Araştırma Alanları

 • Kirlilik Önleme ve Atık Azaltma

 • Proses Tasarımı

 • Termodinamik

 • Isı Aktarımı

 • Kütle Aktarımı

 • Diğer Yenilenebilir Enerji Sistemleri

 • Alternatif Enerji Kaynakları

 • Güneş Enerjisi

 • Jeotermal Enerji

 • Isıl Sistemler

 • Gıda Mühendisliği

 • Gıda Teknolojisi

 • Gıda İşleme (Pastörizasyon,Sterilizasyon, Soğutma, Kurutma)