Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1990 - 1994Doktora

    Justus-Liebig Universitaet Giessen, Tıerzucht Und Haustıergenetık, Almanya

  • 1985 - 1988Yüksek Lisans

    Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni (Yl), Türkiye

  • 1982 - 1985Lisans

    Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Türkiye