Education Information

Doctorate, Justus-Liebig Universitaet Giessen, Phytopathology, Instıtut for applied Zoology and Phytopathology, Germany 1990 - 1995
Post Graduate, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Turkey 1984 - 1987
Under Graduate, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Turkey 1980 - 1984

Foreign Languages

German, C1 Advanced

Dissertations

Doctorate, Rolle von Avenaluminen in Haferblaettern bei der Abwehr von ff. sp. von Erysiphe graminis, Justus-Liebig Universitaet Giessen, Institute Für Phytopathologie Und Angewandte Zoologie, Phytopathologie, 1995
Post Graduate, Bazı Ayçiçeği Çeşit ve Hatlarının Sclerotinia Türlerine Reaksiyonları Üzerinde Çalışmalar, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 1987

Research Areas

Agricultural Sciences, Agriculture, Plant Protection, Phytopathology, Mycology

Academic Titles / Tasks

Assistant Professor, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2018 - Continues
Assistant Professor, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2000 - 2018
Research Assistant, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 1986 - 2000

Professional Experience

Director of Vocational School, Ege Üniversitesi, Bergama Meslek Yüksek Okulu, 2019 - Continues
Deputy Head of Department, Ege Üniversitesi, 2018 - Continues
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Ege Üniversitesi, 2009 - 2016
Deputy Head of Department, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2012 - 2015

Courses

Bilgisayar, Under Graduate, 2017 - 2018
Mikorizal İlişkiler ve Hastalık Yönetiminde Kullanımı, Post Graduate, 2017 - 2018
Meyve Bağ Hastalıkları, Under Graduate, 2013 - 2014
Kesme Çiçek Hastalıkları, Associate Degree, 2010 - 2011
Süs Bitkileri Hastalıkları, Associate Degree, 2010 - 2011

Advising Theses

ÇETİNKAYA N., Bitkisel üretimde kullanılan malzemenin bazı fungal etmenler açısından ozon gazı ile dezenfeksiyon olanaklarının araştırılması, Post Graduate, N.DERVİŞOĞLU(Student), 2016
ÇETİNKAYA N., Marul beyaz çürüklük hastalığı etmeni Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary'ne karşı alternatif savaşım yollarının araştırılmas, Post Graduate, Ö.DURAN(Student), 2016
ÇETİNKAYA N., Domates ve hıyar tohumları ile taşınan konukçularına özelleşmiş Fusarium oxysporum formlarının alternatif yöntemlerle dezenfeksiyon olanaklarının araştırılması, Post Graduate, S.TERZİOĞLU(Student), 2015
ÇETİNKAYA N., Patates kök boğazı nekrozu ve siyah siğil hastalığına (Rhizoctonia solani Kühn.) karşı alternatif savaşım yöntemlerinin araştırılması, Post Graduate, S.BİLGE(Student), 2015
ÇETİNKAYA N., Ozon ile buğdayda külleme (Blumeria graminis (DC.) Speer) hastalığına karşı dayanıklılığın uyarılması ve bununla ilgili bazı patofizyolojik parametrelerin incelenmesi, Post Graduate, S.PAZARLAR(Student), 2015
ÇETİNKAYA N., Farklı Sıcaklıkların Bitki Eksudatlarının ve Bazı Yeşil Gübrelerin Akhardal' ın (Sinapis alba L.) Tohum Çimlenmesi ve Gelişimi Üzerine Etkisi, Post Graduate, Ö.GÜL(Student), 2013
ÇETİNKAYA N., Güney marmara çeltik alanlarında çeltik yanıklık hastalığının (Pyricularia oryzae Cavara) yaygınlık ve yakalanma oranları ile hastalık şiddetinin belirlenmesi, Post Graduate, A.ELMACI(Student), 2012
ÇETİNKAYA N., Malatya ili kayısı bahçelerinden elde edilen monilya izolatlarının bazı fungisitlere duyarlılıklarının belirlenmesi üzerine raştırmalar, Post Graduate, Y.KARAKUŞ(Student), 2011
ÇETİNKAYA N., Küçük Menderes havzasında salçalık biberlerde sorun olan fungal hastalıkların, yaygınlık ve yakalanma oranlarının belirlenmesine yönelik araştırmalar, Post Graduate, B.YÖRÜKOĞLU(Student), 2011
ÇETİNKAYA N., Domates küllemesi etmeni Oidium neolycopersici'ye karşı çeşit reaksiyonları ve kimyasal savaşım üzerinde araştırmalar, Post Graduate, G.YIKILMAZSOY(Student), 2010
ÇETİNKAYA N., YÜCEL U., Bazı bölgelerimizde üretilen şarapların resveratrol düzeyleri ve bölgelerin ekolojik koşullarının resveratrol içeriği üzerine etkileri, Doctorate, B.ÇAYLAK(Student), 2007

