Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Öner M., "Türk Dünyasında Modernizm ve Dil Gelişmesi. Yeni Türkiye Yıl 24, Sayı 101, Ocak-Şubat 2018, 94-102.", Yeni Türkiye, vol.24, no.101, pp.94-102, 2018
Öner M., "Tatarlarda Millî Kimlik ve Folklor. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2018, Cilt: 11, Sayı: 24, s. 252-259.", Motif, cilt.11, ss.252-259, 2018
Öner M., "Türkçede Eş Sesli Son Çekim Edatı bile ve Kuvvetlendirme Edatı bile. Dil Araştırmaları Güz 2018, Sayı 23,", DİL ARAŞTIRMALARI, cilt.2018, ss.7-21, 2018
Galimova G., Nabiullina G., Öner M., "SPEECH STEREOTYPES IN THE LINGUISTIC ETHICSOF TATAR AND TURKISH ETHNOCULTURES", QUID-INVESTIGACION CIENCIA Y TECNOLOGIA, pp.2587-2591, 2017 (Link)
Öner M., Yusupova A.S., "A New Book – “Tatar-Finnish Dictionary” (Arto Moisio,Okan Daher “Tataarilais-Suomalainen Sanakirja –Tatarça-Finçe Süzlek” – Helsinki, 2016, 418 p.)", Journal Tatarica, vol.1, pp.177-178, 2017 (Link)
Öner M., "TATAR LEKSİKOLOJİSİ VE PROF DR FUAT GANİYEV", Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.3-9, 2016
Öner M., "Abdullah Tukay ve Son Rusya Çarı II Nikola", Kardeş Kalemler, ss.75-78, 2016
Öner M., "Professor Dr Rashid Rakhmati Arat Journal Tatarica Kazanskiy Federal nıy Universitet Vıpusk No 4 2015 189 194 http kpfu ru vypusk 4 148872 html", TATARİCA, pp.189-194, 2015
Öner M., "Türkçede Fransızca Örnekseme ile Yaratılan Sözler", Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, cilt.99, ss.483-491, 2010
Öner M., "Yeni Kazak Alfabesi", Türk Dili, ss.142-150, 2008
Öner M., "Türkçede prAk Zarf Fiili", Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.68-73, 2007 (Link)
Öner M., "Edatların Karşılaştırma ve Sınırlandırma Bağlantıları", Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, vol.1, pp.147-157, 1999
Öner M., "Türkçede Edatlı Sentaktik İsim Çekimi", Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, vol.1, pp.10-18, 1999
Öner M., "Şairini Bayrak Yapan Ülke Tataristan", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, ss.188-197, 1997
Öner M., "Tatar Şiiri İçin Bir Örnek Nurmuhammed Hisamov", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, ss.193-196, 1997
Öner M., "Abdullah Tukay ın Bir Şiiri", Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebıyatı Araştırmaları Dergisi, ss.193-239, 1991
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Öner M., "Türkçe Söz Varlığında Eşya Adları Üzerine Notlar, 25-28.2018, 841-848.", XIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildiriler Kitabı, Varşova Polonya, ,
Öner M., "Cemal Velidi ve Tatar Leksikolojisi.", Mejdunarodnıy Nauçno-Praktiçeskiy Forum: Soxranenie i Razvitie Rodnıx Yazıkov v Usloviyax Mnogonatsional’nogo Gosudarstva: Problemı i Perspektivı, Kazan 2018, 145-151., ,
Öner M., "Türk Yazı Dilleride Söz Diziminde Eksizlik ve Öğretimi Sorunu. , 20 Fevralya 2018 g., Kazan 2018, 257-261.", Soverşenstvovanie metodiki obuçeniya yazıkam ploşçadka obmena progressivnoy praktikoy / Tellerge öyretüv metodikasın kamilleşterüv aldındagı tecribe belen urtaklaşuv meydançıgı / Tilderdi okıtuv edistemesin jetildirüv jene ozık tecribeler alañı. Materialı II Mejdunarodnogo nauçno-metodiçeskogo onlayn-seminara, Kazan - Astana – İzmir, ,
