Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KURUMSAL MARKA YARATILMASINDA HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, ss.74-88, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Marka Farkındalığında Sosyal Medya Kullanımı Karşılaştırmalı Bir Analiz

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.663-674, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sanal Ortamda Halkla İlişkiler Yönetiminin İnsan Kaynakları Seçim Yerleştirme ve Geliştirme Süreçlerine Etkisi

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.2, ss.270-299, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kurumsal İletişim Temelinde Kurumsal Portallar Hürriyet Haber Portalına Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz

İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar, cilt.3, ss.1-21, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Belediyelerde Halkla İlişkiler Yönetimi İzmir İli Belediyelerine Yönelik Bir Araştırma

İnönü Üniversitesi- Akademik Yaklaşımlar Dergisi, cilt.2, ss.198-229, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Şirketler İçin Rekabette Sanal Farkındalık: Aramamotoru Pazarlaması

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.44-60, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İnternet ve Etik

TürkBilim , ss.169-183, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Stratejik Planlamanın Önemi

Yeni Düşünceler Dergisi, cilt.2, ss.309-324, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Veri Tabanlı Pazarlamanın Pazarlama İletişimine Katkısı

Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.223-228, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İşletme Yönetiminde İki Stratejik Görev İmaj Marka Yönetimi ve Müşteri İlişkileri Yönetimi

Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.205-211, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Marketing PR

Perspektif İletişim Dergisi, ss.40-41, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Organ Bağışında Medyanın Rolü

Düşünceler, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.161-165, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Usage of Virtual Environment in Terms of Public Relations Professional Associations: A Research on Public Relations Associations’ Websites

21st International Conference on Corporate and Marketing Communications, London, İngiltere, 7 - 08 Nisan 2016, ss.48

The Role of Social Media in Brand Recognition Case Studies From Turkey

International Congress onPolitical, Economic and Social Studies (ICPESS), İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ağustos 2016, ss.21-37

Mobbing in Turkey Case Studies of Mobbed in the Workplace

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, IASSR, St. Petersburg, Sankt-Peterburg, Rusya, 11 - 14 Eylül 2014, ss.16

The Role of Expat Corporations on Image Building and Sustaining Process of Country Branding

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, IASSR, Sankt-Peterburg, Rusya, 11 - 14 Eylül 2014, ss.21-22

Social Responsibility Campaigns within the Scope of Consumer Centric Marketing The Practices of Top Ten Corporations in Turkey

International Conference on Marketing & Consumer Behaviour (ICMC), Porto, Portekiz, 16 - 17 Mayıs 2013, ss.284-295

Change of Mobile Marketing Effects of 3G on Mobile Marketing

Ege University 13th International Cultural Studies Syposium, Change and Challenge, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2011, ss.327-336

Bir Lobicilik Uygulaması olarak Akıl Hocalığı Spin Doctors

Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 15 - 17 Nisan 2009, cilt.2, ss.220-235

Okul Aile İşbirliğinin Geliştirilmesinde Halkla İlişkilerin Sorumluluğu İzmir Özel Okullar Örnekleminde Halkla İlişkilere Yönelik Bir Değerlendirme

2nd Int. Children & Communication Congress-2nd Int. Children Films Festival & Congress- “The Impact of Communication on Children,”, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2009, ss.211-221

Okul-Aile İşbirliğinin Geliştirilmesinde İletişim

2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2005, ss.1017-1030

Küreselleşme Sürecinde Markaların Pazarlama İletişimi Stratejilerinin Kilit Noktası: Yerel Değerler

II. Uluslararası Milenyumda İletişim Sempozyumu Türk ve Amerikalı İletişimcilerle Buluşma, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Mart 2004, cilt.1, ss.419-434

Children and School Communication: Role of Organizational Communication in Achieving School Effectiveness

1. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı ‘Milenyumda Çocuk ve İletişim’, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2003, ss.279-290

21 Yüzyılda Halkla İlişkilerin Değişen Boyutu ve Pazarlamaya Katkısı

7. Ulusal Pazarlama Kongresi, Afyonkarahisar, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

Uygulama Planları

Halkla İlişkilerde Uygulama Teknikleri, Müjde Ker Dincer, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.77-98, 2020

Halkla İlişkiler Etkinliklerini Ölçümleme ve Değerlendirme

Halkla İlişkilerde Uygulama Teknikleri, Müjde Ker Dincer, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.99-121, 2020

