. Çalıştayı, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2014, ss.271-285

Bodrum Yarımadasının Kuzeydoğusunda Bir Antik Kent Bargylia

III. Uluslararası Bodrum Sempozyumu, 30 Ekim - 01 Kasım 2013, cilt.2, ss.835-850

Halikarnassoslu Dionysios Yaşamı Eserleri ve Tarihçiliği

II. Uluslararası Bodrum Sempozyumu, 9 - 12 Mayıs 2011, ss.551-560

Aristonikos Ayaklanması Hakkında Son Zamanlarda Yayınlanan Belgeler ve Çeşitli Görüşler

Uluslararası Bergama Sempozyumu, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2011, cilt.1, ss.158-178

Kırkağaç Çevresinde Bulunan Hellenistik Dönem Yerleşmeleri

Kırkağaç Sosyo-Ekonomik Tarih Sempozyumu, Türkiye, 6 - 07 Eylül 2007, ss.1-11

Kitap & Kitap Bölümleri

Eskiçağ Yazıları 12 [Akron: Eskiçağ Araştırmaları Kitap Dizisi 16]

Aelius Aristeides ve Galenos’un Eserlerinde Pergamon ve Çevresi, Akyürek Şahin, N. E., Onur F., Yıldız, M. E. , Editör, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.133-176, 2018

Eskiçağ Yazıları 12 [Akron: Eskiçağ Araştırmaları Kitap Dizisi 16]

Aelius Aristeides ve Galenos’un Eserlerinde Pergamon ve Çevresi, Nalan Eda Akyürek Şahin, Fatih Onur, Mehmet Ertan Yıldız, Editör, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, ss.133-176, 2018

Ansiklopedide Bölümler

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014

İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss., 2014