Prof.

MUSTAFA GÜNEŞ


Güneş Enerjisi Enstitüsü

Güneş Enerjisi

Enerji Ana Bilim Dalı

Biography

deneme 1

Education Information

1986 - 1994

1986 - 1994

Doctorate

Balikesir University, Instıtute Of Scıence, Makine Mühendisliği (Dr) , Turkey

1983 - 1986

1983 - 1986

Postgraduate

Bursa Uludağ University, Graduate School Of Natural And Applıed Scıences, Makina Mühendisliği , Turkey

1978 - 1982

1978 - 1982

Undergraduate

Uludağ Üniversitesi, Balıkesir Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği, Turkey

Dissertations

1994

1994

Doctorate

Bilgisayar destekli olarak çeşitli geometrik şekillere sahip gözenekli ortamlarda kurutma prosesinin incelenmesi (Danışman : Prof. Dr. Eralp ÖZİL)

Balikesir University, Instıtute Of Scıence, Makina Mühendisliği

1986

1986

Postgraduate

Güneş enerjisiyle desteklenmiş ısı pompalarının klasik ısıtma sistemleriyle ekonomik açıdan karşılaştırılması (Danışman : Prof. Dr. Mecit SİVRİOĞLU)

Bursa Uludağ University, Graduate School Of Natural And Applıed Scıences

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Mechanical Engineering, Thermodynamics, Heat and Mass Transfer, Heating, Refrigerating and Air Conditioning, Thermal Systems, Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2012 - Continues

2012 - Continues

Professor

Ege University, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

2008 - 2012

2008 - 2012

Professor

Balikesir University, Faculty Of Engıneerıng-Archıtecture

2003 - 2008

2003 - 2008

Associate Professor

Balikesir University, Faculty Of Engıneerıng-Archıtecture, Department Of Mechanıcal Engıneerıng

1995 - 2003

1995 - 2003

Assistant Professor

Balikesir University, Faculty Of Engıneerıng-Archıtecture, Department Of Mechanıcal Engıneerıng

1993 - 1995

1993 - 1995

Lecturer PhD

Balikesir University, Faculty Of Engıneerıng-Archıtecture, Department Of Mechanıcal Engıneerıng

1992 - 1993

1992 - 1993

Research Assistant

Balikesir University, Faculty Of Engıneerıng-Archıtecture, Department Of Mechanıcal Engıneerıng

1983 - 1992

1983 - 1992

Research Assistant

Uludağ Üniversitesi, Balıkesir Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği

Managerial Experience

2013 - 2016

2013 - 2016

Doktora Yeterlik Komitesi Üyeliği

Ege University, Güneş Enerjisi Enstitüsü

2013 - 2016

2013 - 2016

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Ege University, Güneş Enerjisi Enstitüsü

2013 - 2016

2013 - 2016

Enstitü Kurulu Üyeliği

Ege University, Güneş Enerjisi Enstitüsü

2013 - 2016

2013 - 2016

Yayın Komisyonu Üyeliği

Ege University, Güneş Enerjisi Enstitüsü

2013 - 2016

2013 - 2016

Head of Department

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi, Enerji Ana Bilim Dalı

2013 - 2016

2013 - 2016

Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyonu Üyeliği

Ege University, Güneş Enerjisi Enstitüsü

2004 - 2007

2004 - 2007

Head of Department

Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2021

2021

Solar process heat for sustainable production of concentrated peach puree

ÇOLAK GÜNEŞ N. , Gungor E., GÜNEŞ M.

JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, vol.44, no.7, 2021 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2021

2021

Exergy analyses of a tunnel furnace and a tunnel dryer

Tahtali G., OLGUN H. , GÜNEŞ M. , HEPBAŞLI A.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, vol.36, no.2-4, pp.208-226, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2008

2008

Distributed activation energy model parameters of some Turkish coals

Gunes M. , Gunes S. K.

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.30, no.16, pp.1460-1472, 2008 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2005

2005

A simple evaluation of SO2 and PM data on ambient air quality

Gunes M.

ENERGY SOURCES, vol.27, no.8, pp.729-740, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2005

2005

A study on thermal decomposition kinetics of some Turkish coals

Gunes M. , Gunes S.

