Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Performance assessment and optimization of industrial pasta drying

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, cilt.37, ss.913-922, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Performance investigation of the drying of parsley in a tray dryer system

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, cilt.7, ss.193-210, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Exergoeconomic Analysis of Plum Drying in a Heat Pump Conveyor Dryer

DRYING TECHNOLOGY, cilt.28, ss.1385-1395, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An exergetic performance assessment of three different food driers

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART A-JOURNAL OF POWER AND ENERGY, cilt.224, ss.1-12, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A review of heat pump drying: Part 1-Systems, models and studies

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.50, ss.2180-2186, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A review of heat-pump drying (HPD): Part 2-Applications and performance assessments

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.50, ss.2187-2199, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A review of gas engine driven heat pumps (GEHPs) for residential and industrial applications

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.13, ss.85-99, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Exergetic assessment of drying of mint leaves in a heat pump dryer

JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, cilt.31, ss.281-298, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Performance analysis of drying of green olive in a tray dryer

JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, cilt.80, ss.1188-1193, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Performance evaluation of a triple-effect evaporator with forward feed using exergy analysis

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, cilt.29, ss.455-470, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yaşam Döngüsü Analizi ile Konsantre Şeftali Püresinin Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi

Akademik Gıda, cilt.18, ss.247-255, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doymuş suyun bazı termofiziksel özellikleri için basit korelasyonlar

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.273-281, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tepsili Bir Kurutucuda Yeşil Zeytin Kurutulmasının Ekserji Analizi

Gıda Mühendisliği Dergisi, cilt.14, ss.39-43, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Comparative Study on Exergetic Efficiencies of Two Different Drying Processes

TARIM MAKİNALARI BİLİMİ DERGİSİ, cilt.4, ss.279-284, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gaz Motoru Tahrikli Isı Pompası GMIP Sistemi Uygulamaları

TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, cilt.53, ss.33-41, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu

GIDA, cilt.28, ss.313-320, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Modelling of Solar Boosted Heat Pump Food Dryer

THERMAM 2020 9th Rostocker International Conference:“Technical Thermodynamics:Thermophysical Properties and Energy Systems”, Rostock, Almanya, 15 Ekim 2020

Thermodynamic Analysis of a New PV/T Hybrid Food Drying System

6th Int. Conf.: Thermophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials (THERMAM)8thRostocker Int. Conf.: Thermophysical Properties for Technical Thermodynamics, İzmir, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2019, ss.208-214

SOLAR ENERGY FOR STEAM REQUIREMENT OF CONCENTRATED SOUR CHERRY JUICE PRODUCTION

7th Global Conference on Global Warming (GCGW-2018), İzmir, Türkiye, 24 Haziran - 28 Ağustos 2018, ss.750-753

Life Cycle Assessment of Concentrated Peach Puree Production

Innovations in Food Science Technology, Munich, Almanya, 10 - 12 Mayıs 2017

Vakum Soğutma Tekniğinin Farklı Gıdalar İçin İncelenmesi

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2017

Waste Heat Recovery Systems in Fruit Juice Industry

3rd International Conference RENEWABLE ENERGY SOURCES engineering, technology, innovation, Krakow, Polonya, 17 - 20 Mayıs 2016

Concentrated Solar Power for Fruit Juice Industry

3rd International Conference RENEWABLE ENERGY SOURCES engineering, technology, innovation, Krakow, Polonya, 17 - 20 Mayıs 2016

Güneş Isıl Sistemler için Mevzuat Eğitim ve Sertifikasyon Avrupa Birliği Ülkelerine Genel Bir Bakış

20. ULUSAL ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ (ULIBTK'15), Balıkesir, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2015, ss.206

A comparative study on performance investigation of pasta drying

EuroCereal 2011 Science and Technology Meeting Real World Challenges, Gloucestershire, İngiltere, 06 Ekim 2011, ss.1

Exergy Analysis of Food Drying Processes

Global Conference on Global Warming, İstanbul, Türkiye, 6 - 10 Temmuz 2008, ss.267-0 Creative Commons License identifier identifier

Tepsili Bir Kurutucuda Erik Kurutulmasının Ekserji Analizi

17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sivas, Türkiye, 24 - 27 Haziran 2009, ss.1-6

Performance Assessment of Drying of Blanched Carrot in a Ground-Source Heat Pump Dryer

The Third International Exergy, Energy and Environment Symposium, Evora, Portekiz, 1 - 05 Temmuz 2007, ss.1-6

Isı Pompalı Bir Kurutucuda Makarna Kurutulmasının Ekserji Analizi

16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’07), Kayseri, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2007, ss.1040-1045

Güneş Enerjisi Destekli Toprak Kaynaklı (Jeotermal) Isı Pompalı Bir Kurutucunun Performansının Değerlendirilmesi

16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’07), Kayseri, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2007, ss.1-6

Exergy Analysis of Drying of Apple in a Heat Pump Dryer

Second International Conference of the Food Industries & Nutrition Division on; Future Trends in Food Science and Nutrition, Cairo, Mısır, 27 - 29 Kasım 2005, ss.145-158

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Gıda Üretim Sistemlerinde Kullanımı

3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, Mersin, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2005, ss.69-73

Gıda Kurutma Sistemlerinde Ekserji Uygulamaları

III. Tarımsal Ürünleri Kurutma Tekniği Çalıştayı, Antalya, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2005, ss.1-2

Enerji Ekonomisi, Yönetimi ve Gıda Sanayinde Durumu

1. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Denizli, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2003, ss.425-429

Güneş Enerjisi ve Gıda Kurutmasında Kullanımı

1. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Denizli, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2003, ss.430-437

Kitap & Kitap Bölümleri

Kaynakların Sürdürülebilirliği

Gıda Mühendisliğine Giriş, Taner Baysal, Filiz İçier, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.211-264, 2015

Exergy Analysis of Food Drying Processes

Global Warming: Engineering Solutions, İ. Dinçer,H. Karakoç,A. Hepbaşlı ve A. Midilli, Editör, Springer, London/Berlin , New-York, ss.267-280, 2010