Prof.Dr.

MUZAFFER TOSUN


Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri Bölümü

Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1981 - 1988

1981 - 1988

Doktora

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ziraat, Tarla Bitkileri, Tahıl Yetiştiriciliği ve Islahı, Serin İklim Tahılları

Akademik Unvanlar / Görevler

1998 - Devam Ediyor

1998 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Yönetilen Tezler

1999

1999

Yüksek Lisans

Makarnalık buğdayda erkenciliğin kalıtımı

TOSUN M.

M.KÜÇÜKAKÇA(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Identification of SNP Markers Associated with Iron and Zinc Concentrations in Cicer Seeds

KARACA N. , ATEŞ D. , NEMLİ S. , Ozkuru E., Yilmaz H., YAĞMUR B. , et al.

CURRENT GENOMICS, cilt.21, ss.212-223, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2019

2019

EFFECTS OF DIRECT SELECTION FOR PLANT YIELD ON SOME OTHER TRAITS IN G-HIRSUTUM X G. BARBADENSE CROSS

AYKUT TONK F. , İŞTİPLİLER D. , TOSUN M. , İLKER E.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.28, no.3, ss.1701-1706, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

IMPROVING SWEET CORN x DENT CORN HYBRIDS BASED ON KERNEL COLOR, SIZE AND QUALITY PROPERTIES

Altınel B. , Tonk F. , İştipliler D. , Tosun M. , Pazır F.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.28, ss.2368-2374, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

CORRELATION AND PATH ANALYSIS IN YIELD AND QUALITY TRAITS IN F-3 AND F-4 GENERATION OF CARMEN X DEVETUYU-176

Tonk F. , İŞTİPLİLER D. , TOSUN M. , İLKER E. , CIVI G.

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, cilt.28, ss.107-112, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

CORRELATION AND PATH ANALYSIS IN YIELD AND QUALITY TRAITS IN F3 AND F4 GENERATION OF CARMEN X DEVETÜYÜ-176

AYKUT TONK F. , İŞTİPLİLER D., TOSUN M. , İLKER E., Çivi G.

Journal Of Animal And Plant Sciences, cilt.28, ss.107-112, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

Identification of resistance to Eurygaster integriceps Put. on some bread wheat genotypes

Tonk F. , KAYA E., İŞTİPLİLER D. , İLKER E. , TURANLI F. , TOSUN M. , et al.

JOURNAL OF APPLIED BOTANY AND FOOD QUALITY, cilt.90, ss.52-57, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Cyclopiazonic acid alters serotonin-induced responses in rat thoracic aorta

SELLI C., ERAÇ Y. , TOSUN M.

VASCULAR PHARMACOLOGY, cilt.61, ss.43-48, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2013

2013

Effect of nitrogen fertilizer timing and source on some yield and quality parameters of durum wheat (Triticum durum)

ÖRÇEN N. , TOSUN M. , IRGET E.

Journal of Food, Agriculture and Environment, cilt.11, ss.943-948, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

2011

2011

QUANTITATIVE INHERITANCE OF SOME WHEAT AGRONOMIC TRAITS

Tonk F. A. , Ilker E. , Tosun M.

BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, cilt.17, ss.783-788, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2011

2011

DETERMINATION OF TOLERANCE LEVEL OF SOME WHEAT GENOTYPES TO POST-ANTHESIS DROUGHT

İLKER E. , Tatar O. , TONK F. A. , TOSUN M.

TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, cilt.16, ss.59-63, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2010

2010

A Study to Incorporate High Protein Content T turgidum dicoccoides to Hexaploid Wheat T aestivum vulgare

AYKUT TONK F. , TOSUN M. , İLKER E.

Turkish Journal Of Field Crops, cilt.15, ss.69-72, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

Telomeric restriction analysis of vascular smooth muscle cells following balloon angioplasty in rabbits

OZSARLAK-SOZER G. , KERRY Z. , ORAN I. , GÖKÇE G. , TOSUN M. , BECHARD L., et al.

JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, cilt.65, ss.243-249, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2009

2009

Assessment of Genotype X Enviroment Interactions for Grain Yield in Maize Hybrids Using Ammi and GGE Biplot Analyses

İLKER E. , AYKUT TONK F. , Önder Ç., TOSUN M. , İlker Ö.

Turkish Journal Of Field Crops, cilt.14, ss.123-135, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Genetic Analysis of Fiber Color Using Segregations of Color Parameters in Cotton

TONK F. A. , TOSUN M. , İŞTİPLİLER D. , Ilker E. , REÇBER A.

JOURNAL OF COTTON SCIENCE, cilt.21, ss.315-319, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.)Genotiplerinde Özellikler Arası İlişkiler vePath Analizi

AYKUT TONK F. , İŞTİPLİLER D. , TOSUN M.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.54, ss.85-89, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Türkiye de Süneye Karşı Yeni Dayanıklılık Kaynaklarının Belirlenmesi

Turanlı F. , Tosun M. , Aykut Tonk F. , İlker E. , Cakır M., Kaya E., et al.

Tarla Bitkileri Merkez Araştirma Enstitüsü Dergisi, cilt.25, ss.136-140, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Farklı Heterotik Gruplar Arasındaki Tekli ve Üçlü Melez Atdişi Mısır Populasyonlarında Verim ve Bazı Verim Komponentlerinin Değerlendirilmesi

YEŞİLKAYA Ö., BAŞARAN S., ÖZÜSTÜN M., TOSUN M.

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.25, ss.46-51, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Tatlı Mısırın Kalite Kriterlerine Göre Optimum Hasat Zamanının Belirlenmesi

KANTARCI D., PAZIR F. , İŞTİPLİLER D. , TOSUN M. , AYKUT TONK F.

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.25, ss.70-73, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Bazı Modern Buğday Varyeteleri ve Yerel Çeşitlerin Melez Populasyonlarında Koleoptil Uzunluğunun Kalıtımı

ATEŞ F., İŞTİPLİLER D. , AYKUT TONK F. , MORGOUNOV A., AKIN B., TOSUN M.

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.25, ss.37-41, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Effect of Zinc Enriched Composed Nitrogen Fertilizer on Some Yield and Quality Parameters of Durum Wheat (Triticum durum Desf.)

ÖRÇEN N. , TOSUN M. , İRGET M. E.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.51, ss.77-83, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Evaluation and comparison of ISSR and RAPD markers for assessment of genetic diversity in triticale genotypes

AYKUT TONK F. , TOSUN M. , İLKER E. , İŞTİPLİLER D. , TATAR M. Ö.

Bulgarian Journal of Agricultural Science, cilt.20, ss.1413-1420, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2013

2013

Evaluation of Genotype by Planting Date Interactions in Sweet Corn by Using GGE Biplot Analysis

İŞTİPLİLER D. , İLKER E. , AYKUT TONK F. , TOSUN M.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.79-83, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Farklı yağış miktarı ve dağılımlarının ekmeklik buğday verimi üzerine etkileri

AYKUT TONK F., İLKER E. , TATAR M. Ö. , REÇBER A., TOSUN M.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.48, ss.125-130, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Farklı Yağış Miktarı ve Dağılımlarının Ekmeklik Buğday Verimi Üzerine Etkileri

Aykut Tonk F. , İlker E. , Tatar M. Ö. , Reçber A., Tosun M.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.48, ss.127-132, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2008

2008

İki Pamuk Melezinin Gossypium spp F2 Generasyonunda Bazı Verim ve Lif Özellkileri İçin Heterosis ve Genotipik Değişkenlik

İLKER E. , ALTINBAŞ M. , TOSUN M.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.45, ss.153-163, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Ekmeklik Buğdayda Sulu Koşullarda Verim ve Kalite İçin Seleksiyon Üzerine Genotip x Lokasyon İnteraksiyonunun Etkisi

ALTINBAŞ M. , İLKER E. , TOSUN M.

