Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Open Courseware-Based Logic Design Course

CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, cilt.22, sa.2, ss.515-562, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Using WebQuest and Wiki Activities in Chemistry Courses: Pre-Service Elementary Teachers' Views and their Motivation to Learn Chemistry

CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, cilt.18, sa.3, ss.899-933, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Establishing a K-12 Circuit Design Program

IEEE TRANSACTIONS ON EDUCATION, cilt.53, sa.1, ss.152-157, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

MOGRAPH: Mobile graph algorithms library for engineering students

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION, cilt.23, sa.3, ss.499-507, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Reusable learning objects (RLOs) for computer science students

COMPUTATIONAL SCIENCE AND ITS APPLICATIONS - ICCSA 2006, PT 1, cilt.3980, ss.373-382, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

International standards based information technology courses: A case study from Turkey

COMPUTATIONAL SCIENCE AND ITS APPLICATIONS - ICCSA 2005, VOL 4, PROCEEDINGS, cilt.3483, ss.56-61, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A discrete mathematics package for computer science and engineering students

COMPUTATIONAL SCIENCE AND ITS APPLICATIONS - ICCSA 2005, PT 3, cilt.3482, ss.538-546, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A hybrid genetic algorithm for packing in 3D with deepest bottom left with fill method

ADVANCES IN INFORMATION SYSTEMS, PROCEEDINGS, cilt.3261, ss.441-450, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A parallel algorithm for principal nth roots of matrices

AUTOMATICA, cilt.33, sa.9, ss.1735-1738, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

E-Öğrenme Ortamlarında Oyunlaştırma Kullanımının Öğrenenlerin Akademik Başarısına ve Derse Katılım Durumuna Etkisinin İncelenmesi

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.339-356, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerine Bilgisayar Donanımı Öğretimi: Devremi Kuruyorum

Ege Eğitim Dergisi, cilt.18, ss.266-287, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çizge Algoritmaları için Bir Mobil Öğrenme Uygulaması

Ege Eğitim Teknolojileri Dergisi, cilt.1, ss.28-41, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temel Bilgisayar Uygulamaları Dersinde Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi Kullanımı

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.1099-1113, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Paralel Çözüm Yöntemleri”

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.837-841, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigating the Effect of a Mobile Learning Application for Graph Theory Education on Academic Performance

The International Conference on Computational Science and Its Applications, Cagliari, İtalya, 1 - 04 Temmuz 2020, ss.1-11

Industry 4.0 Briefcase: An Innovative Engineering Outreach Project for Professions of the Future

The International Conference on Computational Science and Its Applications, Cagliari, İtalya, 1 - 04 Temmuz 2020, ss.1-11

Enhancing Computer Engineering Student’s Learning: Pedagogical Implications for Logic Design Course

2nd International Instructional Engineering Education Conference, İzmir, Türkiye, 12 - 13 Eylül 2019

An adaptive e-learning environment architecture based on agents and artifacts metamodel

2018 IEEE 18th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT), Mumbai, Hindistan, 9 - 13 Temmuz 2018, ss.72-74 identifier

INVESTIGATION OF RESEARCH IN THE FIELD OF INFORMATION SECURITY IN TURKEY

Education and Learning, Palma De Mallorca, İspanya, 02 Temmuz 2018, cilt.1, sa.1, ss.4026-4031

Developing Academic Achievement Test for DYNED Mobile Education Software

Education and Learning, Palma De Mallorca, İspanya, 02 Temmuz 2018, ss.3596-3600

Learner Modeling With Ontologies Based On Learning Style Models

The 12th International Computer Instructional Technologies Symposium (icits 2018), İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018

A Learner Ontology Based on Learning Style Models for Adaptive E-Learning

18th International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA), Melbourne, Avustralya, 2 - 05 Temmuz 2018, cilt.10961, ss.199-212 identifier identifier

A Script Language Designed for A Mobile Learning System on Graph Theory Education

11th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017), 24 - 26 Mayıs 2017

Representation of Graphs in A Mobile Learning Application for Graph Theory Education

11th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017), 24 - 26 Mayıs 2017

A Review Of The Semantic Representations Of Felder And Silverman Learning Styles Model

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2017), 11 - 13 Ekim 2017

The Ethical And Privacy Issues Related To Programming Education Data

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2017), 11 - 13 Ekim 2017

Tasarlanan Sanal Gerçeklik Uygulaması Hakkında Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Görüşleri

5th. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2017), 11 - 13 Ekim 2017

Eğitsel Mobil Uygulamaların Tasarım İlkelerinin Öğrenme Üzerine Etkisine Yönelik Görüş Ölçeği

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS 2017), 24 - 26 Mayıs 2017, cilt.1, ss.243-244

Exploiting Agents and Artifacts Metamodel to Provide Abstraction of E-Learning Resources

17th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT), Timisoara, Romanya, 3 - 07 Temmuz 2017, ss.74-75 identifier identifier

Ontology Usage in E Learning Systems Focusing on Metadata Modeling Of Learning Objects

The Third International Conference on New Trends in Education (ICNTE 2016), 26 - 29 Nisan 2016

Oyunlaştırma Tasarımı

3rd. International Conference on New Trends in Education, 27 - 29 Nisan 2016

A Felder and Silverman Learning Styles Model Based Personalization Approach to Recommend Learning Objects

