Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Immigration Européenne de Retraités vers la RivieraTurque Le cas D Alanya Côte Méditerranéenne

Revue Européenne desMigrations Internationales, cilt.22, ss.203-223, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancıların Türkiye de Mülk Edinimi Coğrafi BirYaklaşım

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.14, ss.45-55, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Le Bas de Laine ou l Usine

Agenda interculturel: Marche turquie, cilt.225, ss.26-27, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Coğrafyada ve Bölge Planlamada Bölge KavramınınKarşılaştırmalı Olarak İrdelenmesi

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.13, ss.17-28, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Yeni Gelişen Sanayi Odakları Denizli Gaziantep Çorum

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.12, ss.13-27, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Caucasus From disintegrations to newconsolidation and role of Turkey in this process

Russian Academy of Sciences, Institute of International Economic and Political Studies, cilt.5, ss.85-98, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Les migrations irrégulières en Turquie

Revue Européenne desMigrations Internationales, cilt.19, ss.151-172, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ermenistan Diasporası ve Türkiye Ermenistan İlişkileri

Jeopolitik Bilimsel Araştırmalar Dergisi, cilt.2, ss.77-89, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kasım 1995 Karşıyaka Çiğli Sel Felaketi Sonrasında YapılanÇalışmalar Üzerine Bazı Gözlemler

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.11, ss.57-73, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bornova Atatürk Mahallesi nde Yeni Yerleşim Alanları

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.10, ss.225-244, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Bölgesel Dengesizlikler ve Bölge Planlama ÇalışmalarıÜzerine Gözlemler

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.10, ss.177-199, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Gediz Havzası nda Yerşekilleri ve Toprak Anamateryalinin TarımFaaliyetleri Üzerine Etkisi

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.9, ss.267-281, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investissements des Émigrés turcs à Denizli

Revue Européenne desMigrations Internationales, cilt.13, ss.179-195, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Edremit Yöresinde Kırsal Yerleşmelerin Coğrafi Dağılışını ve NüfusBüyüklüğünü Etkileyen Faktörler

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.8, ss.207-224, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ege Ovalarında Yağış Değişkenliği ve KuraklıkSorunu

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.8, ss.25-36, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büyük Menderes Bölgesi nde Yurtdışından Dönen İşçilerin Sosyo Ekonomik Özellikleri ve Yatırım Seçimleri

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.8, ss.187-206, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Madencilik ve Maden Yataklarının CoğrafiDağılışı

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.8, ss.37-56, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akselendi Ovası nda Kumul Oluşumu ve Buna Bağlı ÇevreSorunları

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.7, ss.133-160, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Edremit Yöresi Kırsal Alanında Nüfus Hareketlerine Neden OlanFaktörler

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.6, ss.119-151, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelişimi Yapısı ve Sorunlarıyla Türkiye de Enerji Sektörü

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.5, ss.184-214, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Avrasya Bağlamında Sovyet Sonrası Rusya-Türkiye İlişkileri: Ekonomik Faktörler, Eylemler VePerspektifler

Birinci Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Sempozyumu: Türkiye-RusyaArasında Bilimsel, Teknolojik ve Ekonomik İşbirliği(İSTANBUL, 2-3 Mayıs, 2019), 2 - 03 Mayıs 2019

Turkey as an emigration country

EGE ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ VE RWTH AACHEN ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA ENSTİTÜSÜ ARASINDA İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME SEMPOZYUMU, 9 - 10 Ekim 2013 identifier identifier identifier

Yabancıların Türkiye de Mülk Edinimine İlişkin Politik Tartışmalar

Yeni Uluslararası Göçler Çalıştayı, Muğla, Türkiye, 30 - 31 Mart 2013

L industrialisation de la Turquie

23ème Festival International de Géographie, Saint-Dié-des-Vosges, Fransa, 11 - 14 Ekim 2012

Regional Development Practices In Turkey and A Model For Regional Development In The Caucasus

Black Sea Region In XXI. Century: Socio-Economic Development and Integrational Interactions In The Globalization, 15 - 18 Haziran 2011, cilt.1, ss.95-107

İzmir Sarnıç örneğinde Bulgaristan göçmenlerinin yerleşme özellikleri

V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2008, cilt.1, ss.189-198

Kula da Göç Özellikleri ve Göç YatırımEğilimleri

Geçmişten Geleceğe Köprü: Yanık Ülke Kula Sempozyumu, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2006, cilt.1, ss.421-430