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.44, ss.17-32, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2000

2000

Ekmeklik buğdayda (T. aestivum L.) verim ve bazı kalite özellikleri arasındaki ilişkiler

ALTINBAŞ M. , BUDAK N. , TOSUN M.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.37, ss.149-156, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

A preliminary study on determining grain yield, harvest index and grain protein contents in durum wheats.

BUDAK N. , ALTINBAŞ M. , TOSUN M.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.37, ss.117-124, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1992

1992

Türkiye nin subalpin ve alpin mer alarının ıslahı için floristik klasifikasyon araştırmaları

GENÇKAN M. S. , ÇELEN A. E. , TOSUN M.

TÜBİTAK Tarım ve Ormancılık Dergisi, cilt.16, ss.460-469, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1989

1989

Yem bezelyesi Pisum arvense L çeşitlerinde farklı ekim zamanlarının dane verimi ve diğer bazı karakterlere etkisi

SOYA H., TOSUN M. , ÇELEN A. E. , ERGİN İ. Z.

Cumhuriyet Üniversitesi Ziraat Fak. Derg, cilt.5, ss.227-241, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1989

1989

Repko Brassica rapa x Brassica pekinensis da değişik ekim zamanı ve azot dozlarının ot verimi ve verim karakterlerine etkisi

SOYA H., TOSUN M. , ÇELEN A. E.

Cumhuriyet Üniversitesi Ziraat Fak. Derg, cilt.5, ss.211-226, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1989

1989

Sıra arası mesafesi ve ekim zamanının yem bezelyesi Pisum arvense L nde saman verimi ve verim özelliklerine etkisi

SOYA H., ÇELEN A. E. , TOSUN M.

Ege Üniv. Ziraat. Fak. Derg, cilt.26, ss.11-21, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1988

1988

Kimi fiğ Vicia sp türlerinde tohumluk miktarının ot verimi ve verim karakterlerine etkisi

SOYA H., ÇELEN A. E. , TOSUN M.

Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg, cilt.25, ss.195-203, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Development of Hybrid Maize (Zea mays L.) Varieties

TOSUN M. , AYKUT TONK F. , İŞTİPLİLER D. , Pekbağrıyanık A.

I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI TARIM VE GIDA SEMPOZYUMU, 19 - 21 Aralık 2019

2019

2019

Yabancı Döllenen Bitkilerde Sentetik Çeşit Geliştirilmesi

Pekbağrıyanık A., TOSUN M. , İŞTİPLİLER D. , AYKUT TONK F.

Türkiye 13. Ulusal 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, 1 - 04 Kasım 2019

2018

2018

Yerel tohumlar ve önemi

TOSUN M. , AYKUT TONK F. , İŞTİPLİLER D.

Türkiye Yerel Buğdaylar Sempozyumu, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2018

2018

2018

Breeding Methods in Medicinal Plants Belong to Apiaceae (Umbelliferae) Family

iştipliler d. , AYKUT TONK F. , Umar I., tosun m.

4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, İzmir, Türkiye, 02 Ekim 2018, ss.283

2018

2018

Development of Synthetic Cultivars in Medicinal and Aromatic Plants

TOSUN M. , AYKUT TONK F. , İŞTİPLİLER D. , UMAR H. M. I.

4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, 2 - 04 Nisan 2018

2018

2018

Molecular Markers as an Emerging Authentication Tool in Commercial Medicinal Plants

AYKUT TONK F. , UMAR H. M. I. , İŞTİPLİLER D. , TOSUN M.

4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, 2 Ekim - 02 Nisan 2018

2017

2017

DETERMININATION OF RESISTANCE SOURCES AGAINST SUNN PEST (Eurygaster integriceps Put.) ON BREAD WHEAT

AYKUT TONK F. , KAYA E., İŞTİPLİLER D. , İLKER E. , TURANLI F. , TOSUN M. , et al.

