Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE COMPARE OF OLIVE TREE COUNTING METHODS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.29, ss.1655-1667, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Ra-222 and Ra-226 in geothermal waters of Bayindir-Izmir (Turkey)

ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, cilt.74, ss.6943-6949, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Impact of Land Use Changes on Agricultural Ecosystem A Case Study of Kemalpaşa İzmir

Journal Of Environmental Protection And Ecology, cilt.15, ss.1801-1809, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Determination of the arsenic pollution due to geothermal sources in the agricultural lands of Alangullu Aydın

Journal Of Environmental Protection And Ecology, cilt.15, ss.1555-1563, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Relationship between highway constructions and natural habitat A case study of İzmir highway

Journal Of Environmental Protection And Ecology, cilt.15, ss.1881-1892, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Land Use Changes in Gediz Delta (Turkey) and Their Negative Impacts on Wetland Habitats

JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, cilt.30, ss.756-764, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

IMPACT OF LAND USE CHANGES ON AGRICULTURAL ECOSYSTEM: A CASE STUDY OF KEMALPASA-IZMIR

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.15, ss.1801-1809, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

RELATIONSHIP BETWEEN HIGHWAY CONSTRUCTIONS AND NATURAL HABITAT. A CASE STUDY OF IZMIR HIGHWAY

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.15, ss.1881-1892, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Soil gas radon concentrations measurements in terms of great soil groups

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY, cilt.126, ss.165-171, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Distributions of Pb-210 around a uraniferous coal-fired power plant in Western Turkey

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.149, ss.195-200, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Contribution of SAR images to determination of surface moisture on the Menemen Plain, Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, cilt.30, ss.1805-1817, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A GIS-based model for rating natural protection areas according to natural protection priorities

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, cilt.14, ss.278-286, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Using advanced spectral analyses techniques as possible means of identifying clay minerals

Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.29, ss.19-28, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Vertical distribution of the natural and artificial radionuclides in various soil profiles to investigate soil erosion

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.259, ss.265-270, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Muğla İli Yatağan Havzasında Eğimli Alanların büyük Toprak Gruplarında Cs 137 Dağılımı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.42, ss.143-154, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vermikulit Kil Mineralinin Nicelik İçeriği Üzerine Araştırmalar

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.45-52, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DETERMINATION OF VEGETATION IN COASTAL SECTION OF GREATMEANDER DELTA BY USING OBJECT-BASED CLASSIFICATION

29th SCIENTIFIC - EXPERT CONFERENCE OFAGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY. Çeşme_İZMİR, 26-28 September 2018, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2018, ss.105-114

A STUDY ON DETERMINING OF SOME PRODUCTION TRAITSIN MENEMEN SHEEP

29th SCIENTIFIC-EXPERT CONFERENCE OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2018, ss.136-140

MAPPING CITRUS TREE PLANTATIONS WITH MULTISPECTRALIMAGERY AND GIS TECHNIQUE FOR SUSTAINABLEPRODUCTION

28TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EXPERTCONFERENCE OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY, 27 - 29 Eylül 2017

Relationship between Highway Constructions and Natural Habitat A Case Study of İzmir Highway

International Congress "Green Infrastructure and Sustainable Societies/Cities”(GreInSus), İzmir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, ss.27

Impact of Land Use Changes on Agricultural Ecosystem A Case Study of Kemalpaşa İzmir

International Congress "Green Infrastructure and Sustainable Societies/Cities”(GreInSus), İzmir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, ss.26 identifier

Aşağı Gediz Sulama Sisteminde Ana Kanal Düzeyinde Su Dağıtım Performansı ve Su Kullanım Etkinliği

II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 24 Mayıs 2012, cilt.2, ss.1087-1094

Seferihisar Topraklarında Doğal Radyoaktivitenin İncelenmesi

Turkish Physical Society 28. Intenational Physical Congress, 6 - 09 Eylül 2011

Investigation on Natural Radioactivity in Soils from Seferihisar

Turkish Physical Society 28. Intenational Physical Congress, 6 - 09 Eylül 2011

Soil Gas Radon Concentration Variation of Great Soil Groups around Tuzla Fault

Turkish Physical Society 28. Intenational Physical Congress, 6 - 09 Eylül 2011

Radon Difüzyon Hızının Büyük Toprak Gruplarına Göre Değişimi

X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2009

Change Detection of Cotton Planted Areas and The Amount of Cotton Crop in Aegean Region By Using Satellite Technology

Symposium on Geophysics and Remote S ensing in Determination - of Near-Surface Structures, İzmir, Türkiye, 30 Nisan - 02 Mayıs 2008, ss.61-64

Yüzeysel Toprak Neminin Belirlenmesinde SAR Görüntülerinin Katkısı

1.Uzaktan Algılama-CBS Çalıştay ve Paneli(UZALCBS), İstanbul, Türkiye, 27 Kasım 2006, ss.78-82

Research on the Determination of the Areas of Cotton Plantation and Cotton Yield in Aydın District, Aegean Region, Using Satellite Images

International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment, İzmir, Türkiye, 07 Ekim 2003, ss.75-78

Küçük Menderes Deltası Kıyı Bölümü Değişimlerinin Uzaktan Algılama İle Belirlenmesi

Türkiye Kıyıları 02,Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı, İzmir, Türkiye, 05 Kasım 2002, ss.1071-1080

Büyük Menderes Havzasında Nazilli İlçesi Örneği Amaç Dışı Arazi Kullanım Sorunları

2000’e Bir Kala Büyük Menderes Havzası 4. Tarım ve Çevre Sorunları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, ss.59

