Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Right endometrioma is related with more extensive obliteration of the Douglas pouch

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, cilt.285, sa.5, ss.1483-1486, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Vulvar Endometrioma: A Case Report

JOURNAL OF NEPAL MEDICAL ASSOCIATION, cilt.50, sa.2, ss.87-89, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of inherited trombophilia in women with recurrent pregnancy loss

CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS & GYNECOLOGY, cilt.38, sa.4, ss.347-350, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assessment of Pregnancy Outcomes with Uterine Leiomyomas Larger Than 10 cm Antepartum and Postpartum Complications

Journal Of Pediatric And Adolescent Gynecology, cilt.23, ss.57-58, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Vulvar lymphangioma circumscriptum

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS, cilt.107, sa.3, ss.256-257, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Clinical symptoms and histopathological findings in subjects with adenomyosis uteri

CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS & GYNECOLOGY, cilt.35, sa.1, ss.48-53, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Long-term use of gonadotropin-releasing before IVF in women with endometriosis

CURRENT OPINION IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY, cilt.19, sa.3, ss.284-288, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Adenomyosis: prevalence, risk factors, symptoms and clinical finding's

CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS & GYNECOLOGY, cilt.34, sa.3, ss.163-167, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bilateral metastatic carcinoma of the breast from primary ovarian cancer

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, cilt.264, sa.3, ss.166-167, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Primary pelvic hydatid cyst

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, cilt.264, sa.2, ss.93-96, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Endometriumun rejenerasyon kapasitesi Endometrial kök hücreler

FNG & Bilim Tıp Transplantasyon Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Identification of Y chromosome microdeletions in infertile Turkish men

TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, cilt.39, sa.3, ss.170-174, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

CURRENT DEVELOPMENTS IN CONTRACEPTION

TURKISH JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ENDOMETROMALAR LE OVERN ENDOMETROD VE BERRAK HÜCREL KARSNOMLARINDA FAS EKSPRESYONU

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.108-113, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ADNEKS TORSİYONU

KLİNİK BLİMLER&DOKTOR, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

diopatik Trombositopenik Purpura (ITP) ve Gebelik

Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst, cilt.8, sa.3, ss.135-139, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AUTOIMMUNE HEMOLYTIC ANEMIA AND PREGNANCY:A CASE REPORT

Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gestasyonel trofoblastik hastalıklar için risk faktörleri.

Klinik Bilimler & Doktor, cilt.3, sa.5, ss.744-750, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gonadoblastomun Eşlik Ettiği Bir Swyer Sendromu Olgusu

Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst, cilt.7, sa.1, ss.51-53, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Robert’s Uterus: A Rare Mullerian Anomaly and Hysteroscopic Treatment

6th Annual Congress of Middle East Society for Gynecological Endoscopy (MESGE) in conjunction with 8th Annual Congress of Turkish Society for Gynecological Endoscopy (TSGE), 13 - 17 Mart 2019

Reducing the myoma size with cold knife before colpotomy retrieval.

27th Annual Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE)., Vienna, Avusturya, 07 Ekim 2018, ss.1

Laparoscopic management of complex ovarian cyst

26th Annual Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE)., 18 - 21 Ekim 2017

Abnormal cervical cytology and allogeneic stem cell transplantation

43rd Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), Marseille, Fransa, 26 - 29 Mart 2017, cilt.52 Creative Commons License identifier identifier identifier

Laparoscopic management of Complex Ovarian Cyst.

1st Regional Meeting of MESGE ENDO DUbai, 1 - 03 Mart 2017

Abdominal Serklaj Laparoskopik Yaklaşim

14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, 05 Ekim 2016, ss.1

Nadir Bir Jinekopatoloji: Parasitik Myom Ve Yönetimi

14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, 05 Ekim 2016, ss.1

Surgically induced endometriosis in a rat model: regression of implant volume, decreasing cytokines levels, histological changes with oxytocin treatment

28th Annual Meeting of the European-Society-of-Human-Reproduction-and-Embryology (ESHRE), İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2012, cilt.27 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu

ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ TEKNİKLERİ VE CERRAHİSİ, Prof.Dr. Recai PAPUÇCU, Prof.Dr. Cem FIÇICIOĞLU, Prof.Dr. Bülent BAYSAL, Editör, No-bel Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti., ss.187-192, 2017

Kök Hücre Kaynağı Olan Endometrium

Endometriozis Etyoloji ve Klinik Yönetim, Çelik Önder, Attar Erkut, Ünlü Cihat, Çalışkan Eray, Editör, Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, ss.65-75, 2015