16th International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA), Beijing, Çin, 4 - 07 Temmuz 2016, cilt.9790, ss.386-397 identifier identifier

Üç Boyutlu Görsel Programlama Ortamında Oyun Tasarımı Sürecinin İncelenmesi

2nd International Conference On New Trens In Education “Stem Education: Establishing a Bridge Across Contexts, İzmir, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2015

InvestigatingGame Design Process on 3 D VisualProgramming Environment

2nd International Conference on New Trends in Education, 29 - 30 Mayıs 2015 identifier

Oyunlaştırma ve E Öğrenme

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Afyonkarahisar, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015, ss.158

Mesleki Eğitimde Kapsamlı Bir Uzaktan Eğitim Uygulaması

17. Akademik Bilişim 2015 Konferansı (İNETD), Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Şubat 2015, cilt.1, ss.15

BÖTE Öğrencilerinin Öğretim Programı Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi

International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2014), Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014, ss.286

Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim altyapısı için Felaket Durumu Kurtarma Planı

Ulusal Uzaktan Eğitim ve Teknolojileri Sempozyumu, Konya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2013, cilt.1, ss.109-113

Uzaktan Eğitim için Ders Nesnesi Tasarımı Eğitimi

Akademik bilişim 2012, Uşak, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2012, cilt.1, ss.27

User Modeling for Adaptive E-Learning Systems

12th International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA), Salvador de Bahia, Brezilya, 18 - 21 Haziran 2012, cilt.7335, ss.550-561 identifier identifier

Kullanıcı Modellemede Veri Madenciliği Yaklaşımları

XVI. Türkiye'de İnternet Konferansı 2011 (INET-TR 2011), İzmir, Türkiye, 30 Kasım 2011, ss.1

Developing adaptive and personalized distributed learning systems with semantic web supported multi agent technology

10th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2010, Sousse, Tunus, 5 - 07 Temmuz 2010, ss.699-700 identifier

Connectivism and Open CourseWare Projects

IODL & ICEM 2010, 6 - 08 Ekim 2010, cilt.1, ss.56-57

Diagnosis of Learning Styles Based on Active/Reflective Dimension of Felder and Silverman's Learning Style Model in a Learning Management System

International Conference on Computational Science and Its Applications, Fukuoka, Japonya, 20 - 28 Mart 2010, cilt.6017, ss.544-555 identifier identifier

Learning enviroments: Ege University Open Course Ware Project (EUADM)

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.4172-4176 identifier identifier

Exploring the State of the Art in Adaptive Distributed Learning Environments

International Conference on Computational Science and Its Applications, Fukuoka, Japonya, 20 - 28 Mart 2010, cilt.6017, ss.556-0 identifier identifier

Açık Ders Malzemelerine Genel Bir Bakış Ege Üniversitesi Örneği

XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, cilt.1, ss.14

Learning Styles Diagnosis Based on Learner Behaviors in Web Based Learning

International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA 2009), Seoul, Güney Kore, 29 Haziran - 02 Temmuz 2009, cilt.5593, ss.900-0 identifier identifier

An application of creating and packaging learning objects

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.2051-2056 identifier identifier

Light-Portal Teknolojisine Dayalı Bir Öğrenme Sistemi Gerçekleştirimi

2nd International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2008), İzmir, Türkiye, 16 Nisan 2008, ss.270-279

Materializing learning objects with SCORM specifications

International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA 2008), Perugia, İtalya, 30 Haziran - 03 Temmuz 2008, cilt.5072, ss.541-554 identifier identifier

A web based tool for novice programmers: Interaction in use

International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA 2008), Perugia, İtalya, 30 Haziran - 03 Temmuz 2008, cilt.5072, ss.530-540 identifier identifier

Computational sciences learning project for pre-university students

7th International Conference on Computational Science (ICCS 2007), Beijing, Çin, 27 - 30 Mayıs 2007, cilt.4489, ss.607-0 identifier identifier

A comparative study on neural network based soccer result prediction

7th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA 2007), Rio-De-Janeiro, Brezilya, 22 - 24 Ekim 2007, ss.545-0 Creative Commons License identifier identifier

A web-based learning content design platform and metadata editing

37th Annual Frontiers in EducationConference, Wisconsin, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 13 Ekim 2007, ss.662-667 identifier identifier

Machine learning based learner modeling for adaptive web-based learning

International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA 2007), Kuala-Lumpur, Malezya, 26 - 29 Ağustos 2007, cilt.4705, ss.1133-0 identifier identifier

Eğitim Teknolojisinin Yeni Yüzü: Mobil Öğrenme

6th. International Educational Technology Conference, Famagusta, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2006, ss.542-551

Ege Üniversitesi Kampüs Coğrafi Bilgi Sistemi

3.Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitimde Simülasyonların Kullanımı

Endüstri 4.0 (Dördüncü Sanayi Devrimi) ve Eğitim, İnceoğlu Mustafa Murat, Editör, Abaküs Yayınevi, İstanbul, ss.123-139, 2020

Endüstri 4.0 ve Eğitim

Endüstri 4.0 (Dördüncü Sanayi Devrimi) ve Eğitim, İnceoğlu Mustafa Murat, Editör, Abaküs Yayınevi, İstanbul, ss.3-16, 2020

Turbo Pascal 6.0

Barış Yayınları, İzmir, 1998

Çözümlü BASIC Problemleri

Barış Yayınları, İzmir, 1991