Başarılar & Tanınırlık

Burslar

  • 2015 - 2016 Etna Volkanı etrafında toprak gazı radon ölçümleri ile jeodinamik süreçlerin değerlendirilmesi

    TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 136

h-indeksi (WOS): 7