Dr.Öğr.Üyesi

NEDİM ÇETİNKAYA


Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü

Fitopatoloji Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1990 - 1995

1990 - 1995

Doktora

Justus-Liebig Universitaet Giessen, Landwirtschafliche Fakultaet, Instıtute für angewandte Zoologie und Phytopathologie, Almanya

1984 - 1987

1984 - 1987

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Türkiye

1980 - 1984

1980 - 1984

Lisans

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1995

1995

Doktora

Rolle von Avenaluminen in Haferblaettern bei der Abwehr von ff. sp. von Erysiphe graminis

Justus-Liebig Universitaet Giessen, Institute Für Phytopathologie Und Angewandte Zoologie, Phytopathologie

1987

1987

Yüksek Lisans

Bazı Ayçiçeği Çeşit ve Hatlarının Sclerotinia Türlerine Reaksiyonları Üzerinde Çalışmalar

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Almanca

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ziraat, Bitki Koruma, Fitopatoloji, Mikoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

2000 - 2018

2000 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

1986 - 2000

1986 - 2000

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

MYO Müdürü

Ege Üniversitesi, Bergama Meslek Yüksek Okulu

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ege Üniversitesi

2009 - 2016

2009 - 2016

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi

2012 - 2015

2012 - 2015

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Bilgisayar

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Mikorizal İlişkiler ve Hastalık Yönetiminde Kullanımı

Lisans

Lisans

Meyve Bağ Hastalıkları

Ön Lisans

Ön Lisans

Kesme Çiçek Hastalıkları

Ön Lisans

Ön Lisans

Süs Bitkileri Hastalıkları

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Fide Üretim Tesisleri Simülasyonunda Ozon Gazı ile Dezenfeksiyon Olanakları Üzerinde Araştırmalar

Çetinkaya N.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.55, ss.411-419, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Effect of Leaf Removal and FoliarApplications on Powdery Mildew and Yield Quality of Grape in Organic Viticulture

ÇETİNKAYA N. , ATEŞ F.

The Journal of Turkish Phytopathology, cilt.45, ss.73-86, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Effects of Soil Application and Cultivation Methods on the Development of Powdery Mildew Erysiphe necator Schwein and Yield in Sultanina Grape

ÇETİNKAYA N. , ATEŞ F.

The Journal of Turkish Phytopathology, cilt.45, ss.45-52, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Farklı Bölgelere Ait Ticari Şarapların Resveratrol İçerikleri

Yaman Ü. R. , Kalkan Yıldırım H. , Adıgüzel B. , Yücel U. , Çetinkaya N.

Akademik Gıda, cilt.11, ss.40-46, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Powdery mildew of grapewine

ÇETİNKAYA N. , İŞÇİ B. , KAÇAR E.

Agrotime, cilt.1, ss.26-32, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Mikoriza ve organik tarım

ÇETİNKAYA N.

Biobülten, ss.32-33, 2010 (Hakemsiz Dergi)

2010

2010

Mısır Vejetatif Gelişimi ve Verimi Üzerinde Bir Endomikorizal Preparatın Etkileri

ÇETİNKAYA N. , DURA S.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.47, ss.53-59, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

In-vitro Untersuchungen über Phytoalexinabbau durch die an Hafer kompatible und inkompatible Isolate von Gäumannomyces graminis

ÇETİNKAYA N.

The Journal of Turkish Phytopathology, cilt.31, ss.91-96, 2002 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2000

2000

Rolle von Avenaluminen bei der Besiedlung der Getreide durch ff. sp. von Erysiphe graminis

ÇETİNKAYA N.

The Journal of Turkish Phytopathology, cilt.29, ss.19-30, 2000 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2000

2000

Untersuchungen über die induzierten Resistenz an Hafer gegen Erysiphe graminis durch Vorinokulation mit inkompatiblen ff. sp. des Erregers

ÇETİNKAYA N.

The Journal of Turkish Pytopathology, cilt.29, ss.31-40, 2000 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

1996

1996

The Effects of Cultivation Methods and Disease Incidance on Seed Yield of Cauliflower

EŞİYOK D. , ONOĞUR E., DUMAN İ. , ÇETİNKAYA N.