III. International Plant Breeding Congress, Girne, Kıbrıs (Kktc), 15 - 20 Ekim 2017

2016

2016

Investigation of Resistant Sources to National and International Genotypes Against to Sunn Pest

ERSİN F. , TURANLI F. , TOSUN M. , Kaya E., AYKUT TONK F. , Yılmaz E., et al.

VI th Plant Protection of Congress with International Participation, Konya, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2016

2016

2016

Association mapping of seed nutritional elements in wild and cultivated checkpea accessions from Turkey

NEMLİ S., ATEŞ D., YAĞMUR B. , Yılmaz H., Erdoğmuş S., Özkuru E., et al.

Plant&Animal Genome Conference XXIV, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 13 Ocak 2016

2016

2016

Genetic Analysis of Plant Height, Coleoptile Lenght and Their Relationships with Rht12 and Rht13 Genes in Wheat

Mutlucan M., TOSUN M. , AYKUT TONK F. , İŞTİPLİLER D. , BYRNE P., HALEY S., et al.

The Plant and Animal Genome Conference XXIV, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 09 Ocak 2016, ss.854

2016

2016

Association Mapping of Seed Nutritional Elements in Wild Cicer reticulatum L and Cultivated Cicer arietinum L Chickpea Accessions from Turkey

NEMLİ S., ATEŞ D. , YAĞMUR B. , YILMAZ H., ERDOĞMUŞ S., ÖZKURU E., et al.

PLANT ANIMAL GENOME CONFERENCE XXIV , SAN DIEGO, CA, SAN DIEGO, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 13 Ocak 2016

2015

2015

INVESTIGATION ON SOME DROUGHT RELATED PHSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL TRAITS IN MAIZE

İŞTİPLİLER D. , TATAR M. Ö. , AYKUT TONK F. , ÇAKALOĞULLARI U. , TOSUN M.

26th Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 27 - 30 Eylül 2015

2013

2013

Developing of Natural Colored Cotton Lines For Aegean Region in Turkey

İŞTİPLİLER D. , AYKUT TONK F. , İLKER E. , TOSUN M.

24th International Scientific-Experts Congress of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosna-Hersek, 25 Eylül 2013, ss.165

2013

2013

Investigations on Resistance Mechanisms to The Diuraphis noxia Kurdjimov (Russian Wheat Aphid) (Homoptera : Aphididae) Using Molecular and Physiological Parameters

TURANLI F. , TOSUN M. , CAKIR M., SEKMEN A. H. , İLBİ H. , TÜRKAN İ. , et al.

24th International Scientific-Experts Congress of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosna-Hersek, 25 Eylül 2013, ss.195

2012

2012

Evaluation of Genotype by Planting Date Interactions in Sweet Corn By Using GGE Biplot Analysis

İŞTİPLİLER D. , İLKER E. , AYKUT TONK F. , TOSUN M. , çaylak ö.

. 23rd International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, 27 - 29 Eylül 2012

2012

2012

Developing resistant wheat varieties to the Diuraphis noxia Kurdjumov (Russian Wheat Aphid) (Homoptera:Aphididae).

TURANLI F. , TOSUN M. , CAKIR M., SEKMEN A. H. , İLBİ H. , TÜRKAN İ. , et al.

23rd International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 27 Ekim 2012, ss.40

2009

2009

Bazı Ekmeklik Buğday Melezlerinde (Triticum aestivum L) Bitki Boyu, Başak Uzunluğu Ve Bin Tane Ağırlığının Kalıtımı

İLKER E. , ALTINBAŞ M. , TOSUN M.

VIII. Tarla Bitkileri Kongresi 19-22 Ekim 2009 Hatay, Hatay, Türkiye, 19 Ekim 2009, ss.414-418

2009

2009

Kurağa Dayanıklı Buğday Genotiplerinin Geliştirilmesinde Moleküler Markörlerin Kullanımı

AYKUT TONK F. , İLKER E. , TOSUN M.

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay, Türkiye, 19 Ekim 2009, ss.406-410

2009

2009

Combining ability for plant height, spike length and thousand kernel weight in crosses of powdery mildew Resistant Wheat Lines.

