Eğitim Bilgileri

Doktora, Justus-Liebig Universitaet Giessen, Landwirtschafliche Fakultaet, Instıtute für angewandte Zoologie und Phytopathologie, Almanya 1990 - 1995
Yüksek Lisans, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Türkiye 1984 - 1987
Lisans, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Türkiye 1980 - 1984

Yabancı Diller

Almanca, C1 İleri

Yaptığı Tezler

Doktora, Rolle von Avenaluminen in Haferblaettern bei der Abwehr von ff. sp. von Erysiphe graminis, Justus-Liebig Universitaet Giessen, Institute Für Phytopathologie Und Angewandte Zoologie, Phytopathologie, 1995
Yüksek Lisans, Bazı Ayçiçeği Çeşit ve Hatlarının Sclerotinia Türlerine Reaksiyonları Üzerinde Çalışmalar, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 1987

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ziraat, Bitki Koruma, Fitopatoloji, Mikoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2000 - 2018
Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 1986 - 2000

Mesleki Deneyim

MYO Müdürü, Ege Üniversitesi, Bergama Meslek Yüksek Okulu, 2019 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, Ege Üniversitesi, 2018 - Devam Ediyor
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Ege Üniversitesi, 2009 - 2016
Bölüm Başkan Yardımcısı, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2012 - 2015

Verdiği Dersler

Bilgisayar, Lisans, 2017 - 2018
Mikorizal İlişkiler ve Hastalık Yönetiminde Kullanımı, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Meyve Bağ Hastalıkları, Lisans, 2013 - 2014
Kesme Çiçek Hastalıkları, Ön Lisans, 2010 - 2011
Süs Bitkileri Hastalıkları, Ön Lisans, 2010 - 2011

Yönetilen Tezler

ÇETİNKAYA N., Bitkisel üretimde kullanılan malzemenin bazı fungal etmenler açısından ozon gazı ile dezenfeksiyon olanaklarının araştırılması, Yüksek Lisans, N.DERVİŞOĞLU(Öğrenci), 2016
ÇETİNKAYA N., Marul beyaz çürüklük hastalığı etmeni Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary'ne karşı alternatif savaşım yollarının araştırılmas, Yüksek Lisans, Ö.DURAN(Öğrenci), 2016
ÇETİNKAYA N., Domates ve hıyar tohumları ile taşınan konukçularına özelleşmiş Fusarium oxysporum formlarının alternatif yöntemlerle dezenfeksiyon olanaklarının araştırılması, Yüksek Lisans, S.TERZİOĞLU(Öğrenci), 2015
ÇETİNKAYA N., Patates kök boğazı nekrozu ve siyah siğil hastalığına (Rhizoctonia solani Kühn.) karşı alternatif savaşım yöntemlerinin araştırılması, Yüksek Lisans, S.BİLGE(Öğrenci), 2015
ÇETİNKAYA N., Ozon ile buğdayda külleme (Blumeria graminis (DC.) Speer) hastalığına karşı dayanıklılığın uyarılması ve bununla ilgili bazı patofizyolojik parametrelerin incelenmesi, Yüksek Lisans, S.PAZARLAR(Öğrenci), 2015
ÇETİNKAYA N., Farklı Sıcaklıkların Bitki Eksudatlarının ve Bazı Yeşil Gübrelerin Akhardal' ın (Sinapis alba L.) Tohum Çimlenmesi ve Gelişimi Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans, Ö.GÜL(Öğrenci), 2013
ÇETİNKAYA N., Güney marmara çeltik alanlarında çeltik yanıklık hastalığının (Pyricularia oryzae Cavara) yaygınlık ve yakalanma oranları ile hastalık şiddetinin belirlenmesi, Yüksek Lisans, A.ELMACI(Öğrenci), 2012
ÇETİNKAYA N., Malatya ili kayısı bahçelerinden elde edilen monilya izolatlarının bazı fungisitlere duyarlılıklarının belirlenmesi üzerine raştırmalar, Yüksek Lisans, Y.KARAKUŞ(Öğrenci), 2011
ÇETİNKAYA N., Küçük Menderes havzasında salçalık biberlerde sorun olan fungal hastalıkların, yaygınlık ve yakalanma oranlarının belirlenmesine yönelik araştırmalar, Yüksek Lisans, B.YÖRÜKOĞLU(Öğrenci), 2011
ÇETİNKAYA N., Domates küllemesi etmeni Oidium neolycopersici'ye karşı çeşit reaksiyonları ve kimyasal savaşım üzerinde araştırmalar, Yüksek Lisans, G.YIKILMAZSOY(Öğrenci), 2010
ÇETİNKAYA N., YÜCEL U., Bazı bölgelerimizde üretilen şarapların resveratrol düzeyleri ve bölgelerin ekolojik koşullarının resveratrol içeriği üzerine etkileri, Doktora, B.ÇAYLAK(Öğrenci), 2007

