Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The impact of hereditary angioedema on quality of life and family planning decisions

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN MEDICINE, cilt.54, ss.377-394, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Deletions in SERPING1 Lead to Lower C1 Inhibitor Function: Lower C1 Inhibitor Function Can Predict Disease Severity

INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY, cilt.178, ss.50-59, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Misleading Allergens in the Diagnosis of Latex Allergy: Profilin and Cross-Reactive Carbohydrate Determinants

INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY, cilt.176, ss.1-7, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Early suppression of basophil activation during allergen specific immunotherapy by histamine receptor 2

Journal Of Allergy And Clinical Immunology, cilt.130, ss.1153-11582, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An Important Source for Cat and House Dust Mite Allergens: Day-Care Centers

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.32, ss.750-758, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diagnostic Value of Specific IgE Analysis in Latex Allergy

INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY, cilt.158, ss.281-287, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Tests used for the diagnosis of drug allergies: Review

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.28, ss.48-57, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Total Ige 1000 Kıu/L Üzeri İse Hangi Hastalıklar Akla Gelmeli?

26.ULUSAL ALERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Kasım 2019

Herediter Anjioödemde Genital Atak ve Cinsel Yaşama Etkisi

26. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Türkiye, 9 - 13 Kasım 2019

Homozigot herediter anjiyoödem vakaları.

24.Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2017

Factors influencing compliance to specific subcutaneous immunotherapy(SCIT)

European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Congress 2017., Helsinki, Finlandiya, 17 - 21 Haziran 2017

Serum total ıge 1000 ıu ml tanı ne olabilir

23. ULUSAL ALERJİ VE KLİNİK İMMUNOLOJİ KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 8 - 12 Ekim 2016

Kitap & Kitap Bölümleri