Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2015 14. Simule Uygulamalı Yendioğan invaziv girişimler kursu, 9. Ege Pediatri ve 5. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi

  Moderatör

  İzmir, Türkiye

 • 2015 9. Ege Pediatri ve 5. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi

  Oturum Başkanı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 59.Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 3. İtalyan-Türk-İran Pediatri Kongresi, 14. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 3. İtalyan-Türk-İran Pediatri Kongresi, 14. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 Türk Neonatoloji Derneği protokol belirleme toplantısı

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2015 Aydın Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Günü

  Çalışma Grubu

  Aydın, Türkiye

 • 2015 Doğumsal kalp defekti taraması sonuçlarımız: Nabız oksimetre taramasında perfüzyon indekside yer almalı mı?, Uğur Dilmen Anma Toplantısı

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2015 10. Simule Uygulamalı Yendioğan invaziv girişimler kursu

  Moderatör

  Gaziantep, Türkiye

 • 2015 51. Türk Pediatri Kongresi

  Oturum Başkanı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 9. Simule Uygulamalı Yendioğan invaziv girişimler kursu

  Moderatör

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2015 8. Simule Uygulamalı Yendioğan invaziv girişimler kursu

  Moderatör

  Adana, Türkiye

 • 2015 3. Çocuk Dostları Kongresi

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 3. Çocuk Dostları Kongresi

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 7. Simule Uygulamalı Yendioğan invaziv girişimler kursu

  Moderatör

  Samsun, Türkiye

 • 2015 III. Perinatoloji Sempozyumu

  Moderatör

  İzmir, Türkiye

 • 2015 6. Simule Uygulamalı Yendioğan invaziv girişimler kursu

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Kanuni Sultan Süleyman Çocuk Sağlığı Günleri, Teorikten Pratiğe Güncel Yaklaşımlar’

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 IV. Yenidoğan Günleri, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2015 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatal Resüsitasyon Uygulayıcı Eğitimi Programı

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2015 5. Simule Uygulamalı Yendioğan invaziv girişimler kursu

  Moderatör

  Adana, Türkiye

 • 2015 5. Simule Uygulamalı Yendioğan invaziv girişimler kursu

  Moderatör

  Adana, Türkiye

 • 2015 8. Yenidoğan Sağlığı Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Isparta, Türkiye

 • 2015 Bebek Sağlığı Derneği, 8. Yenidoğan Sağlığı Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Isparta, Türkiye

 • 2014 4. Simule Uygulamalı Yenidoğan İnvaziv Girişimler Kursu

  Moderatör

  Ankara, Türkiye

 • 2014 2. Ulusal Surfaktan Replasman Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 3.Simule Uygulamalı Yenidoğan İnvaziv Girişimler Kursu

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 12. Çukurova Perinatoloji Günleri

  Davetli Konuşmacı

  Adana, Türkiye

 • 2014 12. Çukurova Perinatoloji Günleri

  Davetli Konuşmacı

  Adana, Türkiye

 • 2014 IPOKRATES Semineri

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2014 Sağlıklı büyüyen çocuk sempozyumu

  Panelist

  İzmir, Türkiye

 • 2014 5. Avrupa Pediatri Akademisi Toplantısı

  Çalışma Grubu

  Barcelona, İspanya

 • 2014 2. Simule Uygulamalı Yenidoğan İnvaziv Girişimler Kursu

  Moderatör

  İzmir, Türkiye

 • 2014 Yenidoğanda pulse oksimetre ile konjenital kalp hastalığı tarama programı toplantısı

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2014 Ege Üniversitesi 1. Simule Uygulamalı Yenidoğan Hekim ve Hemşire Kursu

  Moderatör

  İzmir, Türkiye

 • 2014 50. Türk Pediatri Kongresi

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 Prematüre Retionopatisi Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Yenidoğan Bölge Toplantısı

  Oturum Başkanı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 29. Surfaktan Replasman Toplantısı

  Çalışma Grubu

  Valencia, İspanya

 • 2014 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 15. Pediatri Günleri,

  Oturum Başkanı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 Bebek Sağlığı Derneği Toplantısı

  Oturum Başkanı

  Denizli, Türkiye

 • 2014 1.Marmara Pediatri Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Nisan 2019 Multipli Kardiyak Rabdomiyomlu yenidoğanlarda düşük doz sirolumus tedavisi

  Türk Neonatoloji Derneği, Olgu Sunumu Ödülü

 • Mart 2019 Siyanotik opere kalp hastalarında ekstübasyon kararında diyafrağma ultrasonografisi

  Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Sözel Bildiri İkincilik Ödülü

 • Nisan 2018 Endotrakeal Entübasyonda Nazal Septum-Tragus Formülü Güvenilir Mi? : Çok Merkezli Randomize Kontrollü Bir Çalışma

  Türk Neonatoloji Derneği, Tartışmalı Poster Ödülü

 • Nisan 2018 Neonatal Braden Q Basınç Ülseri Risk Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik Güvenirliği

  26.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Sözel Bildiriler İkincilik Ödülü