Öner M., "Tatarcada Yeni Morfemler.", Mirovaya Tyurkologiya i Kazanskiy Universitet. Materialı Mejdunarodnoy nauçno-praktiçeskoy konferantsii, Kazan, 26-28 Aprelya 2018 g. 308-314., Kazan, ,
Öner M., "Türk Dünyasında Modernizm ve Dil Gelişmesi", Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, Ankara, TÜRKIYE,
Öner M., "Türk Yazı Dillerinin Karşılıklı Öğretimi", Soverşenstvovanie metodiki obuçeniya yazıkam ploşçadka obmena progressivnoy praktikoy, KAZAN, RUSYA, , pp.87-93
Öner M., "Türkçede Edatlaşmış Zarf Fiiller", XII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Bükreş, ROMANYA, , pp.424-430
Öner M., "Sözlük Yazıcılığında Etnografizmler", Elginkan Vakfı 3. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı, İstanbul, TÜRKIYE, , pp.357-364
Öner M., "Genel Türkçede Ekleşen Yardımcı Fiiller (Gramerleşme Üzerine Tarihî - Karşılaştırmalı Bir İnceleme)", XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Budapeşte, MACARISTAN,
Öner M., "Professor doktor Edhem Rehim ulı Tenişevnın törki téllerné öyrenüv ölkeséndegé éşçenlégé", Tatarskoe yazıkoznanie v kontkkste Evraziyskoy gumanitornoy nauki // Mejdunarodnoy nauçno-praktiçeskoy konferentsii, Kazan, RUSYA, , pp.268-273
Öner M., "I Bakü Türkoloji Kurultayı ve Türk Dünyası", Türk Dünyası Ulusal Bilim Akademileri Birliği 2. Genel Kurul Toplantısı ve Bakü Türkoloji Kongresi’nin 90. yılı anısına “Türk Dünyası’nda Akademik İş Birliği” konulu bilimsel toplantı, ANKARA, TÜRKIYE,
Öner M., "Türik Düniyesinde Modernizm jane Ahmet Baytursın", Ahmet Baytursınulı Okuvları-2016 “Tevelsiz Eldiñ Ruhaniy Tugırı” Attı Halıkaralık Gılmiy-Teoriyalık Konferentsiya, Astana, KAZAKISTAN, , pp.177-178
Öner M., "Milliy Kémlék Kürsetkéçé Bularak Tatar Vokalizmı", Soxranenie i razvite rodnıx yazıkov v usloviyax mnogonatsional'nogo gosudarstva, Problemı i Perspektivı. Materialı VII Mejdunaradnoy Nauçno-Praktiçeskoy Konferentsii, Kazan, RUSYA, , pp.258-264
Öner M., "Genel Türkçede Ekleşen Yardımcı Fiiller Gramerleşme Üzerine Tarihî Karşılaştırmalı Bir İnceleme", XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Budapeşte, MACARISTAN, , pp.9-14
Öner M., "Tarihi Karşılaştırmalı Filoloji ve Reşit Rahmeti Arat", Uluslararası Reşit Rahmeti Arat hem Törki Dönya Konferansı, Kazan Fedaral Üniversitesi - TC. Yunus Emre Enstitüsü Kazan Merkezi,, KAZAN, RUSYA,
Öner M., "Lehçe i Tatari ve Türk Tatar Leksikolojisi 143 146", Soxranenie i razvitie yazıkov i kul’tur v polikul’turnom i polikonfessional’nom obşçestve: Mirovoy opıt i sovremennıe texnologii (Mejdunarodnaya nauçno-praktiçeskaya konferantsiya 14-16 Oktyabrya 2015 g. Kazan’ 2015,, KAZAN, RUSYA, , pp.143-146
Öner M., "Tatarca Türkçe Karşılaştırmalı Leksikoloji Üzerine Notlar 241 246", Soxranenie i razvitie rodnıx yazıkov v usloviyax mnogonatsional’nogo gosudarstva: Problemı i perspektivı, (V. Mejdunarodnaya nauçno-praktiçeskaya konferantsiya) 19-22 Noyabr 2014, Kazan Federal Üniversitesi, Kazan’, ,
Öner M., "Türk Dünyası ve Türkoloji Selefler ve Helefler I Beynelhalg Simpozuimunun Materialları Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası Bakı 22 24 Oktyabr 2014 17 20", Selefler ve Helefler” I. Beynelhalg Simpozuimunun Materialları, Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası Bakü, TÜRKİYE,