Jury Memberships

Doctorate, Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, September, 2016
Post Graduate, Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, February, 2015
Post Graduate, Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, February, 2015
Post Graduate, Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, January, 2015
Post Graduate, Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, January, 2015
Post Graduate, Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, March, 2013
Post Graduate, Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, February, 2013
Post Graduate, Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, February, 2013
Doctorate, Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, December, 2012
Post Graduate, Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, August, 2012
Post Graduate, Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, April, 2012
Post Graduate, Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, March, 2012
Post Graduate, Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, February, 2012
Doctorate, Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, September, 2011
Post Graduate, Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, August, 2011
Post Graduate, Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, August, 2011
Post Graduate, Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, July, 2011
Post Graduate, Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, July, 2011
Post Graduate, Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, May, 2011
Post Graduate, Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, May, 2011
Post Graduate, Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, December, 2010
Post Graduate, Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, September, 2010
Post Graduate, Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, July, 2010
Doctorate, Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, June, 2007

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Book & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

ÇETİNKAYA N., Project Supported by Other Official Institutions, YEREL TARIMSAL KAYNAKLARDAN BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRLMESİ, 2018 - Continues
ÇETİNKAYA N., European Comission Supported Project, Organic Plus, 2018 - Continues
Pazarlar S., Çetinkaya N., Bor M., TUBITAK Project, N-Açil-Homoserin Laktonların Hıyarda (Cucumis sativus L.) Bitki Gelişimi ve Mildiyö Hastalığına Karşı Konukçu Dayanıklılığı Üzerine Etkileri, 2018 - 2019
ÇETİNKAYA N., PAZARLAR S., KAYGISIZ AŞÇIOĞUL T., AKYÜZ Y., IŞIN Ş., PAYLAN İ. C. , EŞİYOK D., ARDA H. E. , Project Supported by Higher Education Institutions, FASULYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MİKORİZAL UYGULAMALARIN BAZI HASTALIK ETMENLERİ ÜZERİNE ETKİSİ, ALTERNATİF YETİŞTİRİCİLİK KOŞULLARINDA FİTOPATOLOJİK SORUNLARIN BELİRLENMESİ VE EKONOMİK ANALİZİ, 2016 - 2019
Çetinkaya N., Pazarlar S., Paylan İ. C. , Eşiyok D., Kaygısız Aşçıoğul T., Işın Ş., Akyüz Y., Project Supported by Higher Education Institutions, FASULYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MİKORİZAL UYGULAMALARIN BAZI HASTALIK ETMENLERİ ÜZERİNE ETKİSİ, ALTERNATİF YETİŞTİRİCİLİK KOŞULLARINDA FİTOPATOLOJİK SORUNLARIN BELİRLENMESİ VE EKONOMİK ANALİZİ, 2016 - 2019