ENERGY SOURCES, vol.27, no.8, pp.749-759, 2005 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2002

2002

A direct search method for determination of DAEM kinetic parameters from nonisothermal TGA data (note)

Güneş M. , Güneş S.

Applied Mathematics and Computation, vol.130, pp.619-628, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2002

2002

Comparison of total horizontal solar radiation measurements with some existing models for Turkey

Gunes M.

ENERGY SOURCES, vol.24, no.8, pp.735-742, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2001

2001

Analysis of daily total horizontal solar radiation measurements in Turkey

Günerş M.

Energy Sources, vol.23, no.6, pp.563-570, 2001 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

1999

1999

The influences of various parameters on the numerical solution of nonisothermal DAEM equation

Gunes M. , GUNES S.

THERMOCHIMICA ACTA, vol.336, pp.93-96, 1999 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Doymuş suyun bazı termofiziksel özellikleri için basit korelasyonlar

Güneş M. , Çolak Güneş N.

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.20, pp.273-281, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2006

2006

Bina ısı yükü hesabında CAD yazılımlarının kullanılabilirliği

GÜNEŞ M.

Tesisat Market Dergisi, no.92, pp.12-13, 2006 (Other Refereed National Journals)

2005

2005

Konutlarda ve sanayide enerji tüketimi üzerine bir inceleme

GÜNEŞ M.

Endüstri ve Otomasyon Dergisi, no.98, pp.118-121, 2005 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

1999

1999

Soğutma yükü hesabı için yapı elemanlarına gelen güneş ışınımının belirlenmesi

GÜNEŞ M.

Tesisat Mühendisliği Dergisi, vol.7, no.98, pp.118-121, 1999 (Other Refereed National Journals)

1998

1998

Su ve havanın bazı termofiziksel özellikleri için korelasyonlar

GÜNEŞ M.

Termodinamik, vol.6, no.67, pp.64-69, 1998 (Other Refereed National Journals)

1986

1986

Güneş enerjisiyle desteklenmiş ısı pompalarının, klasik ısıtma sistemleriyle ilk yatırım ve işletme giderleri açısından karşılaştırılması

GÜNEŞ M. , SİVRİOĞLU M.

Isi Bilimi Ve Teknigi Dergisi-Journal Of Thermal Science And Technology, vol.9, no.2, pp.17-25, 1986 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

EXERGY ANALYSIS OF TUNNEL FURNACE AND TUNNEL DRYER

Tahtali G., OLGUN H. , Gunes M. , HEPBAŞLI A.

12th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-12), 20-24 December 2020, Doha, Qatar, Doha, Qatar, 20 - 24 December 2020, pp.105

2018

2018

SOLAR ENERGY FOR STEAM REQUIREMENT OF CONCENTRATED SOUR CHERRY JUICE PRODUCTION

ÇOLAK GÜNEŞ N. , GÜNGÖR E., GÜNEŞ M.

7th Global Conference on Global Warming (GCGW-2018), İzmir, Turkey, 24 June - 28 August 2018, pp.750-753

2016

2016

EXERGOECONOMIC ANALYSIS OF A PV ASSISTED THERMOELECTRIC REFRIGERATOR

AKDEMİR M., YILANCI A. , ÇETİN E., GÜNEŞ M.

SOLAR TR2016, İstanbul, Turkey, 03 December 2016 - 06 December 2006, pp.45-52

2016

2016

Solar Process Heat for Evaporation of Red Grape Juice

Çolak Güneş N. , Güngör E., Güneş M.

SEEP-2016, Kayseri, Turkey, 22 - 25 September 2016

2016

2016

Concentrated Solar Power for Fruit Juice Industry

Çolak Güneş N. , Güngör E., Güneş M.

3rd International Conference RENEWABLE ENERGY SOURCES engineering, technology, innovation, Krakow, Poland, 17 - 20 May 2016

2015

2015

Proses ısısı üretimi için bir güneş ısı santrali tasarımı

GÜNEŞ M. , GÜNGÖR E.

20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Balıkesir, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.430-438

2013

2013

Güneş enerjisi test merkezlerinin kurulumu ve işletilmesi üzerine bir ön fizibilite çalışması

GÜNGÖR E., ÇUBUKÇU M. , GÜNEŞ M.

19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Samsun, Turkey, 9 - 12 September 2013, pp.1594-1600

2013

2013

Fotovoltaiklerin taşıtlara entegrasyonunda gelişmeler, sorunlar, çözüm önerileri

ODABAŞI K., JALILI R., GÜNEŞ M.

19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Turkey, 9 - 12 September 2013, pp.1601-1607

2009

2009

Boru demetlerine çapraz akışta ısı taşınım katsayısı hesabı

GÜNEŞ M.

17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sivas, Turkey, 24 - 27 June 2009, pp.756-760

2007

2007

Düzlemsel toplayıcılarda üst ısı kayıp katsayısı hesabı

GÜNEŞ M.

16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Turkey, 30 May - 02 June 2007, vol.1, pp.487-493

2004

2004

Ege Bölgesi şehir merkezlerinin ortam havasına ait SO2 ve PM verisinin basit bir değerlendirmesi

GÜNEŞ M. , GÜNEŞ S.

II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 26 - 28 May 2004, pp.23-29

2003

2003

Düzlemsel toplayıcıların Yutma-Geçirme Çarpımı hesabı için bir bilgisayar programı

GÜNEŞ M.

Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu, Mersin, Turkey, 20 - 21 June 2003, pp.70-80

2001

2001

Türkiye’de şehir merkezlerine ait SO2 ve PM verileri üzerine bir çalışma

GÜNEŞ M.

13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 07 September 2001, pp.158-161

2000

2000

Investigation of SO2 and PM distribution over Marmara Region, Turkey

GÜNEŞ M.

International Conference on Environmental Engineering (99-ICEE), Cartagena, Colombia, 1 - 03 September 2000, vol.1, pp.49-56

2000

2000

Corelations for some thermophsical properties of air

GÜNEŞ M.

12th International Drying Symposium, Noordwijkerhout, Netherlands, 28 - 31 August 2000

2000

2000

Türkiye’de yapılan güneş ışınımı ölçümleri ve türetilen korelasyonlar üzerine bir inceleme

GÜNEŞ M.

12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sakarya, Turkey, 28 - 29 February 2000, vol.2, pp.448-452

1999

1999

Calculation of solar radiation on inclined surfaces in Turkey

GÜNEŞ M.

ISES 1999 Solar World Congress, 4 - 09 July 1999

1999

1999

Düzlemsel kollektör üretimi üzerine bir inceleme

GÜNEŞ M.

Güneş Günü Sempozyumu’xx99, Kayseri, Turkey, 25 - 27 June 1999, pp.37-42

1998

1998

Observations, data analysis and modeling studies on air pollution in Turkey

İLTEN N., GÜNEŞ M. , GÜR Y.

Air Pollution VI, Genoa, Italy, 1 September - 03 June 1998, pp.207-218 identifier

1998

1998

Basit bir anlatımla iki-boyutlu ısı iletimi problemlerinin çözümünde sonlu elemanlar yöntemi

GÜNEŞ M. , GÜR Y.

GAP 2. Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 21 - 23 May 1998, pp.262-270

1998

1998

Computer aided heat transfer analysis in a laboratory scaled heat exchanger unit

GÜNEŞ M.

27th Israel Mechanical Engineering Conference, Haifa, Israel, 19 - 20 May 1998, pp.404-406

1998

1998

Laboratuar ölçekli bir ısı değiştirgecinde bilgisayar destekli ısı transferi analizi

GÜNEŞ M.

Beşinci Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, Adana, Turkey, 2 - 03 April 1998, pp.361-370

1997

1997

Bazı Türk linyitlerinden uçucu çıkışı için kinetik parametrelerin saptanması

GÜNEŞ M. , GÜNEŞ S., ARIKOL M.

Uluslararası Katılımla 11. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Edirne, Turkey, 17 - 19 September 1997, vol.2, pp.883-892

1996

1996

Isı taşınım katsayısı için eşilişki türetilmesinde regresyon analizi

GÜNEŞ M. , MERTBAŞ Ö. S. , GÜNEŞ S.

Araştırma Sempozyumu’xx96, Ankara, Turkey, 25 - 27 November 1996, pp.152-157

1996

1996

Türkiye’deki güneş enerjisi çalışmaları ve GAP bölgesinde kullanılabilirliği

GÜNEŞ M. , KÖSE R., KAYA S.

GAP 1. Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 May - 01 June 1996, pp.400-407

1996

1996

Soğutma tekniği dersleri için bir bilgisayar destekli eğitim yazılımı

GÜNEŞ M. , MANÇUHAN E., KÖSE R.

Dördüncü Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, Adana, Turkey, 10 - 12 April 1996, pp.53-62

1996

1996

Soğuk depolarda kullanılan izolasyon malzemelerinin konumlarının sıcaklık ve nem dağılımına etkisinin sayısal analizi

GÜNEŞ M. , ÖZİL E., KAYA S.

Dördüncü Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, Adana, Turkey, 10 - 12 April 1996, pp.260-269 Sustainable Development

1995

1995

Eksenel simetrik geometrili katı cisimlerde sıcaklık ve nem dağılımının sonlu elemanlar yöntemiyle belirlenmesi

GÜNEŞ M. , ÖZİL E.

10. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 08 September 1995, pp.1365-1376 Sustainable Development

1995

1995

Kurutma problemlerinin sonlu elemanlar yöntemiyle çözümünde kullanılmak üzere etkileşimli bir veri giriş programı

GÜNEŞ M. , ÖZİL E.

10. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 08 September 1995, pp.1355-1364

1995

1995

Isı ve kütle transferi problemlerinin sonlu elemanlar yöntemiyle çözümü için yapılacak yazılımlara öneriler

GÜNEŞ M. , ÖZİL E.

III. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu Isı, Tesisat ve Enerji Bildirileri, Balıkesir, Turkey, 10 - 11 April 1995, pp.188-197

1995

1995

İki-boyutlu kurutma problemlerinin PC ortamında sonlu elemanlar yöntemiyle çözümü

GÜNEŞ M. , ÖZİL E.

III. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu Isı, Tesisat ve Enerji Bildirileri, Balıkesir, Turkey, 10 - 11 April 1995, pp.198-208


Edit Congress and Symposium Activities

2018

2018

7th Global Conference on Global Warming (GCGW-2018)Sustainable Development

Attendee

İzmir-Turkey

2016

2016

9th International Conference on Sustainable Energy and Enironmental Protection (SEEP 2016)

Attendee

Kayseri-Turkey

2016

2016

3rd International Conference RENEWABLE ENERGY SOURCES engineering, technology, innovationSustainable Development

Attendee

-Poland

2012

2012

GÜNDER 20. Yıl Etkinlikleri

Attendee

Ankara-Turkey

2002

2002

IV. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu

Attendee

Balıkesir-Turkey

2001

2001

13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi

Attendee

Konya-Turkey

2000

2000

12th International Drying Symposium (IDS2000)

Attendee

-Netherlands

2000

2000

12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi

Attendee

Sakarya-Turkey

1999

1999

International Conference on Environmental Engineering (99-ICEE)

Attendee

Cartagena-Spain

1999

1999

ISES 1999 Solar World Congress

Attendee

Yerushalayim-Israel

1999

1999

Güneş Günü Sempozyumu'99

Attendee

Kayseri-Turkey

1998

1998

Air Pollution VI

Attendee

Genoa-Italy

1998

1998

GAP 2. Mühendislik Kongresi

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

1998

1998

27th Israel Mechanical Engineering Conference

Attendee

Be'er-Sheva-Israel

1998

1998

5. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi

Attendee

-Turkey

1997

1997

II Ulusal Temiz Enerji SempozyumuSustainable Development

Attendee

İstanbul-Turkey

1997

1997

11. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi

Attendee

Edirne-Turkey

1996

1996

Araştırma Sempozyumu'96

Attendee

Ankara-Turkey

1996

1996

GAP 1. Mühendislik Kongresi

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

1996

1996

4. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi

Attendee

Adana-Turkey

1995

1995

10. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

1995

1995

III. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu

Attendee

Balıkesir-Turkey

1991

1991

II. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu

Attendee

Balıkesir-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 115

h-index (WOS): 6