Öner F., Öner M., "Fincedeki Türkçe Alıntılar", V. Lefke Edebiyat Buluşması, LEFKE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., , ss.145-163
Öner M., "Karay Türkçesinde Eski Unsurlar", IV. Uluslararası Turk Dili Kurultayı, Ankara, TÜRKIYE, , vol.2, pp.1291-1296
Öner M., "matı meti Gerundiyumu Hakkında", 3. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, , pp.833-840
Öner M., "I Baku Türkoloji Kongresinde İdil Ural Türkleri", 1926 Bakü Türkoloji Kongresinin 70. Yıl Dönümü Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akalın Ş.H., Toparlı R., Gülsevin G., Öner M., Boz E., Şirin H., et al., "Türk Dünyasında Yazı Dili, 139-149.", Türk Dilinin Çağdaş Sorunları ve Çözüm Önerileri, (Edit. Cüneyt Akın) İstanbul, 2018: Kesit Yayınları., Cüneyt Akın, Ed., Kesit Yayınları, İstanbul, ss.139-149, 2018
Öner M., "Abdullah Tukay ve Özelgen Ömid “Kesilen Ümit” Şiir Üzerine Bir Çözümleme.", Yavuz Akpınar Armağanı, Ankara 2018, Bengü Yayınları 195., Nazım Muradov, Yılmaz Özkaya, Ed., Bengü-Avrasya Yazarlar Birliği, Ankara, ss.467-486, 2018
Öner M., "Türklerde Dil ve Tarih-Coğrafya", 2017 Türk Dili Yılı Armağan Kitabı, (B. Çakıcı, N. Gözaydın, H. Zülfikar) Ankara, 2018, Türk Dil Kurumu Yayınları 1280,, B. Çakıcı, N. Gözaydın, H. Zülfikar, Ed., Türk Dil Kurumu, Ankara, ss.269-276, 2018
Öner M., "Tarihî-Karşılaştırmalı Filoloji ve Reşid Rahmeti Arat", in: Prof. Dr. Talât Tekin Hatıra Kitabı, SERTKAYA Osman Fikri, EKER Süer, ŞİRİN Hatice, UÇAR Erdem, Eds., Çantay, İSTANBUL, pp.763-778, 2017
Öner M., "Tatarcada -DAş Ekli Sözler (Farsça ve Osmanlıca ile Tarihî-Karşılaştırmalı Leksikoloji Denemesi)", in: Türklük Biliminde Bir Ömür Prof Dr Tofiq Hacıyev Kitabı, Bilgehan Atsız Gökdağ, Nazım Muradov, Eds., AKÇAĞ, ANKARA, pp.391-398, 2016
Öner M., "Kazan Tatar Türkçesi Sözlüğü", Türk Dil Kurumu, Ankara, 2015
Öner M., "Türkçe Tatarca Sözlük", Çeviri, TÜRK DİL KURUMU, ANKARA, 2014
Öner M., "Bugünkü Kıpçak Türkçesi Tatar Kazak ve Kırgız Lehçeleri Karşılaştırmalı Grameri Türk Dil Kurumu Yayınları 2 baskı Ankara 2013 ss LX 270 ISBN 9751610224003", TÜRK DİL KURUMU, ANKARA, 2013
Öner M., "TÜRKÇE YAZILARI", Kesit Yayınları, İSTANBUL, 2011
Öner M., Hacıyev T., "Türk Yazı Dillerinin Karşılaştırmalı Tarihî Grameri B A Serebrennikov N Z Gadjieva", Çeviri, Türk Dil Kurumu, Ankara, 2011
Öner M., "KAZAN TATAR TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ", Türk Dil Kurumu, ANKARA, 2009
Öner M., Nerimanoğlu K.V., "1926 Bakü Türkoloji Kurultayı Tutanaklar", Çeviri, Türk Dil Kurumu, ANKARA, 2008
Öner M., "Tatar Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri Editör Prof Dr Ahmet B Ercilasun Ankara 2007 Akçağ 679 748, Ahmet Bican Ercilasun, Ed., AKÇAĞ, ANKARA, 2007
Öner M., "Türkçe Söz Diziminde Eklenme Yönündeki Yapılar Üzerine", in: Zeynep Korkmaz Armağanı, Türk Dil Kurumu, ANKARA, pp.283-289, 2004
Öner M., "Bugünkü Kıpçak Türkçesi Tatar Kazak ve Kırgız Lehçeleri Karşılaştırmalı Grameri", TÜRK DİL KURUMU, ANKARA, 1998
Türkmen F., Öner M., "Aziya", Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İSTANBUL, 1992
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi