Öğr.Gör.

NECATİ ÇAYIRLI


Rektörlük

Bağlı Bölümler

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

Biyografi

1959 yılında Yugoslavya (Makedonya)’dan göç eden bir ailenin ferdi olarak 14.09.1967 yılında İzmir’de doğdum. İlkokulun ardından ortaokul ve lise eğitimimi İzmir İmam Hatip Lisesi’nde tamamladım. 1991 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü kazandım. “İzmir Basınında Makedonya Meselesi (1908–1914) “ başlıklı tezimi hazırlayıp, 1995 yılında fakülteden mezun oldum. Aynı yıl, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimine başladım. Bir yıl boyunca Fransızca hazırlık eğitimi aldım ve başarılı oldum.

Bu süre içerisinde Makedonya Devlet Arşivi ve Makedonya Ulusal Tarih Enstitüsü’nde aralıklarla çalışmalarda bulundum. Makedonya Devlet Arşivi’nden aldığım belgeler doğrultusunda hazırladığım “Manastır’ın 2 Numaralı Şer‘iye Sicili (1621–1623)” başlıklı tezimi vererek Haziran 2000’de Yüksek Lisans’ımı tamamladım.

1996–2002 yılları arasında Makedonya Kiril i Metodi Üniversitesi’nin davetlisi olarak Ohri’de düzenlenen uluslararası dil-tarih-kültür seminerlerine ve dil kurslarına katıldım. Söz konusu kurslar neticesinde ‘Makedon Dili’ yeterlilik belgeleri tarafıma verildi. Balkan Türklüğü kapsamında Makedonya Türkleri ile ilgili araştırmalarda bulunmaktayım. 1993-2011 yılları arasında belli dönemlerde; Makedonya Devlet Arşivi, Ulusal Tarih Enstitüsü, Devlet Kütüphanesi, Birlik Gazetesi gibi kuruluşlarda çalışmalarda bulundum.  Ayrıca kısa süreli olarak; 2001 yılında Romanya da,  2004 yılında, 2014-2016 yılları arasında Arnavutluk’ta, 2004-2005 yılında Kosova’da, 2009 yılında Sırbistan ve Bosna Hersek’te bulundum. Haziran 2012’de T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın davetlisi olarak Balkanlar ve Doğu Avrupa Çalıştayı’na katıldım. Türkiye de ve yurt dışında Türkçe, Makedonca ve İngilizce olarak bazı makalelerim yayınlandı.

1996 yılından beri Ege Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü’nde Öğretim Elemanı olarak görevim devam etmekle beraber Eylül 2013 tarihinde Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nda (TİKA’da) görevlendirildim. Ocak 2014- Ocak 2016 tarihleri arasında TİKA Tiran Program Koordinasyon Ofisinde Koordinatör Yardımcısı olarak görev yaptım. Şubat-Mayıs 2016 tarihleri arasında Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı – Orta Asya ve Kafkaslar Dairesinde görevlendirildim.  Evli ve iki çocuk babasıyım.

                                                                                                                                    Necati Çayırlı

http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1962

            https://ege.academia.edu/necaticayirli

          


Bazı makalelerim 

1) İzmir Basınında Makedonya Meselesi (1908–1914), sayı:31-32 Vardar Dergisi, Üsküp/Makedonya1997

2) İzmir Basınında Makedonya Meselesi (1908-1914), sayı: 33-34,Vardar Dergisi, Üsküp/Makedonya1997

3) İzmir Basınında Makedonya Meselesi (1908-1914), sayı: 35, Vardar Dergisi, Üsküp/Makedonya1997

4) İzmir Basınında Makedonya Meselesi (1908-1914), sayı:36-37 Vardar Dergisi, Üsküp/Makedonya1997

5) İzmir Basınında Makedonya Meselesi (1908-1914), sayı:38-39 Vardar Dergisi, Üsküp/Makedonya1997

6- İzmir Basınında Makedonya Meselesi (1908-1914), sayı:40 Vardar Dergisi, Üsküp/Makedonya1997

7) Osmanlıların Rumeli’yi Fethi, Sayı 40-41, Vardar Dergisi, Üsküp /Makedonya 1997

8) Türkiye Makedonya İlişkileri ve Batı-Doğu Ulaşım Projesi, Sayı: 16 Yeni Türkiye, Ankara 1997

9)  Cumhuriyet Döneminde Türkiye Balkan İlişkileri, 75. Yıl konferansı tebliği, İzmir 1999

10) 2 Numaralı Manastır Şer’iye Sicilinde Geçen Yer Adları, (Makedonca), Glasnik, Üsküp/Makedonya 2000

