Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Daddies on the Scene, Mommies at the Backstage: The Gendered Nature of German Abstract Academia

International Journal of Business and Social Science, cilt.11, ss.99-111, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KARAR VERME HATALARI VE KAYNAKLARI: ÖRGÜTSEL KARAR VERiCiLER ÜZERiNE NiTEL BiR ARAŞTIRMA

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.233-262, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İŞ YAŞAMINDA TOPLUMSAL CİNSİYETİN ETKİSİ: TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, cilt.1, ss.879-892, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

TÜRKİYE DE KADINLARIN ÜNİVERSİTELER BAĞLAMINDA YETKİ VE KARAR MEKANİZMALARINA KATILIMI

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.121-133, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rasyonel Perspektif Işığında Karar Verme Eylemi Nitel Bir Analiz

Journal of Management and Economics Research, cilt.12, ss.91-116, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türkiye de Kadınların Üniversiteler Bağlamında Yetki Ve Karar Verme Mekanizmalarına Katılımı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.42, ss.121-133, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Web Sites as a Tool of Creating Value and Green Image: The Case of Istanbul Stock Exchange

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.2, ss.189-211, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Politik Pazarlamada Pazar Yönlülük Ve Otantik Liderliğin Önemi

Ege Akademik Bakış, cilt.9, ss.1243-1273, 2009 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Need for Creating Authenticity at Work: Re-Visioning Organizational Transformation

The International Journal of Emerging and Transition Economies, cilt.1, ss.141-161, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Liderlik Yaklaşımlarında Yeni Perspektifler Pozitif ve Otantik Liderlik

EGE AKADEMİK BAKIŞ, cilt.8, ss.729-754, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türk Medyasında Kurumsallaşma Söylemi Niteliksel Bir Analiz

22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2014

Farklı Perspektifler Işığında “Örgütsel Bağlamda Karar Verme Eylemi”ni Anlamak

International Congress on Economics Finance and Banking, Manas, Kırgızistan, 26 Haziran 2013, ss.670-691

İzmir İlindeki Öncelikli Sektörlerde İnovatif İş Davranış Kalıplarının Belirlenmesi

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2013, ss.389-394

İyi İş Nedir? Türk İş Hayatına İlişkin Algılamalara Yönelik Keşifsel Bir Çalışma

19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 26 Mayıs 2011, ss.544-546

“Cognito Sensitiva” of Leadership: Explaining Leadership Through Aesthetic Paradigm

The Second International Conference on Social Sciences, İzmir, Türkiye, 10 Ekim 2009, ss.85-99

Yönetsel Zekaya Doğru: Kavram Geliştirmeye Yönelik Keşifsel Bir Çalışma

15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Sakarya, Türkiye, 25 Mayıs 2007, ss.880-882

“Primum Non Nosere” Aile İşletmelerinde Yönetim Danışmanlığı

2. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2006, ss.338-349

Emerging The New Paradigm in Management: Spiritually-Based Organizations

The First International Conference on Business, Management and Economics, İzmir, Türkiye, 16 - 19 Haziran 2005, ss.1-20 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

On the Way to Researching Universities: The Case of Higher Education in Turkey

Overcoming Fieldwork Challenges in Social Science and Higher Education Research, Abir El Shaban, Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.100-115, 2020

All-in-One Academics: Mental Workload in Turkish Academic Employment.

Evaluating Mental Workload for Improved Workplace Performance, Arturo Realyvásquez-VargaArturo Realyvásquez-Vargas,Karina Cecilia Arredondo-Sot,Guadalupe Hernández-Escobedo,Jorge González-Reséndiz, Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.69-87, 2019

Boosting Positivity & Performance: A Case Study of Organizational Coaching

Handbook of Research on Positive Organizational Behavior for Improved Workplace Performance , Elif Baykal, Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.34-54, 2019

Liderlik ve Babalık Durumlarını Av Mevsimi Filmi Üzerinden Anlamak

ÇalışBabamÇalış: Baba Olmak ve Baba Olmanın Çalışma Yaşamına Yansımaları, Doç. Dr. Olca Sürgevil Dalkılıç, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.259-288, 2017

1. Örgüt Geliştirme Nedir?

Organization Development: The Process of Leading Organizational Change, Sürgevil Dalkılıç O., Editör, Nobel, Ankara, ss.1-16, 2016

Örgüte Yönelik Müdahaleler ve Çoklu Örgüt Müdahaleleri

Örgüt Geliştirme Örgüte Yön Veren Süreç, Olca SÜRGEVİL, Editör, NOBEL YAYIN, 2016

Yönetim Erkeklerin Yönetimi mi?Yönetim Bilimlerine Eleştirel Bir Yaklaşım

Çalış Anne Kadın Akademisyenlerin Kaleminden Çalışma Yaşamında Annelik, Doç. Dr. Olca Sürgevil Dalkılıç, Editör, Nobel, Ankara, ss.215-246, 2015

Değişime Liderlik Etmek

Değişim Kitabı, Çapraz B., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.31-68, 2014

Örgütsel Değişimde Güç ve Politikayı Anlamak

Değişim Kitabı, Çapraz B., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.71-95, 2014

İnsan Kaynakları Yönetiminden “Stratejik” İnsan Kaynakları Yönetimine Dönüşüm

İnsan Kaynakları Yönetimi Yoluyla Rekabetçi Avantaj Kazanmak, Keçecioğlu T., Editör, Hümanist Kitap Yayıncılık, Ankara, ss.115-139, 2011

Diğer Yayınlar