ÇETİNKAYA N., PAZARLAR S., GÖKÇÖL A., ARDA H. E. , Project Supported by Higher Education Institutions, FUSARİUM MONİLİFORME (SHELD) HASTALIK ETMENİ İLE BULAŞIK MISIR TOHUMLARININ OZON GAZI İLE DEZENFEKSİYON OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI, 2016 - 2019
Çetinkaya N., Çıbıkçı B., TUBITAK Project, Bugdayda (Triticum aestivum L.) Külleme (Blumeria graminis f. sp. tritici) Hastalıgına Karsı Pipekolik Asit ile Dayanıklılıgın Uyarılması, 2017 - 2018
Durmuşoğlu E., Çetinkaya N., Çakıcı H., Yaşa İ., Vural B., Company, Mikroorganizma Kökenli Biyogübre ve Biyopreparat Geliştirme Olanakları Üzerinde Araştırmalar, 2017 - 2018
TÜZEL Y., ÇETİNKAYA N., TUBITAK Project, Organik Bitkisel Üretimde Değerlendirilmek Üzere Girdi Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi, 2013 - 2018
IŞIN F., ÇETİNKAYA N., SÖNMEZ TÜREL H., ÖZEREN ALKAN M., Project Supported by Other Official Institutions, İzmir Kültürpark Alanındaki Bitkisel Materyallerin Tanımlanması, Korunması, Sürdürülebilirlik Açısından Önerilerin Hazırlanması, 2015 - 2017
Çetinkaya N., Terzioğlu S., Project Supported by Higher Education Institutions, DOMATES VE HIYAR TOHUMLARI İLE TAŞINAN KONUKÇULARINA ÖZELLEŞMİŞ Fusarium oxysporum FORMLARININ ALTERNATİF YÖNTEMLERLE DEZENFEKSİYON OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI, 2014 - 2016
ÇETİNKAYA N., Project Supported by Higher Education Institutions, DOMATES VE HIYAR TOHUMLARI İLE TAŞINAN KONUKÇUYA ÖZELLEŞMİŞ FUSARİUM OXYSPORUMLARIN ALTERNATİF YÖNTEMLERLE DEZENFEKSİYON OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI, 2014 - 2016
ÇETİNKAYA N., Project Supported by Higher Education Institutions, PATATES KÖK BOĞAZI NEKROZU VE SİYAH SİĞİL HASTALIĞININ (RİHİZOÇTONİA SOLANİ KUHN) KARŞI ALTERNATİF SAVAŞIM YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2014 - 2016
Çetinkaya N., Benli S. B. , Project Supported by Higher Education Institutions, PATATES KÖK BOĞAZI NEKROZU VE SİYAH SİĞİL HASTALIĞINA RHİZOCTONİA SOLANİ KÜHN KARŞI ALTERNATİF SAVAŞIM YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2014 - 2016
ÇETİNKAYA N., Project Supported by Higher Education Institutions, BİTKİSEL ÜRETİMDE KULLANILAN MALZEMENİN BAZI FUNGAL ETMENLER AÇISINDAN OZON GAZI İLE DEZENFEKSİYON OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI, 2013 - 2016
Demirkan H., Olgun F. A. , Çetinkaya N., Project Supported by Higher Education Institutions, Organik Tarıma Yönelik Hobi Bahçeleri Oluşturma Alt Yapı Geliştirme Projesi, 2013 - 2016
Tepecik M., Tüzel İ. H. , Tüzel Y., Tunalı U., Öztekin G. B. , Serbeş Z. A. , Çetinkaya N., Project Supported by Higher Education Institutions, Sera Organik Sebze Üretiminde Otomasyona Dayalı Farklı Sulama Programları ve Malç Uygulamasının Verim, Kalite ve Su Tüketimine Etkisi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Proje No: 2012-ZRF-012., 2012 - 2016
ÇETİNKAYA N., Project Supported by Higher Education Institutions, MALATYA İLİ KAYISI BAHÇELERİNDEN ELDE EDİLEN MONİLYA İZOLATLARININ BAZI FUNGİSİTLERE DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR., 2010 - 2015