 • Mart 2018 Prematüre bebeklerde ekstrauterin büyüme geriliğinin Lubchenco Intergrowth-21, Fenton 2013 ve Who Büyüme eğrileri ile karşılaştırarak değerlendirilmesi

  6. Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün, Gebe Ve Çocuk Beslenmesi Kongresi, Sözel Bildiri Birincilik Ödülü

 • Mart 2018 Yenidoğanda konjenital CMV enfeksiyonlarının tükrük örneğinde CMV DNA ile taranması

  Viroloji Derneği, Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü

 • Aralık 2017 Prematüre Bebeklerde Süt Isısının Beslenme Intoleransı Üzerine Etkileri, Sözel Bildiriler İkincilik Ödülü

  10. Ege Pediatri Ve 6. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi

 • Aralık 2017 Prematüre bebeklerde kanguru bakımının fizyolojik parametreler üzerine etkisi

  10. Ege Pediatri Ve 6. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, Sözel Bildiri Birincilik Ödülü

 • Eylül 2017 Bronkopulmoner Displazili Prematüre Bebeklerin Okul Çağında Solunumsal Prognozu-Bir Kohort Çalışması.

  2. Çocuk Göğüs Hastalıkları Kongresi, Sözlü Bildiriler Birincilik Ödülü.

 • Nisan 2017 Vitamine D deficiency in prematüre infants and its effects to neonatal prognosis

  Perinatal Medicine 2017, Poster Bildiriler İkincilik Ödülü

 • Nisan 2016 Sağlıklı geç preterm ve term yenidoğanlarda gebelik yaşı ve cinsiyete göre antropometrik ölçüm persantil eğrilerinin saptanması

  24. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü

 • Aralık 2015 Doğumsal kalp defekti taraması sonuçlarımız: nabız oksimetre taramasında perfüzyon indeksi de yer almalı mı?

  9. Ege Pediatri Ve 5. Ege Pediatri Hemşireliği Kongrei, Sözel Bildiri, 3.Lük Ödülü

 • Nisan 2015 Doğumsal kalp defekti taraması sonuçlarımız: Nabız oksimetre taramasında perfüzyon indekside yer almalı mı?

  23. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü

 • Nisan 2014 "Farklı doğal surfaktan preparatlarının respiratuvar distresli pretermlerde erken immunomodulatuvar etkileri" Sözlü sunum 2.lik ödülü

  22. Ulusal Neonataloji Kongresi (Uneko)

 • Nisan 2014 Yeni tüp bebek yasal düzenlemesinin neonatal prognozdaki olumlu etkileri- 2006’dan 2012’ye ne değişti? Ege Üniversitesi Verileri

  22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Sözel Bildiri Ödülü (Birincilik)

 • Ocak 2014 Yenidoğan sepsisinde tromboelastogram, trombin jenerasyon testi, trombositopeni ve ortalama trombosit volümünün yeri

  1.Marmara Pediatri Kongresi, Poster Bildiri Ödülü (İkincilik)

 • Eylül 2013 Akut Beyin Hasarlı Yenidoğanlarda Eş Zamanlı Amplitüd EEG Ve Konvansiyonel EEG’nin Karşılaştırılması

  Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Poster Bildiri Ödülü (Üçüncülük)

 • Eylül 2013 Erken Çocukluk Çağında Prematüreliğin Ve Bronkopulmoner Displazinin Solunumsal Prognoza Etkileri”

  8.Ulusal Çocuk Astım Ve Solunum Yolları Hastalıkları Kongresi, Bildiri (İkincilik)

 • Eylül 2012 “Association Of Vitamin D Receptor Gene Polymorphisms And Bronchopulmonary Dysplasia”

  Uluslararası Uenps (The Union Of European Neonatal & Perinatal Societies- Avrupa Neonataloji Ve Perinatoloji Dernekleri Birliği) Kongresi, Akademik Olimpiyatlar Sözel Bildiriler İkincilik Ödülü

 • Eylül 2012 “Yenidoğan Bebeklerde Kuru Kan Örneğinde Lizozomal Enzimlerin Referans Aralıkları”

  Xxıv. Ulusal Biyokimya Kongresi Poster Ödülü (İkincilik)

 • Nisan 2012 Prematüre Doğan Okul Öncesi Çocuklarda Bronkopulmoner Displazinin Kardiyovasküler Etkileri

  Ulusal Neonatoloji Kongresi, Sözel Sunum Ödülü (İkincilik)

 • Nisan 2007 Mannoz Bağlayan Lektin Gen Mutasyonu Ve Neonatal Sepsis Ilişkisi

  15.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Klinik Araştırma Bildiri Ödülü (Birincilik)

 • Aralık 2003 Yenidoğan Geçici Takipnesi Olgularında Serum DLIS Düzeyleri Ile Kardiyak Performans Arasındaki Ilişkinin Değerlendirilmesi.

  Ege Üniversitesi Bilim, Teknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Ebiltem) Proje Yarışması Temel Bilimler Kategorisi 2. Lik Ödülü

 • Mayıs 2002 Yavru Farelerde L-Glutamin Ve Saccharomyces Boulardii Suplamentasyonunun Nekrotizan Enterokolitten Koruyucu Rolü.

  15. Wyeth Xııl. Bilimsel Araştırma Yarışması, B Grubu (Deneysel Araştırma) Birincilik Ödülü

 • Nisan 2002 Anjiotensin-Konverting Enzim (ACE) Gen Polimorfizminin Intrauterin Büyüme Geriliğindeki Rolü Ve Yenidoğan Dönemi Lipid Ve Lipoprotein Metabolizmasına Etkisi

  Wyeth Xılı. Bilimsel Araştırma Yarışması, A Grubu (Klinik Araştırma) Birincilik Ödülü

 • Ocak 2002 Hipoksik iskemik ansefalopatili yenidoğanlarda prognozu tahminde BOS ve serum IL-6, nöron-spesifik enolaz ve ürikasidkreatinin’ in değeri

  Iıı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Şenliği. Prof. Dr. Ali Menteş Onur Ödülü

 • Ekim 2001 Evaluation Of The Trends In NICU Mortality Rates In A Regional Reference Center Throughout 34 Years (1967-2000) With The Decreasing Mortality Rates Of VLBW Infants.

  Ix Espıd Kongresi Sözel Bildiri İkincilik Ödülü

 • Ocak 2001 En Iyi Proje Ödülü, Hipoksik iskemik beyin hasarlı farelerdeki omega-3 uzun zincirli yağ asitlerinin nöroprotektif etkisi- Beyin dokusu toksik lipid mediatörler olan PAF ve LTB4 üzerine olan etkileri.

  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Şenliği.

 • Haziran 2000 En Iyi Poster Bildiri Ödülü, Diyetteki omega-3 uzun zincirli yağ asitlerinin nekrotizan enterokolitteki koruyucu rolü- Deneysel araştırma.

  Xxxvı. Türk Pediatri Kurumu Kongresi

 • Nisan 2000 Platelet-Activating Factor (PAF) Is An Important Mediator In Hypoxic-Ischemic Brain Injury In Newborn Rat: Flunarizine And Ginkgo Biloba Extract Reduce PAF Concentration In The Brain.

  Anne Ve Bebek Sağlığı Vakfı - Neonatoloji Bilimsel (Yayınlanmış) Araştırma Yarışması, Birincilik Ödülü

 • Mayıs 1999 Hipoksik Iskemik Beyin Hasarlı Farelerdeki Omega-3 Uzun Zincirli Yağ Asitlerinin Nöroprotektif Etkisi- Deneysel Araştırma

  Wyeth Xl. Bilimsel Araştırma Yarışması, A Grubu Teşvik Ödülü

 • Mayıs 1999 Platelet-Activating Factor Is An Important Mediator In Hypoxic-Ischemic Brain Injury In Newborn Rats

  Prof. Dr. Bahtiyar Demirağ Bilimsel Araştırma Yarışması Birincilik Ödülü

 • Nisan 1999 The Effect Of N-3 Fatty Acids On Hypoxia-Induced Necrotizing Enterocolitis In Young Mice - N-3 Fatty Acids Alter PAF And LTB4 Production In The Intestine

  Anne Ve Bebek Sağlığı Vakfı - Ebru Büyükbeşe Neonatoloji Bilimsel (Yayınlanmış) Araştırma Yarışması, Bilim Ödülü,

 • Mayıs 1998 Hipoksik-Iskemik Beyin Hasarlı Yenidoğan Sıçanlarda Karnitin Suplemantasyonunun Beyin Dokusu Platelet - Activating Factor Düzeylerine Etkisi - Deneysel Araştırma

  Wyeth Xl. Bilimsel Araştırma Yarışması, A Grubu Teşvik Ödülü

 • Mayıs 1997 Diyetteki Omega-3 Uzun Zincirli Yağ Asitlerinin Nekrotizan Enterokolitteki Koruyucu Rolü- Deneysel Araştırma

  Wyeth X. Bilimsel Araştırma Yarışması, A Grubu Birincilik Ödülü

 • Mayıs 1996 Asfiktik yavru farelerde miyokardiyal serbest karnitin kaybı - Asfiktik yenidoğanlara karnitin suplemantasyonu yararlı olabilir ml?

  Tümay Vakfı (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) Bilimsel Araştırma Yarışması

 • Nisan 1996 Prematür ve matür bebeklerin anne sütlerinde platelet-activating factor düzeyleri.

  Wyeth Ix. Blıimseı Araştırma Yarışması

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1231

h-indeksi (WOS): 20

Davetli Konuşmalar

 • Eylül 2015 Eğitim Sorunları Çalıştayı.

  Çalıştay

  Türk Neonatoloji Derneği, Türkiye

 • Mart 2014 Türkiye’de ve Dünya’da prematüre bebeklerin sorunları, Prematüre Bebek Bakım Esasları Paneli

  Konferans

  Bebek Sağlığı Derneği Toplantısı, Türkiye