AYKUT TONK F. , İLKER E. , TOSUN M. , ALTINBAŞ M.

12th International Cereal Rusts and Powdery Mildews Conference, Antalya, Türkiye, 13 Ekim 2009, ss.144

2008

2008

Transgenik bitkilerin geliştirilmesi ve toplumsal bilinç

TOSUN M. , AYKUT TONK F. , İLKER E. , Yüce S.

4. Ulusal Biyomühendislik Kongresi, İzmir, Türkiye, 15 Ekim 2008, ss.63-64

2008

2008

Wild Tetraploid Wheat (T. durgidum L. var. dicoccoides) to Tetraploid Wheat and Hexaploid Wheat

Tosun M. , Altınbaş M. , İlker E. , Aykut Tonk F.

5th International Crop Science Congress and Exhibition, Haeju, Kuzey Kore, 13 Nisan 2008, ss.220

2007

2007

Kantitatif Özellik Lokus Analizleri (QTL) ve Bir Örnek Çalışma

TOSUN M. , TANYOLAÇ M. B. , Kahraman A., Güldiken N., İLKER E.

Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 25 Haziran 2007, ss.404-407

2000

2000

The protein rate and accumulation in some Turkish durum wheats

BUDAK N. , ALTINBAŞ M. , TOSUN M. , SEVER C.

6th International Wheat Conference, Budapest, Macaristan, 5 - 09 Temmuz 2000, ss.297

1989

1989

Seed production possibilities of some leguminious forage crops in Turkey

AVCIOGLU R., GENÇKAN M. S. , SİMON U., SOYA H., ÇELEN A. E. , TOSUN M.

Wissenschaftliche Ergebnisse Deutsch-Türkischer Universitatspartnerschaften im agrarbereich, 26 - 30 Eylül 1989, ss.147-157

2014

2014

Rotasyonda tekyıllık yembitkileri

SOYA H., TOSUN M. , ÇELEN A. E.

Her Yıl Ekim Sistemi. Rotasyonlar Semineri. T. C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Türkiye, 8 - 11 Aralık 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

2013

2013

Genetiği Değiştirlmiş Gıdaların Sağlık Etkileri

ÖZKAYA S. T. , ERGİN I. , TOSUN M.

Genetiği Değiştirlmiş Organizmalar Halk Kitapları 27, Candeğer Yılmaz, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi Bornova, İzmir, 2013

Desteklenen Projeler

2005 - 2008

2005 - 2008

PAMUKTA ÇÖKERTENE (RHİZOCTONİA SOLANİ KÜHN) DAYANIKLILIĞIN KALITIMI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

TOSUN M. (Yürütücü)

Bilimsel Danışmalıklar

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

Tarım Bakanlığı

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, TürkiyeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

4th Internatinal Symposium of Medicinal and Aromatic Plants

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2017

2017

III. International Plant Breeding Congress

Katılımcı

Girne-Kıbrıs (Kktc)

2017

2017

Konferencja Naukowa „Rolnictwo XXI wieku

Katılımcı

Wroclaw-Polonya

2017

2017

The Plant and Animal Genome Conference XXIV

Katılımcı

California-Amerika Birleşik Devletleri

2016

2016

Congress of Life Science, A Challenge To The Future

Katılımcı

Iasi-Romanya

2016

2016

Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi

Katılımcı

Konya-Türkiye

2015

2015

26th Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry

Katılımcı

Sarajevo-Bosna-Hersek

2015

2015

11. Tarla Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE

Katılımcı

Çanakkale-Türkiye

2013

2013

24th International Scientific-Experts Congress of Agriculture and Food Industry

Katılımcı

Sarajevo-Bosna-Hersek

2013

2013

Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi

Katılımcı

Konya-Türkiye

2012

2012

23rd International Scientific Expert Congress on Agriculture and Food Industry

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2011

2011

Türkiye IX Tarla Bitkileri Kongresi

Katılımcı

Bursa-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 87

h-indeksi (WOS): 5