11) Osmanlı İdaresinde Manastır (Bitola), Sayı 458, Türk Kültürü, Ankara 2001

12) Societatea de Cultura Macedo- Romana (1879-1950), Sempozyum Tebliği (Makedonca-İngilizce)Üsküp/makedonya 2002

13) Makedonya Türkleri, Cilt:20,Türkler Ans., Yeni Türkiye, Ankara 2002

14) M. Kemal Atatürk ve Sofra, Sayı: 1, Köprü Dergisi, Üsküp/Makedonya 2002

15) Manastır Kadılığı ve Manastır’ın 2 Numaralı Şer‘iye Sicili, Birlik Gazetesi, Üsküp/Makedonya 2003

16) Kemal Atatürk İlahiyat ve Pedagoji Lisesi (Mecidiye-Romanya), Fikret Türkmen Armağanı, İzmir 2005

17) Makedonya’daki Türk Kimliğinin/Kültürünün Korunmasında Etkin Olan Türk Sivil Toplum Kuruluşları,  Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları  Enstitüsü, ‘1.Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayında sunulan  bildiri, Nisan 2006, Çeşme-İzmir

18) Günümüz Makedonya Türkleri, Balkanlar El Kitabı, Cilt 2, Vadi&Karam Yayıncılık, Ankara 2007,

19. Üsküp ve Civarındaki Evlenme Adetleri, Sayı : 22, Köprü Üsküp-Makedonya 2007

20) Улогата на  Историското наследство во премин од Отоманската Империја до Републиката (Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçişte Tarihsel Mirasın Rolü ), Совет На Меѓународната Манифестација “Гоцеви Денови  (Uluslar arası Goçe’li Günler Sempozyumu) –Bildiri -  Temmuz 2009 – Üsküp –Makedonya

21) Günümüz Makedonya Türkleri, Balkanlar El Kitabı Cilt 2, Akçağ Yayınları, Ankara 2013, 2. Baskı, s. 315-332.

22) Makedonya Türkleri, Türk Dünyası Özel Sayısı C 2, Yeni Türkiye Dergisi Sayı 53-54 Ankara 2013, s.2468-2491.

23) Günümüz Makedonya Türkleri, ‘ Rumeli- Balkanlar’ Özel sayısı Cilt IV, Yeni Türkiye Dergisi Sayı 69, Ankara 2015, 4821-4835.

 24) Atatürk ve Balkan Barışı (1923-1938),‘Rumeli- Balkanlar’ Özel sayısı Cilt V, Yeni Türkiye Dergisi Sayı 70, Ankara 2015,s. 6156-6166.

25 )Makedonya Türk Kimliği Bağlamında Makedonya’daki Türk Sivil Toplum Kuruluşları’ Avrasya Etüdleri, S.48/2015-2. TİKA, Ankara 2015, s.143-188.

26) ‘Makedonya’daki Türk Kadın Sivil Toplum Kuruluşları’, Türk Dünyasında Kadın Algısı, 2016.

27) 'Makedonya'da İslam', İslam Dünyası özel Sayısı- Yeni Türkiye, Sayı 97 Cilt 3 Ankara 2017, s. 60-75.

Eğitim Bilgileri

1996 - 2000

1996 - 2000

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

1991 - 1995

1991 - 1995

Lisans

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

A1 Başlangıç

A1 Başlangıç

Fransızca

B1 Orta

B1 Orta

Sırpça

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Makedonca

B1 Orta

B1 Orta

Arnavutça

B1 Orta

B1 Orta

Bosnakça

B1 Orta

B1 Orta

Bulgarca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2002

2002

Makedon Dili ve Kültürü Seminerleri

Diğer

Sveti Kiril ve Metodi Üniversitesi

2001

2001

Makedon Dili ve Kültürü Seminerleri

Diğer

Sveti Kiril ve Metodi Üniversitesi

2000

2000

Makedon Dili ve Kültürü Seminerleri

Diğer

Sveti Kiril ve Metodi Üniversitesi

1998

1998

Makedon Dili ve Kültürü Seminerleri

Diğer

Sveti Kiril ve Metodi Üniversitesi

1997

1997

Makedon Dili ve Kültürü Seminerleri

Diğer

Sveti Kiril ve Metodi Üniversitesi

1996

1996

Makedon Dili ve Kültürü Seminerleri

Diğer

Sveti Kiril ve Metodi Üniversitesi

Araştırma Alanları

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Genel Türk Tarihi, Uluslararası İlişkiler

Akademik Unvanlar / Görevler

1996 - Devam Ediyor

1996 - Devam Ediyor

Okutman

Ege Üniversitesi, Rektörlük, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Bölümü

Yönetimsel Görevler