Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ortopedi Ameliyathanesinde Artroskopik Aletlerin Yüksek Düzey Dezenfeksiyonu

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.43, ss.230, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Ameliyathanede Vaka Ertelemeleri ve Nedenlerinin İncelenmesi

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.43, ss.227, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Pnömotik Turnike ve Hemşirelik Uygulamaları

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.43, ss.229, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Basınç Yaralarında Risk Faktörleri

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.43, ss.230, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diyabetik Ayak Yarası Olan Hastaların Ayak Yarası Oluşumunu Önlemeye Yönelik Uygulamalarının İncelenmesi

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.43, ss.229, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hastaların Ameliyathane Ortamına İlişkin Düşüncelerin İncelenmesi

6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Aydın, Türkiye, 03 Mayıs 2009, ss.225-227

Ameliyat Masalarında Kullanılan Destek Yüzeyler

6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2009, ss.159-161

Ameliyathane Kaynaklı Basınç Yaralarında Risk Faktörleri

6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2009, ss.196-199

Yanlış Bölge Cerrahisini Önlemede Hemşirenin Rolü

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katkılı), Gaziantep, Türkiye, 04 Eylül 2007, ss.238

Kitap & Kitap Bölümleri

Ameliyathane Hemşireliği

Basınç Yaralarının Önlenmesi, Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN, Şenay KAYMAKÇI, Editör, Meta Basım, 2015

Ameliyathane Hemşireliği

Ameliyat Masası ve Yatak Özellikleri, Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN, Şenay KAYMAKÇI, Editör, Meta Basım, 2015