Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2020 The Chemistry Conference for Young Scientists 2020

  Çalışma Grubu

  Brussels, Belçika

 • 2018 ACHEMA 2018

  Katılımcı

  Frankfurt, Almanya

 • 2018 2nd International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI)

  Katılımcı

  Budapest, Macaristan

 • 2017 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2016 The 29th International Symposium on the Chemistry of Natural Products (ISCNP-29) and The 9th International Conference on Biodiversity (ICOB-9)

  Oturum Başkanı

  İzmir, Türkiye

 • 2016 The 29th International Symposium on the Chemistry of Natural Products (ISCNP-29) and The 9th International Conference on Biodiversity (ICOB-9)

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2016 Chemistry Conference for Young Scientists

  Katılımcı

  Praha, Çek Cumhuriyeti

 • 2015 250th ACS National Meeting & Exposition

  Katılımcı

  Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2015 40th Northeast Regional Meeting of the American Chemical Society

  Katılımcı

  New-York, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2013 44th IUPAC World Chemistry Congress

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 24. ULUSAL KİMYA KONGRESİ

  Katılımcı

  Zonguldak, Türkiye

 • 2009 8th International Symposium on The Chemistry of Natural Compounds (8th SCNC

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2009 9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-9)

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2008 22. ULUSAL KİMYA KONGRESİ

  Katılımcı

  Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc)

 • 2007 5th International Symposium on Pharmaceutical Chemistry

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 International Conference on Environment: Survival and Sustainability

  Katılımcı

  Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc)

 • 2006 9th Eurasia Conference on Chemical Sciences (EuAsC2S-9),

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2006 Kromatografide Son Gelişmeler

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2005 XIX. ULUSAL KİMYA KONGRESİ

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

Ödüller

 • Haziran 2020 Increased cytotoxic potential of infrequent triterpenoid saponins of Cephalaria taurica obtained through alkaline hydrolysis

  Tübitak Ulakbim

 • Haziran 2020 Simultaneous determination of several flavonoids and phenolic compounds in nineteen different Cephalaria species by HPLC-MS/MS

  Tübitak Ulakbim

 • Şubat 2020 YEŞİL KİMYA YAKLAŞIMI İLE BİYO-NANOPARTİKÜL SENTEZİ VE BAZI KANSER HÜCRELERİ ÜZERİNE POTANSİYEL SİTOTOKSİL ETKİLERİ

  22. Ege Onkoloji Günleri, Onkolojide Yeni Tedavi Arayışları Sempozyumu

 • Ekim 2017 Yayın Teşvik Ödülü

  Tübitak

 • Eylül 2014 Yayın Teşvik Ödülü

  Tübitak

 • Eylül 2012 Yayın Teşvik Ödülü

  Tübitak

 • Eylül 2010 Yayın Teşvik Ödülü

  Tübitak

Burslar

 • 2014 - 2015 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu

  TÜBİTAK

 • 2006 - 2010 2211-A Yurt İçi Doktora Bursu

  TÜBİTAK

 • 2004 - 2005 Yüksek Lisans Egitim Bursu

  Üniversite

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 234

h-indeksi (WOS): 9