Genel Bilgiler

Biyografi

Nalan KABAY 1984 yılından beridir Ege Üniversitesi mensubu olup, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesidir. Ege Üniversitesi’nden lisans ve yüksek lisans derecelerini aldıktan sonra, Japon Milli Eğitim Bakanlığının verdiği Monbusho bursunu alarak Japonya’ya gitmiş, Japonya’nın Kumamoto Üniversitesi’nden doktora derecesini alarak 1992 yılında Ege Üniversitesindeki görevine dönmüştür. JSTA-STA bursiyeri olarak 1998-1999 yılları arasında Japonya’da bulunan Ulusal İnorganik Malzemeler Araştırma Enstitüsünde 18 ay süreyle doktora sonrası çalışmalar yapmıştır. Farklı dönemlerde Loughborough Üniversitesi ve Imperial College-London’da ortak proje çalışmaları kapsamında bulunmuştur. 2003-2009 yılları arasında Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak; 2004-2007 yılları arasında TÜBİTAK-Mühendislik Araştırma Grubu’nda Grup Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 4 SCI derginin Editörler Kurulunda görev yapan Prof.Dr. Nalan Kabay’ın 150 makalesi, 3 uluslararası kitap editörlüğü ve 10 kadar uluslararası kitap bölümü yazarlığı vardır. Editörlüğünü yaptığı uluslararası kitaplardan birisi “Bor Ayırma Süreçleri” üzerinedir. Çok sayıda uluslarası ve ulusal projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev alan Professor Kabay, araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve konferanslar vermek üzere yurt dışında bulunan pek çok üniversiteyi ziyaret etmiştir. 2001 yılında Mühendislik alanında TÜBİTAK Teşvik Ödülünü, 2001 yılında Canon Vakfı-Avrupa Ödülünü, 2012 yılında ise İngiltere Kimya Endüstrisi Topluluğu (SCI) İyon Değiştirme ödülünü almıştır. Japonya İyon Değiştirme Topluluğunun Onur Üyesi olup, 2016 yılından beridir Uluslararası İyon Değiştirme Komitesinin Sekreteridir. Bugüne kadar 50’nin üzerinde Yüksek Lisans ve Doktora tezinde danışmanlık görevi yapmıştır. Başlıca araştırma konuları arasında membran ayırma süreçleri, iyon değiştiriciler, fonksiyonel polimerik malzemeler, inorganik adsorbentler, çözücü emdirilmiş reçineler, sulardan bor ve lityum ayrılması/geri kazanımı, desalinasyon, atıksu arıtımı ve geri kullanımı bulunmaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
Mühendislik Fakültesi
Bölüm
Kimya Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı
Kimyasal Teknolojiler Ana Bilim Dalı

İletişim