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül, 2016
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2015
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2015
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2015
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2015
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart, 2013
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2013
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2013
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2012
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos, 2012
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nisan, 2012
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart, 2012
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2012
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül, 2011
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos, 2011
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos, 2011
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2011
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2011
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2011
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2011
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2010
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül, 2010
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2010
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2007

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

ÇETİNKAYA N., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, YEREL TARIMSAL KAYNAKLARDAN BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRLMESİ, 2018 - Devam Ediyor
ÇETİNKAYA N., Avrupa Komisyonu Destekli Proje, Organic Plus, 2018 - Devam Ediyor
Pazarlar S., Çetinkaya N., Bor M., TÜBİTAK Projesi, N-Açil-Homoserin Laktonların Hıyarda (Cucumis sativus L.) Bitki Gelişimi ve Mildiyö Hastalığına Karşı Konukçu Dayanıklılığı Üzerine Etkileri, 2018 - 2019
ÇETİNKAYA N., PAZARLAR S., KAYGISIZ AŞÇIOĞUL T., AKYÜZ Y., IŞIN Ş., PAYLAN İ. C. , EŞİYOK D., ARDA H. E. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, FASULYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MİKORİZAL UYGULAMALARIN BAZI HASTALIK ETMENLERİ ÜZERİNE ETKİSİ, ALTERNATİF YETİŞTİRİCİLİK KOŞULLARINDA FİTOPATOLOJİK SORUNLARIN BELİRLENMESİ VE EKONOMİK ANALİZİ, 2016 - 2019
Çetinkaya N., Pazarlar S., Paylan İ. C. , Eşiyok D., Kaygısız Aşçıoğul T., Işın Ş., Akyüz Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, FASULYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MİKORİZAL UYGULAMALARIN BAZI HASTALIK ETMENLERİ ÜZERİNE ETKİSİ, ALTERNATİF YETİŞTİRİCİLİK KOŞULLARINDA FİTOPATOLOJİK SORUNLARIN BELİRLENMESİ VE EKONOMİK ANALİZİ, 2016 - 2019
ÇETİNKAYA N., PAZARLAR S., GÖKÇÖL A., ARDA H. E. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, FUSARİUM MONİLİFORME (SHELD) HASTALIK ETMENİ İLE BULAŞIK MISIR TOHUMLARININ OZON GAZI İLE DEZENFEKSİYON OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI, 2016 - 2019
Çetinkaya N., Çıbıkçı B., TÜBİTAK Projesi, Bugdayda (Triticum aestivum L.) Külleme (Blumeria graminis f. sp. tritici) Hastalıgına Karsı Pipekolik Asit ile Dayanıklılıgın Uyarılması, 2017 - 2018
Durmuşoğlu E., Çetinkaya N., Çakıcı H., Yaşa İ., Vural B., Şirket, Mikroorganizma Kökenli Biyogübre ve Biyopreparat Geliştirme Olanakları Üzerinde Araştırmalar, 2017 - 2018
ÇETİNKAYA N., TÜZEL Y., TÜBİTAK Projesi, Organik Bitkisel Üretimde Değerlendirilmek Üzere Girdi Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi, 2013 - 2018
Işin F., Çetinkaya N., Sönmez Türel H., Özeren Alkan M., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, İzmir Kültürpark Alanındaki Bitkisel Materyallerin Tanımlanması, Korunması, Sürdürülebilirlik Açısından Önerilerin Hazırlanması, 2015 - 2017
Çetinkaya N., Terzioğlu S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, DOMATES VE HIYAR TOHUMLARI İLE TAŞINAN KONUKÇULARINA ÖZELLEŞMİŞ Fusarium oxysporum FORMLARININ ALTERNATİF YÖNTEMLERLE DEZENFEKSİYON OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI, 2014 - 2016
ÇETİNKAYA N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, DOMATES VE HIYAR TOHUMLARI İLE TAŞINAN KONUKÇUYA ÖZELLEŞMİŞ FUSARİUM OXYSPORUMLARIN ALTERNATİF YÖNTEMLERLE DEZENFEKSİYON OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI, 2014 - 2016
ÇETİNKAYA N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, PATATES KÖK BOĞAZI NEKROZU VE SİYAH SİĞİL HASTALIĞININ (RİHİZOÇTONİA SOLANİ KUHN) KARŞI ALTERNATİF SAVAŞIM YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2014 - 2016