ÇETİNKAYA N., Project Supported by Other Official Institutions, Karaburun İlçesinde Nergis ve Sümbül Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Sorunlar ve bu Sorunların Çözüm Önerileri, 2013 - 2014
Adıgüzel B., Yaman Ü. R. , Yücel U., Çetinkaya N., Project Supported by Higher Education Institutions, FARKLI BÖLGELERDE YETİŞEN BOĞAZKERE VE ÖKÜZGÖZÜ ÜZÜMLERİNDEN ÜRETİLEN KIRMIZI ŞARAPLARIN RESVERATROL DÜZEYLERİ ÜZERİNE, BAĞDA UYGULANAN BAZI İŞLEMLER İLE BÖLGE FARKLILIĞI ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE BU ŞARAPLARIN AROMA PROFİLLERİNİN ELEKTRONİK BURUN İLE BELİRLENMESİ, 2012 - 2014
Çetinkaya N., Karakuş Y., Project Supported by Higher Education Institutions, Malatya ili kayısı bahçelerinden elde edilen Monilya izolatlarının bazı fungisitlere duyarlılıklarının belirlenmesi üzerine araştırmalar, 2010 - 2014
Paylan İ. C. , Çetinkaya N., Project Supported by Other Official Institutions, OZON TEKNOLOJİLERİNİN TARIMSAL ÜRETİMDE DEZENFEKSİYON VE BİTKİ HASTALIKLARIYLA MÜCADELE AMACIYLA GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR, 2010 - 2013
Paylan İ. C. , Çetinkaya N., TUBITAK Project, Ozon Teknolojilerinin Tarımsal Üretimde Dezenfeksiyon ve Bitki Hastalıklarıyla Mücadele Amacıyla Geliştirilmesi Üzerinde Araştırmalar, 2008 - 2013
ÇETİNKAYA N., TUBITAK Project, Ozon Teknolojilerinin Tarımsal Üretimde Dezenfeksiyon ve Bitki Hastalıklarıyla Mücadele Amacıyla Geliştirilmesi, 2008 - 2013
ÇETİNKAYA N., Project Supported by Other Official Institutions, “ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM UYGULAMALARINDA BİR ÖRNEK KÖY: KARACAAĞAÇ, 2010 - 2011
ÇETİNKAYA N., Project Supported by Higher Education Institutions, DOMATES KÜLLEMESİ ETMENİ OİDİUM NEOLYCOPERSİCİYE KARŞI ÇEŞİT REAKSİYONLARI VE KİMYASAL SAVAŞIM ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR., 2009 - 2011
Ulusoy E., Duman İ., Demir V., Yürdem H., Yazgı A., Erkan S., Günhan T., Tosun M., Gevrek M., Engindeniz S., et al., Project Supported by Other Official Institutions, Bitkisel Üretimde Ekonomik ve Ekolojik Etkinliği Arttırmaya Yönelik Mekanizasyon Teknikleri ve Uygulama Modeli, 2005 - 2011
Çetinkaya N., Yıkılmazsoy G., Project Supported by Higher Education Institutions, Domates Küllemesi Etmeni Oidium neolycopersici ye Karşı Çeşit Reaksiyonları Ve Kimyasal Savaşım Üzerinde Araştırmalar, 2009 - 2010
TEZCAN S., ADANACIOĞLU H., ÇOKUYSAL B., ÇETİNKAYA N., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Organik kiraz üretim olanaklarının araştırılması, 1998 - 2000

Activities in Scientific Journals

Journal of Turkish Phytopathology, Editor, 2014 - Continues

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

Vice President, 2014 - Continues
Board Member, 2000 - 2008

Scientific Refereeing

The Journal of Turkish Phytopatholohy, Journal Indexed in ESCI, October 2018

Scientific Consultations

Bağcılık Danışma Kurulu, Scientific Consultancy, 2014 - Continues

Invited Congress and Symposium Activities

1. St International Symposium on Agriculture and Food in Turkish World, Working Group, İzmir, Turkey, 2019
Major vegetable seedling diseases in Turkey, Hygien management and new archievements workshop, Working Group, Antalya, Turkey, 2019

Citations

Total Citations (WOS):14
h-index (WOS):3