Hava Fotoğrafları ile Arazi Kullanım. Planlaması

Hava Fotoğraflarının Araziye Uyarlanması ve Bu Bağlamda Ayrımlı Amaçlara Yönelik Farklı Haritalama Sistemleri”, Workshop:2, 12-14 şubat 1997, İzmir, Türkiye, ss.66

Jeotermal Suların Radyoaktivite ve Kimyasal Etkilerinin İncelenmesi

X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Türkiye, ss.336

Kuşadası Körfezi İle Büyük Menderes Deltası Kıyı Bandı Oluşum Özellikleri

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları I. Ulusal Konferansı, Ankara, Türkiye, ss.742

Kemalpaşa İlçesi ve Yöresinin Toprak Potansiyeli

Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu, İzmir, Türkiye, ss.85

Büyük Menderes Havzasının Landsat-5 TM Kullanılarak Haritalanması

2000’e Bir Kala Büyük Menderes Havzası 4. Tarım ve Çevre Sorunları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, ss.19

Büyük Menderes Irmağı ve Yan Derelerinde Kirlilik Yükü

Büyük Menderes Ovası ve Deltasında Tarım ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Aydın, Türkiye, ss.140

Uydu Verileri ile Büyük Menderes Havzası Fiziki ve Yeşil Doku Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi

Büyük Menderes Ovası ve Deltasında Tarım ve Çevre Sempozyumu, Aydın, Türkiye, ss.1

Building Digital Olive Tree Inventory from High Resolution Satellite Images for Using to Determine Precise Olive Yield Harvest

International Conference for Olive Tree and Olive Products OLIVEBIOTEQ 2011, October 31st-November 4th, Yunanistan

Hava Fotoğraflarının Tanımı ve Toprak Sınıflamasındaki Önemi

Hava Fotoğraflarının Araziye Uyarlanması ve Bu Bağlamda Ayrımlı Amaçlara Yönelik Farklı Haritalama Sistemleri Workshop:2, İzmir, Türkiye, ss.12

Land Use Charecteristitics and the Soil Taxonomy of Menderes District in the Region

M.Ş.Yeşilsoy International Symposium On Arid Region Soil, İzmir, Türkiye, ss.743

Kuzey Ege Termal Sularının Radyoaktivite Düzeylerinin Belirlenmesi

X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Türkiye, ss.186

Bodrum Yarımadasının Uzaktan Algılama Tekniği ile Yeniden Tasarımı

Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu, Muğla, Türkiye, ss.27

Büyük Menderes Irmağı ve Yan Derelerinin Nicel Bileşimi İle Çevresel İlişkileri

Büyük Menderes Havzası 3.Tarım ve Çevre Sempozyumu, Aydın, Türkiye, ss.133

The Use Of The Remote Sensing Technique And Geographic Information System (GIS) For Investigating The Coastal Area Of The Aegean Region, Turkey

6. Symposium, Ergebnisse Deutsch-Türkischer Agrarforschung 27.09.1999 - 02.10.1999, J. L. Universitaet Giessen, Almanya, ss.411

Büyük Menderes Irmak Suları Bileşiminin Mevsimsel Değişimleri

2000’e Bir Kala Büyük Menderes Havzası 4. Tarım ve Çevre Sorunları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, ss.77

Büyük Menderes Irmağının Oluşturduğu Çevresel Sorunlar

Söke Tarım ve Çevre'97 Sempozyumu, Aydın, Türkiye, ss.173

Hava Fotoğrafları Kullanılarak Toprak Haritalama İşlevinde Fizyografik Analiz Yöntemi ile Karaburun Yarımadası-Alaçatı Örneği

Hava Fotoğraflarının Araziye Uyarlanması ve Bu Bağlamda Ayrımlı Amaçlara Yönelik Farklı Haritalama Sistemleri Workshop:2, İzmir, Türkiye, ss.31

Formatian of Coastal Dunes

International Workshop on Problems of Coastal Planning in Developing and Developed Countries, İzmir, Türkiye, ss.19

Bilirkişi Raporları

Esas No: 2017/1444 Raporu

İzmir 2. İdare Mahkemesi, ss.15, İzmir, 2018

Esas No: 2018/56 Dosyaya ait Bilirkişi Raporu

İzmir 1. İdare Mahkemesi, ss.23, İzmir, 2018

Esas No 2018/56 ait bilirkişi raporu

İzmir 1. İdare Mahkemesi, ss.23, İzmir, 2018

Esas No: 2018/180 Talimat dosyasına ait Bilirkişi Raporu

eskişehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, ss.7, Eskişehir, 2018

Esas No: 2018/33 Dosyaya ait Bilirkişi Raporu

İzmir 2. İdare Mahkemesi, ss.18, İzmir, 2018

Esas No: 2018/33 Dosyaya ait Bilirkişi Raporu

İzmir 2. İdare Mahkemesi, ss.18, İzmir, 2018

Esas No: 2018/180 Talimat dosyasına ait Bilirkişi Raporu

eskişehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, ss.7, Eskişehir, 2018

2016/1730 Esas No'lu Yazısı

İzmir 4. İdare Mahkemesi, ss.15, İzmir, 2017

Esas No: 2016/1730 Dosyaya ait Bilirkişi Raporu

İzmir 4. İdare Mahkemesi, ss.15, İzmir, 2017

2011/75 – Talimat (Foça Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No:2008/69)

İZMİR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, ss.8, İzmir, 2011

2011/75 – Talimat (Foça Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No:2008/69)

İZMİR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, ss.8, İzmir, 2011

2011/75 – Talimat (Foça Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No:2008/69)

İZMİR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, ss.8, İzmir, 2011

Diğer Yayınlar