Çetinkaya N., Benli S. B. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, PATATES KÖK BOĞAZI NEKROZU VE SİYAH SİĞİL HASTALIĞINA RHİZOCTONİA SOLANİ KÜHN KARŞI ALTERNATİF SAVAŞIM YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2014 - 2016
ÇETİNKAYA N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BİTKİSEL ÜRETİMDE KULLANILAN MALZEMENİN BAZI FUNGAL ETMENLER AÇISINDAN OZON GAZI İLE DEZENFEKSİYON OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI, 2013 - 2016
Demirkan H., Olgun F. A. , Çetinkaya N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Organik Tarıma Yönelik Hobi Bahçeleri Oluşturma Alt Yapı Geliştirme Projesi, 2013 - 2016
Tepecik M., Tüzel İ. H. , Tüzel Y., Tunalı U., Öztekin G. B. , Serbeş Z. A. , Çetinkaya N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sera Organik Sebze Üretiminde Otomasyona Dayalı Farklı Sulama Programları ve Malç Uygulamasının Verim, Kalite ve Su Tüketimine Etkisi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Proje No: 2012-ZRF-012., 2012 - 2016
ÇETİNKAYA N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, MALATYA İLİ KAYISI BAHÇELERİNDEN ELDE EDİLEN MONİLYA İZOLATLARININ BAZI FUNGİSİTLERE DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR., 2010 - 2015
ÇETİNKAYA N., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Karaburun İlçesinde Nergis ve Sümbül Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Sorunlar ve bu Sorunların Çözüm Önerileri, 2013 - 2014
Adıgüzel B., Yaman Ü. R. , Yücel U., Çetinkaya N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, FARKLI BÖLGELERDE YETİŞEN BOĞAZKERE VE ÖKÜZGÖZÜ ÜZÜMLERİNDEN ÜRETİLEN KIRMIZI ŞARAPLARIN RESVERATROL DÜZEYLERİ ÜZERİNE, BAĞDA UYGULANAN BAZI İŞLEMLER İLE BÖLGE FARKLILIĞI ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE BU ŞARAPLARIN AROMA PROFİLLERİNİN ELEKTRONİK BURUN İLE BELİRLENMESİ, 2012 - 2014
Çetinkaya N., Karakuş Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Malatya ili kayısı bahçelerinden elde edilen Monilya izolatlarının bazı fungisitlere duyarlılıklarının belirlenmesi üzerine araştırmalar, 2010 - 2014
Paylan İ. C. , Çetinkaya N., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, OZON TEKNOLOJİLERİNİN TARIMSAL ÜRETİMDE DEZENFEKSİYON VE BİTKİ HASTALIKLARIYLA MÜCADELE AMACIYLA GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR, 2010 - 2013
Çetinkaya N., TÜBİTAK Projesi, Ozon Teknolojilerinin Tarımsal Üretimde Dezenfeksiyon ve Bitki Hastalıklarıyla Mücadele Amacıyla Geliştirilmesi Üzerinde Araştırmalar, 2008 - 2013
ÇETİNKAYA N., TÜBİTAK Projesi, Ozon Teknolojilerinin Tarımsal Üretimde Dezenfeksiyon ve Bitki Hastalıklarıyla Mücadele Amacıyla Geliştirilmesi, 2008 - 2013
ÇETİNKAYA N., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, “ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM UYGULAMALARINDA BİR ÖRNEK KÖY: KARACAAĞAÇ, 2010 - 2011
ÇETİNKAYA N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, DOMATES KÜLLEMESİ ETMENİ OİDİUM NEOLYCOPERSİCİYE KARŞI ÇEŞİT REAKSİYONLARI VE KİMYASAL SAVAŞIM ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR., 2009 - 2011
Ulusoy E., Duman İ., Demir V., Yürdem H., Yazgı A., Erkan S., Günhan T., Tosun M., Gevrek M., Engindeniz S., et al., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Bitkisel Üretimde Ekonomik ve Ekolojik Etkinliği Arttırmaya Yönelik Mekanizasyon Teknikleri ve Uygulama Modeli, 2005 - 2011
Çetinkaya N., Yıkılmazsoy G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Domates Küllemesi Etmeni Oidium neolycopersici ye Karşı Çeşit Reaksiyonları Ve Kimyasal Savaşım Üzerinde Araştırmalar, 2009 - 2010
ÇETİNKAYA N., ÇOKUYSAL B., ADANACIOĞLU H., TEZCAN S., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Organik kiraz üretim olanaklarının araştırılması, 1998 - 2000

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Journal of Turkish Phytopathology, Editör, 2014 - Devam Ediyor

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Başkan Yardımcısı, 2014 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, 2000 - 2008

Bilimsel Hakemlikler

The Journal of Turkish Phytopatholohy, ESCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2018

Bilimsel Danışmalıklar

Bağcılık Danışma Kurulu, Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Türkiye, 2014 - Devam Ediyor

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

1. Uluslararası Türk Dünyası Tarım ve Gıda Sempozyumu, Çalışma Grubu, İzmir, Türkiye, 2019
TÜRKİYE’DE SEBZE FİDELERİNDE GÖRÜLEN ÖNEMLİ HASTALIKLAR, HİJYEN YÖNETİMİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR ÇALIŞTAYI, Çalışma Grubu, Antalya, Türkiye, 2019

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):15
h-indeksi (WOS):3