Karşıyaka Çiğlide Kentsel Gelişimi Etkileyen Faktörler

Karşıyaka Kültür ve Çevre Sempozyumu, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2005, cilt.1, ss.63-81

Seferihisar çevresinde arazi kullanım sorunları

Dünden YarınaSeferihisar Sempozyumu, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2004, cilt.1

Denizli sanayi performansının küreselleşme ve yeni sanayi odaklarıaçısından değerlendirilmesi

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2003, cilt.2, ss.40-50

Türkiye Ermenistan İlişkilerinde Yeni Sorunlar ve Çözümler

ErmeniAraştırmaları 1. Türkiye Kongresi, Türkiye, 01 Ocak 2003, cilt.2, ss.373-380

Kafkasya da Desintegrasyondan Bütünleşmeye DoğruGelişmeler ve Türkiye nin Rolü

Uluslararası ODTÜ Birinci Uluslar arası İlişkilerKonferansı, 3 - 05 Temmuz 2002, cilt.1, ss.117-139

Türkiye de Coğrafyanın Güncel Sorunları ve YeniEğilimler

Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı, Türkiye, 9 - 12 Temmuz 2002, cilt.1

Ermeni Diasporası ve Türkiye Ermenistan İlişkileri

Tarih Boyunca Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu, Türkiye, 19 Mart 2001

Selçuk ta Turizm Organizasyonu ve Sorunlar

1. UluslararasıGeçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu, 4 - 06 Eylül 1997, cilt.1, ss.197-205

Balçova da Nüfusun Ekonomik Yapısı ve Sorunları

GeçmiştenGünümüze Balçova Sempozyumu, Türkiye, 27 Eylül 1997, cilt.1, ss.119-133

Bölge Planlaması Açısından Coğrafi Sınırlar Konusunda YeniYaklaşımlar ve Sorunlar

2. Ulusal Bölge Planlaması Kongresi, Türkiye, 27 - 28 Kasım 1998, cilt.1, ss.135-140

Kitap & Kitap Bölümleri

Beşeri ve Ekonomik Özellikleri Açısından İzmir

Profesör Doktor Asaf KOÇMAN a Armağan, Öner ERTUĞ, Editör, Ege Üniversitesi Yayınları, Edebiyat Fakültesi Yayın No:180, 2013

”Görünmez” Bir Küresel Sorun:Çevre Mültecileri

Profesör Doktor İlhan KAYAN a Armağan, Ertuğ Öner, Editör, Ege Üniversitesi Yayınları, Edebiyat Fakültesi Yayın No:181, 2013

Inégalités interrégionales en Turquie et études de planificationrégionale

Les vertus de l interdisciplinarité Mélanges offerts à Marcel Bazin, Anne-Marie Grange-Pernette Grandjean-Alain Reynaud, Editör, Les Cahiers de l’xx I.A.T.E.U.R. Special, 2009

Apports des émigrés au tourisme turc et tendances deconsommation

Tourisme et Diversites Facteurs de Développement, M. Sarlet A. Manço, Editör, L’Harmattan, 2008

Migrations européennes vers les lieux touristiques turcs:effets économiques

Tourisme et Diversites Facteurs de Développement, M. Sarlet A. Manço, Editör, L’Harmattan, 2008

Migrations vers la Turquie: survol des processus historiques et des données récentes

Turquie vers de nouveaux horizonsmigratoires, Altay Manço, Editör, L’Harmattan, Colllection «CompétencesInterculturelles », 2004

Retours de travailleurs et choix d’xxinvestissement en Turquie

Turquie vers de nouveaux horizons migratoires, Altay Manço, Editör, L’xxHarmattan, Collection «Compétences Interculturelles», 2004

İzmir’xxde 3-4 Kasım 1995Karşıyaka Sel Felaketi

İzmir de 3 4 Kasım 1995Karşıyaka Sel Felaketi, , Editör, Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, No: 1, 1996

Aydın, La vallee du Grand Meandre

Mobilites et Investissements des Emigres Maroc Tunusie Turquie Senegal, Emmanuel Ma Mung, Editör, L’xxHarmattan, 1996

Bilirkişi Raporları