A Research on Corporate Reputation of Global Companies

International Public Relations Practices and Approaches, Umut Tuncer, Editör, Peter Lang, ss.191-213, 2018

Increasing the EFQM Excellence Model Success Point by Uplifting Corporate Communication of Sample Company and Using Total Quality Management and EFQM Excellence Model Tools

Researches on Scıence and Art in 21. Century Turkey, Hasan ARAPGIRLIOGLU, Atilla ATIK, Robert L. ELLIOTT, Adwerd TURGEON, Editör, Gece Publishing, ss.1687-1698, 2017

KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLERİN ORGANİZASYONU: AKTÖRLER, ROLLER VE YETENEKLER

Kurumiçi Halkla İlişkiler, , Editör, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, 2016

Halkla İlişkiler Kampanyaları

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, 2014

Halkla İlişkiler Yazarlığı

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları, Erzurum, 2014

Haberler ve Halkla İlişkiler Yazarlığı

Halkla İlişkiler Yazarlığı, Nilay Başok, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.83-106, 2014

Halkla İlişkiler Kampanyalarında Araştırma

Halkla İlişkiler Kampanyaları, Nilay Başok, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.58-84, 2014

Kurumsal Kitap, Gazete ve Dergi Hazırlama

Halkla İlişkiler Yazarlığı, Nilay Başok, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.208-229, 2014

Halkla İlişkiler Kampanyalarında Etik

Halkla İlişkiler Kampanyaları, Nilay Başok, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.325-344, 2014

Basın Bülteni Hazırlama

Halkla İlişkiler Yazarlığı, Nilay Başok, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.102-120, 2014

Kampanya ve Kurumsal Hedef

Halkla İlişkiler Kampanyaları, Nilay Başok, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.4-23, 2014

Kurumsal Web Sitesi Tasarımı

Halkla İlişkiler Yazarlığı, Nilay Başok, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.307-330, 2014

Uygulama Planları

Halkla İlişkiler Kampanyaları, Nilay Başok, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları , Erzurum, ss.227-246, 2014

Medya ile Birlikte Çalışmak

Halkla İlişkiler Yazarlığı , Nilay Başok, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları, Erzurum, ss.57-82, 2014

Ölçümleme ve Değerlendirme

Halkla İlişkiler Kampanyaları, Nilay Başok, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.247-276, 2014

Halkla İlişkiler Döngü Yönetimi, Halkla İlişkiler Uygulamacıları da Döngü Uzmanları Değildir

Halkla İlişkiler Ne Değildir, Ayşen Temel Eğinli, Editör, Say Yayınları, İstanbul, 2014

Halkla İlişkiler; Kurum Dışı İletişim Değildir. İletişim Kurum İçinden ve Öncelikle Liderden Başlar

Halkla İlişkiler Ne Değildir, Ayşen Temel Eğinli, Editör, Say Yayınları, İstanbul, ss.329-370, 2014

Stratejik Planlama

Halkla İlişkilerde Strateji ve Planlama, Sema Yıldırım Becerikli, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2013

Kurum içi ve Kurum Dışına yönelik Araçlar için Yazarlık 1

Halkla İlişkiler Yazarlığı, Sevil Uzoğlu Bayçu, Editör, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2013

İnteraktif Çağda Bütünleşik İletişim Yaklaşımı: Kurumsal İletişim ve Pazarlama İletişiminin Sinerjisi

Farklılaşma Çağında Kurumsal Başarıyı Yakalamak, Nilay Başok, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.5-32, 2008

Kurumsal Bağlılığın Sağlanmasında Psikolojik Sözleşmelerin Önemi ve Bu Süreçte Kurumsal İletişimin Rolü

Farklılaşma Çağında Kurumsal Başarıyı Yakalamak Halkla İlişkiler Pazarlama İletişim, Nilay Başok, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.227-250, 2008

İnteraktif Çağda Bütünleşik İletişim Yaklaşımı: Kurumsal İletişim ve Pazarlama İletişiminin Sinerjisi

Farklılaşma Çağında Kurumsal Başarıyı Yakalamak Halkla İlişkiler Pazarlama İletişim, Nilay Başok, Editör, Nobel Yayınları, 2008

İnternet ve Halkla İlişkiler

Bilgi İletişim Teknolojileri ve Yansımaları, Z. Beril Akıncı Vural, Editör, Adana Nobel Kitabevi, Ankara, ss.187-223, 2006

Temel Halkla İlişkiler Bilgileri

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İzmir, 2002

Diğer Yayınlar