Crucifare Newsletter, cilt.18, ss.52-53, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1988

1988

Untersuchungen über die Rolle der Phytoalexine bei der Resistenz von Weinrebe gegenüber Phomopsis viticola

ONOĞUR E. E. , KAÇAR E., ÇETİNKAYA N.

The Journal of Turkish Phytopathology, cilt.17, ss.143, 1988 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Türk dünyası için alternatif bitki koruma uygulamaları ve örnek modeller

Çetinkaya N. , Pazarlar S.

1. Uluslararası Türk Dünyası Tarım ve Gıda Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019

2019

2019

Marulda görülen yeni bir fungal hastalık salgını riski: Fusarium oxysporum f. sp. lactuca (race 4)

Çetinkaya N. , Pazarlar S.

Major vegetable seedling diseases in Turkey, Hygien management and new archievements workshop, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2019

2018

2018

Trichoderma sp. Effects on Seedling Disease Induced in Strawberry by Rhizoctonia solani and Salt Stress

Çetinel B., Gökçe A., Gencer R., ÇETİNKAYA N. , Ünal F.

IConPB 2018, !st International Congress on Plant Biology, Konya, Türkiye, 10 Mayıs 2018, ss.1

2005

2005

Organik Pamuk ve Buğday Yetiştiriciliğinde Hastalık Yönetimi

ONOĞUR E., ÇETİNKAYA N.

2005 Yılı Tarla Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantıları Bildiriler, İzmir, Türkiye, 06 Eylül 2005, cilt.120, ss.125-139

2003

2003

Kemalpaşa (İzmir) kiraz tarımı üzerinde bir değerlendirme

TEZCAN S. , ÇETİNKAYA N. , DEMİRKAN H. , GÜLPERÇİN N.

2003 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantıları Bildiriler, İzmir, Türkiye, 27 Mayıs 2003, no.111, ss.87-101

2002

2002

İzmir ve Manisa İllerinde Ekolojik Kiraz Üretim Olanakları

TEZCAN S. , DEMİRKAN H. , ÇETİNKAYA N. , MISIRLI A. , ÜNAL A., Aksoy U., et al.

2002 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantıları Bildirileri, İzmir, Türkiye, 21 Mayıs 2002, no.107, ss.49-72

2000

2000

Ege’den GAP’a Ekolojik Kiraz Üretim Olanakları

TEZCAN S. , ÇETİNKAYA N. , DEMİRKAN H. , MISIRLI A. , Aksoy U., OKUR İ. B. , et al.

2000 GAP Çevre Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 16 Ekim 2000, ss.591-595

200

200

Organic cherry production in western Turkey

ÇOKUYSAL B. , ANAÇ D., Aksoy U., TEZCAN S. , ERYÜCE N., DEMİRKAN H. , et al.

13th International IFOAM Scientific Conference, Basel, İsviçre, 28 Ağustos 0200, ss.2-4

2000

2000

Organik Tarımda Bitki Koruma

ONOĞUR E. E. , ÇETİNKAYA N.

2000 Yılı Bahçe Bitkileri Bilgi Alışveriş Toplantıları Bildirileri, İzmir, Türkiye, 20 Haziran 2000, cilt.99, ss.127-145

1999

1999

İzmir ve Manisa’da Ekolojik Kiraz Üretim Olanakları Üzerine Bir Araştırma

ÇOKUYSAL B. , MISIRLI A. , ANAÇ D., ÇAKICI H. , DEMİRKAN H. , UL M. A. , et al.

Türkiye I. Ekolojik Tarım Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 Haziran 1999, ss.242-247

1998

1998

Ege Bölgesi Kiraz Üreticilerinin Karşılaştıkları Bitki Koruma Sorunları Üzerinde Bir Değerlendirme

TEZCAN S. , ÇETİNKAYA N. , DEMİRKAN H.

Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, Aydın, Türkiye, 07 Eylül 1998, cilt.1, ss.387-393

1994

1994

Induced resistance in oats, barley and wheat through pre-inoculation with incompatible f. spp. of Erysiphe graminis

WILLEMS H. G. , ÇETİNKAYA N. , SCHLÖSSER E.

Dc. Med. - Fac. Landbouww. Univ. Gent, Gent, Belçika, 15 Mayıs 1994, cilt.59, ss.961-969

Kitap & Kitap Bölümleri

2012

2012

Organik Tarımda Hastalık Yönetimi

ONOĞUR E., ÇETİNKAYA N.

Organik Tarım, "Çoşkun M." "Çiçekli Ö." "Polat M." "Candemir M.", Editör, İmak Sistem Ofset Basım Yayım, Ankara, ss.99-106, 2012

2006

2006

Organik Tarım ve Örtü Altında Organik Domates Yetiştiriciliğinde Hastalık Yönetimi

ONOĞUR E., ÇETİNKAYA N.

Bitki Korumada İyi Tarım Uygulamaları, "Nemli Y.", "Demirkan H.","Çetinkaya N.", Editör, Meta Basım Yayım, İzmir, ss.187-204, 2006

2006

2006

Bitki zararlılarıyla savaş prensipleri

DURMUŞOĞLU E. , ÇETİNKAYA N.

Bitki Korumada İyi Tarım Uygulamaları, NEMLİ Y., DEMİRKAN H. ve ÇETİNKAYA, N., Editör, Meta Basım Yayım, İzmir, ss.13-24, 2006

2006

2006

Pestisit olarak sarımsak

DURMUŞOĞLU E. , ÇETİNKAYA N.

Sarımsak, Akçiçek E. ve Ötleş S., Editör, İzmir Güven Kitap Yayın Dağıtım, İzmir, ss.105-113, 2006

Desteklenen Projeler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

YEREL TARIMSAL KAYNAKLARDAN BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRLMESİ

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ÇETİNKAYA N.

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Organic Plus

UFUK 2020 Projesi

ÇETİNKAYA N.

2010 - 2011

2010 - 2011

“ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM UYGULAMALARINDA BİR ÖRNEK KÖY: KARACAAĞAÇ

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ÇETİNKAYA N.

1998 - 2000

1998 - 2000

Organik kiraz üretim olanaklarının araştırılması

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

ÇETİNKAYA N. , ÇOKUYSAL B. , ADANACIOĞLU H. , TEZCAN S. (Yürütücü)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Journal of Turkish Phytopathology

Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Başkan Yardımcısı

2000 - 2008

2000 - 2008

Yönetim Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2018

Ekim 2018

The Journal of Turkish Phytopatholohy

ESCI Kapsamındaki Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Bağcılık Danışma Kurulu

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, TürkiyeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

1. Uluslararası Türk Dünyası Tarım ve Gıda Sempozyumu

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2019

2019

TÜRKİYE’DE SEBZE FİDELERİNDE GÖRÜLEN ÖNEMLİ HASTALIKLAR, HİJYEN YÖNETİMİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR ÇALIŞTAYI

Çalışma Grubu

Antalya-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 18

h-indeksi (WOS): 3

Jüri Üyelikleri

Eylül-2016

Eylül 2016

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Şubat-2015

Şubat 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Şubat-2015

Şubat 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Ocak-2015

Ocak 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Ocak-2015

Ocak 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Mart-2013

Mart 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Şubat-2013

Şubat 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Şubat-2013

Şubat 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Aralık-2012

Aralık 2012

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Ağustos-2012

Ağustos 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Nisan-2012

Nisan 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Mart-2012

Mart 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Şubat-2012

Şubat 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Eylül-2011

Eylül 2011

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Ağustos-2011

Ağustos 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Ağustos-2011

Ağustos 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Temmuz-2011

Temmuz 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Temmuz-2011

Temmuz 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Mayıs-2011

Mayıs 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Mayıs-2011

Mayıs 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Aralık-2010

Aralık 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Eylül-2010

Eylül 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Temmuz-2010

Temmuz 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Haziran-2007

Haziran 2007

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - Fen Bilimleri Enstitüsü