Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1997 - 2003 Doktora

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Bilimler Anabilimdalı, Türkiye

 • 1991 - 1994 Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Bilimler Anabilimdalı, Türkiye

 • 1987 - 1991 Lisans

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2003 Doktora

  Yatağan Havzasında Toprak Erozyonu Hızının Radyoaktif Sezyum Tekniği Kullanılarak Ölçülmesi

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Bilimler

 • 1994 Yüksek Lisans

  İzmir İli içme ve Kullanım Sularında Radyoaktivite ve Veriler Arasında Korelasyon Analizleri

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Bilimler