Başarılar & Tanınırlık

Burslar

  • 2015 - 2016Etna Volkanı etrafında toprak gazı radon ölçümleri ile jeodinamik süreçlerin değerlendirilmesi

    TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 118

h-indeksi (WOS): 6