Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A New Distributed Weighted Connected Dominating Set Algorithm for WSNs

8th IEEE International Conference on Consumer Electronics, Berlin, Almanya, 02 Eylül 2018, ss.1-6

Telsiz Duyarga A ̆gları için Minimal A ̆gırlık veYönlendirme Maliyetli Ba ̆glı Baskın KümeAlgoritması

2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.1-4