Prof.Dr.

MUSTAFA GÜNEŞ


Güneş Enerjisi Enstitüsü

Güneş Enerjisi

Enerji Ana Bilim Dalı

Biyografi

deneme 1

Eğitim Bilgileri

1986 - 1994

1986 - 1994

Doktora

Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği (Dr) , Türkiye

1983 - 1986

1983 - 1986

Yüksek Lisans

Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği , Türkiye

1978 - 1982

1978 - 1982

Lisans

Uludağ Üniversitesi, Balıkesir Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

1994

1994

Doktora

Bilgisayar destekli olarak çeşitli geometrik şekillere sahip gözenekli ortamlarda kurutma prosesinin incelenmesi (Danışman : Prof. Dr. Eralp ÖZİL)

Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği

1986

1986

Yüksek Lisans

Güneş enerjisiyle desteklenmiş ısı pompalarının klasik ısıtma sistemleriyle ekonomik açıdan karşılaştırılması (Danışman : Prof. Dr. Mecit SİVRİOĞLU)

Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Makina Mühendisliği, Termodinamik, Isı ve Madde Transferi, Isıtma, Soğutma ve Havalandırma , Isıl Sistemler, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü

2008 - 2012

2008 - 2012

Prof.Dr.

Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

2003 - 2008

2003 - 2008

Doç.Dr.

Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

1995 - 2003

1995 - 2003

Yrd.Doç.Dr.

Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

1993 - 1995

1993 - 1995

Öğretim Görevlisi Dr.

Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

1992 - 1993

1992 - 1993

Araştırma Görevlisi

Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

1983 - 1992

1983 - 1992

Araştırma Görevlisi

Uludağ Üniversitesi, Balıkesir Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği

Yönetimsel Görevler

2013 - 2016

2013 - 2016

Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyonu Üyeliği

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü

2013 - 2016

2013 - 2016

Yayın Komisyonu Üyeliği

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü

2013 - 2016

2013 - 2016

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Enerji Anabilim Dalı

2013 - 2016

2013 - 2016

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü

2013 - 2016

2013 - 2016

Enstitü Kurulu Üyeliği

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü

2013 - 2016

2013 - 2016

Doktora Yeterlik Komitesi Üyeliği

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü

2004 - 2007

2004 - 2007

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2008

2008

Distributed activation energy model parameters of some Turkish coals

Gunes M. , Gunes S. K.

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.30, ss.1460-1472, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2005

2005

A simple evaluation of SO2 and PM data on ambient air quality

Gunes M.

ENERGY SOURCES, cilt.27, ss.729-740, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2005

2005

A study on thermal decomposition kinetics of some Turkish coals

Gunes M. , Gunes S.

ENERGY SOURCES, cilt.27, ss.749-759, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2002

2002

A direct search method for determination of DAEM kinetic parameters from nonisothermal TGA data (note)

Güneş M. , Güneş S.

Applied Mathematics and Computation, cilt.130, ss.619-628, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2002

2002

Comparison of total horizontal solar radiation measurements with some existing models for Turkey

Gunes M.

ENERGY SOURCES, cilt.24, ss.735-742, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2001

2001

Analysis of daily total horizontal solar radiation measurements in Turkey

Günerş M.

Energy Sources, cilt.23, ss.563-570, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

1999

1999

The influences of various parameters on the numerical solution of nonisothermal DAEM equation

Gunes M. , GUNES S.

THERMOCHIMICA ACTA, cilt.336, ss.93-96, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Doymuş suyun bazı termofiziksel özellikleri için basit korelasyonlar

Güneş M. , Çolak Güneş N.

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.273-281, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2006

2006

Bina ısı yükü hesabında CAD yazılımlarının kullanılabilirliği

GÜNEŞ M.

Tesisat Market Dergisi, ss.12-13, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Konutlarda ve sanayide enerji tüketimi üzerine bir inceleme

GÜNEŞ M.

Endüstri ve Otomasyon Dergisi, ss.118-121, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Soğutma yükü hesabı için yapı elemanlarına gelen güneş ışınımının belirlenmesi

GÜNEŞ M.

Tesisat Mühendisliği Dergisi, cilt.7, ss.118-121, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Su ve havanın bazı termofiziksel özellikleri için korelasyonlar

GÜNEŞ M.

Termodinamik, cilt.6, ss.64-69, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1986

1986

Güneş enerjisiyle desteklenmiş ısı pompalarının, klasik ısıtma sistemleriyle ilk yatırım ve işletme giderleri açısından karşılaştırılması

GÜNEŞ M. , SİVRİOĞLU M.

Isi Bilimi Ve Teknigi Dergisi-Journal Of Thermal Science And Technology, cilt.9, ss.17-25, 1986 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

SOLAR ENERGY FOR STEAM REQUIREMENT OF CONCENTRATED SOUR CHERRY JUICE PRODUCTION

ÇOLAK GÜNEŞ N. , GÜNGÖR E., GÜNEŞ M.

7th Global Conference on Global Warming (GCGW-2018), İzmir, Türkiye, 24 Haziran - 28 Ağustos 2018, ss.750-753

2016

2016

EXERGOECONOMIC ANALYSIS OF A PV ASSISTED THERMOELECTRIC REFRIGERATOR

AKDEMİR M., YILANCI A. , ÇETİN E., GÜNEŞ M.

SOLAR TR2016, İstanbul, Türkiye, 03 Aralık 2016 - 06 Aralık 2006, ss.45-52

2016

2016

Solar Process Heat for Evaporation of Red Grape Juice

Çolak Güneş N. , Güngör E., Güneş M.

SEEP-2016, Kayseri, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2016

2016

2016

Concentrated Solar Power for Fruit Juice Industry

Çolak Güneş N. , Güngör E., Güneş M.

3rd International Conference RENEWABLE ENERGY SOURCES engineering, technology, innovation, Krakow, Polonya, 17 - 20 Mayıs 2016

2015

2015

Proses ısısı üretimi için bir güneş ısı santrali tasarımı

GÜNEŞ M. , GÜNGÖR E.

20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2015, ss.430-438

2013

2013

Güneş enerjisi test merkezlerinin kurulumu ve işletilmesi üzerine bir ön fizibilite çalışması

GÜNGÖR E., ÇUBUKÇU M. , GÜNEŞ M.

19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Samsun, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2013, ss.1594-1600

2013

2013

Fotovoltaiklerin taşıtlara entegrasyonunda gelişmeler, sorunlar, çözüm önerileri

ODABAŞI K., JALILI R., GÜNEŞ M.

19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2013, ss.1601-1607

2009

2009

Boru demetlerine çapraz akışta ısı taşınım katsayısı hesabı

GÜNEŞ M.

17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sivas, Türkiye, 24 - 27 Haziran 2009, ss.756-760

2007

2007

Düzlemsel toplayıcılarda üst ısı kayıp katsayısı hesabı

GÜNEŞ M.

16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2007, cilt.1, ss.487-493

2004

2004

Ege Bölgesi şehir merkezlerinin ortam havasına ait SO2 ve PM verisinin basit bir değerlendirmesi

GÜNEŞ M. , GÜNEŞ S.

II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu, Kütahya, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2004, ss.23-29

2003

2003

Düzlemsel toplayıcıların Yutma-Geçirme Çarpımı hesabı için bir bilgisayar programı

GÜNEŞ M.

Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 20 - 21 Haziran 2003, ss.70-80

2001

2001

Türkiye’de şehir merkezlerine ait SO2 ve PM verileri üzerine bir çalışma

GÜNEŞ M.

13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Konya, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2001, ss.158-161

2000

2000

Investigation of SO2 and PM distribution over Marmara Region, Turkey

GÜNEŞ M.

International Conference on Environmental Engineering (99-ICEE), Cartagena, Kolombiya, 1 - 03 Eylül 2000, cilt.1, ss.49-56

2000

2000

Corelations for some thermophsical properties of air

GÜNEŞ M.

12th International Drying Symposium, Noordwijkerhout, Hollanda, 28 - 31 Ağustos 2000

2000

2000

Türkiye’de yapılan güneş ışınımı ölçümleri ve türetilen korelasyonlar üzerine bir inceleme

GÜNEŞ M.

12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sakarya, Türkiye, 28 - 29 Şubat 2000, cilt.2, ss.448-452

1999

1999

Calculation of solar radiation on inclined surfaces in Turkey

GÜNEŞ M.

ISES 1999 Solar World Congress, 4 - 09 Temmuz 1999

1999

1999

Düzlemsel kollektör üretimi üzerine bir inceleme

GÜNEŞ M.

Güneş Günü Sempozyumu’xx99, Kayseri, Türkiye, 25 - 27 Haziran 1999, ss.37-42

1998

1998

Observations, data analysis and modeling studies on air pollution in Turkey

İLTEN N., GÜNEŞ M. , GÜR Y.

Air Pollution VI, Genoa, İtalya, 1 Eylül - 03 Haziran 1998, ss.207-218 identifier

1998

1998

Basit bir anlatımla iki-boyutlu ısı iletimi problemlerinin çözümünde sonlu elemanlar yöntemi

GÜNEŞ M. , GÜR Y.

GAP 2. Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 1998, ss.262-270

1998

1998

Computer aided heat transfer analysis in a laboratory scaled heat exchanger unit

GÜNEŞ M.

27th Israel Mechanical Engineering Conference, Haifa, İsrail, 19 - 20 Mayıs 1998, ss.404-406

1998

1998

Laboratuar ölçekli bir ısı değiştirgecinde bilgisayar destekli ısı transferi analizi

GÜNEŞ M.

Beşinci Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, Adana, Türkiye, 2 - 03 Nisan 1998, ss.361-370

1997

1997

Bazı Türk linyitlerinden uçucu çıkışı için kinetik parametrelerin saptanması

GÜNEŞ M. , GÜNEŞ S., ARIKOL M.

Uluslararası Katılımla 11. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Edirne, Türkiye, 17 - 19 Eylül 1997, cilt.2, ss.883-892

1996

1996

Isı taşınım katsayısı için eşilişki türetilmesinde regresyon analizi

GÜNEŞ M. , MERTBAŞ Ö. S. , GÜNEŞ S.

Araştırma Sempozyumu’xx96, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Kasım 1996, ss.152-157

1996

1996

Türkiye’deki güneş enerjisi çalışmaları ve GAP bölgesinde kullanılabilirliği

GÜNEŞ M. , KÖSE R., KAYA S.

GAP 1. Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 29 Mayıs - 01 Haziran 1996, ss.400-407

1996

1996

Soğutma tekniği dersleri için bir bilgisayar destekli eğitim yazılımı

GÜNEŞ M. , MANÇUHAN E., KÖSE R.

Dördüncü Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, Adana, Türkiye, 10 - 12 Nisan 1996, ss.53-62

1996

1996

Soğuk depolarda kullanılan izolasyon malzemelerinin konumlarının sıcaklık ve nem dağılımına etkisinin sayısal analizi

GÜNEŞ M. , ÖZİL E., KAYA S.

Dördüncü Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, Adana, Türkiye, 10 - 12 Nisan 1996, ss.260-269

1995

1995

Eksenel simetrik geometrili katı cisimlerde sıcaklık ve nem dağılımının sonlu elemanlar yöntemiyle belirlenmesi

GÜNEŞ M. , ÖZİL E.

10. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Eylül 1995, ss.1365-1376

1995

1995

Kurutma problemlerinin sonlu elemanlar yöntemiyle çözümünde kullanılmak üzere etkileşimli bir veri giriş programı

GÜNEŞ M. , ÖZİL E.

10. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Eylül 1995, ss.1355-1364

1995

1995

Isı ve kütle transferi problemlerinin sonlu elemanlar yöntemiyle çözümü için yapılacak yazılımlara öneriler

GÜNEŞ M. , ÖZİL E.

III. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu Isı, Tesisat ve Enerji Bildirileri, Balıkesir, Türkiye, 10 - 11 Nisan 1995, ss.188-197

1995

1995

İki-boyutlu kurutma problemlerinin PC ortamında sonlu elemanlar yöntemiyle çözümü

GÜNEŞ M. , ÖZİL E.

III. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu Isı, Tesisat ve Enerji Bildirileri, Balıkesir, Türkiye, 10 - 11 Nisan 1995, ss.198-208

Kitap & Kitap BölümleriDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

7th Global Conference on Global Warming (GCGW-2018)

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2016

2016

9th International Conference on Sustainable Energy and Enironmental Protection (SEEP 2016)

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2016

2016

3rd International Conference RENEWABLE ENERGY SOURCES engineering, technology, innovation

Katılımcı

-Polonya

2012

2012

GÜNDER 20. Yıl Etkinlikleri

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2002

2002

IV. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu

Katılımcı

Balıkesir-Türkiye

2001

2001

13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi

Katılımcı

Konya-Türkiye

2000

2000

12th International Drying Symposium (IDS2000)

Katılımcı

-Hollanda

2000

2000

12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi

Katılımcı

Sakarya-Türkiye

1999

1999

International Conference on Environmental Engineering (99-ICEE)

Katılımcı

Cartagena-İspanya

1999

1999

ISES 1999 Solar World Congress

Katılımcı

Yerushalayim-İsrail

1999

1999

Güneş Günü Sempozyumu'99

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

1998

1998

Air Pollution VI

Katılımcı

Genoa-İtalya

1998

1998

GAP 2. Mühendislik Kongresi

Katılımcı

Şanlıurfa-Türkiye

1998

1998

27th Israel Mechanical Engineering Conference

Katılımcı

Be'er-Sheva-İsrail

1998

1998

5. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi

Katılımcı

-Türkiye

1997

1997

II Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

1997

1997

11. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi

Katılımcı

Edirne-Türkiye

1996

1996

Araştırma Sempozyumu'96

Katılımcı

Ankara-Türkiye

1996

1996

GAP 1. Mühendislik Kongresi

Katılımcı

Şanlıurfa-Türkiye

1996

1996

4. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi

Katılımcı

Adana-Türkiye

1995

1995

10. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

1995

1995

III. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu

Katılımcı

Balıkesir-Türkiye

1991

1991

II. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu

Katılımcı

Balıkesir-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 108

h-indeksi (WOS): 6