Prof.Dr.

NİLGÜN SAATÇI MORDOĞAN


Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Bitki Besleme Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1987 - 1991

1987 - 1991

Doktora

Justus-Liebig Universitaet Giessen, Bitki Besleme, Almanya

1985 - 1987

1985 - 1987

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü, Türkiye

1981 - 1985

1981 - 1985

Lisans

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü, Türkiye

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2003 - Devam Ediyor

2003 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Senato Üyesi

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

2017 - 2020

2017 - 2020

Bölüm Başkanı

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

EFFECT OF CHICKEN MANURE ON YIELD AND YIELD CRITERIA OF ONION (ALLIUM CEPA L.) AS SECOND CROP

Yoldaş F. , Ceylan Ş. , Saatçı Mordoğan N.

Applied Ecology And Environmental Research, no.5, ss.12639-12647, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2008

2008

Effect of Nitrogen Fertilizer on Yield Quality and Nutrient Content in Broccoli

YOLDAŞ F., CEYLAN Ş., YAĞMUR B. , SAATÇI MORDOĞAN N.

Journal Of Plant Nutrition, cilt.31, ss.1333-1343, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2008

2008

Effects of nitrogen fertilizer on yield quality and nutrient content in broccoli

Yoldas F. , Ceylan S. , Yagmur B. , Mordogan N.

JOURNAL OF PLANT NUTRITION, cilt.31, ss.1333-1343, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2007

2007

Effects of Sowing Dates And Nitrogen Application on Phosphorus And Potassium Contents in Parsley

Yoldaş F. , Ceylan Ş. , Saatçı Mordoğan N. , Çakıcı H.

Asian Journal Of Chemistry, no.5, ss.4059-4064, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Demir ve Topraktaki Çözünürlük İlişkileri

ANAÇ D., SAATÇI MORDOĞAN N.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.173-180, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Organik Gübrelemenin Kumlu Tın Bünyeli Toprakta Yetişen Zeytin Ağaçlarının Verim ve Mikro Element İçeriğine Etkisi

SAATÇI MORDOĞAN N. , CEYLAN Ş.

Ege üniv. ziraat fak. dergisi, cilt.54, ss.413-419, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Çinko ve Mikoriza Uygulamalarının Pamukta Besin Elementi İçeriği Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi

Ceylan Ş. , Saatçı Mordoğan N. , Çakıcı H. , Günen E.

ege üniversitesi ziraat fakültesi dergisi, cilt.53, ss.117-123, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Organik gübrelemenin zeytin Yetiştirilen Kumlu tınlı Topraktaki Besin Element İçeriğine Etkisi

Saatçı Mordoğan N. , Ceylan Ş. , Delibacak S. , Çakıcı H. , Günen E. , Pekcan T., et al.

Adnan Menderes Üniversitesi Dergisi, cilt.10, no.1, ss.7-13, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2011

2011

Effect of Organic and Inorganic fertilizers on Yİield and Mineral Content of Onion

YOLDAŞ F., CEYLAN Ş. , SAATÇI MORDOĞAN N. , ÇOLAK ESETLİLİ B.

African Journal of Biotechnology, ss.11488-11492, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Organik ve Mineral Gübrelerin Fide ile Yetiştirilen soğanda Depolama sürelerine etkisi

Yoldaş F. , Ceylan Ş., Çolak Esetlili B. , Saatçı Mordoğan N.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, no.2, ss.122-126, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Bağda Yapraktan Zn Uygulamalarının Yapraktaki Besin Element İçeriklerine Etkisi

AYDIN Ş., YAĞMUR B. , SAATÇI MORDOĞAN N.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.42, ss.131-142, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Effect of Farmyard Manure Application on Yield Quality and Nutrient Content of Watermelon

Ceylan Ş. , Yoldaş F. , Çakıcı H. , Saatçı Mordoğan N.

Journal of Balkan Ecology,, cilt.8, ss.175-179, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Effects of Farmyard Manure Application on Amount and Quality of Watermelon

CEYLAN Ş., YOLDAŞ F., ÇAKICI H. , SAATÇI MORDOĞAN N.

Journal of Balkan Ecology, cilt.2, ss.175-179, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Effect of N Forms on Maize Yield and Leaf Components

SAATÇI MORDOĞAN N. , YAĞMUR B. , HAKERLERLER H.

Die Bodenkultur, cilt.55, ss.121-127, 2004 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2004

2004

Effects of Different Nitrogen Levels on The Yield and Nitrojen Accumulation in The Rocket

Ceylan Ş. , Saatçı Mordoğan N. , Çakıcı H. , Yoldaş F.

JOURNAL OF BALKAN ECOLOGY, cilt.1, ss.42-45, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Azotlu Gübrelemenin Marul Bitkisindeki Azot Birikimine Etkisi

Saatçı Mordoğan N. , Ceylan Ş. , Çakıcı H. , Yoldaş F.

Ege Üniv. Ziraat Fak.dergisi, no.1, ss.85-92, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

İzmir İli ve Civarındaki satsuma Mandarini ( Citrus Unshiu Marc.) Üretim Alanlarının Ağır Metal İçerikleri

SAATÇI MORDOĞAN N. , OKUR İ. B.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.37, ss.129-136, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1999

1999

Satsuma Mandarini Yapraklarındaki Makro ve Mikro Elementler İle Karbonhidrat Miktarları Arasındaki İlişkiler

SAATÇI MORDOĞAN N. , YAĞMUR B. , ÇAKICI H.

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.36, ss.1-8, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1996

1996

Effect of Different Nitrojen Rates on Some Quality Parameters of Greenhouse Tomatoes.

GÜL A., TÜZEL Y. , Hakerlerler H., SAATÇI MORDOĞAN N. , Anaç D.

Acta Horticulture, cilt.434, ss.103-111, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1995

1995

Nemaguard Çöğürlerinin Köklerinde Organik Asitlerin Durumu

SAATÇI MORDOĞAN N.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.25-31, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1995

1995

Yeni Demir Alınım Teorileri

SAATÇI MORDOĞAN N.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.25-31, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1994

1994

Harran Ovası Topraklarında Cıva Miktarının AAS Soğuk Buhar Yöntemi ile Belirlenmesi

HAKERLERLER H., TAYSUN A., OKUR İ. B. , SAATÇI MORDOĞAN N.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.33-40, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1992

1992

Neuer Fe-Dünger zur Chlorosebekaemfung bei Weinreben(Vitis vinifera L.)

SAATÇI MORDOĞAN N. , NATT C., HÖFNER W.

Die Bodenkultur, cilt.43, ss.243-255, 1992 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Baş EditörAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 56

h-indeksi (WOS): 3

Duyurular & Dokümanlar

Bitki Biyokimyası
Ders Notu
20.02.2019

Bitki Biyokimyası bitki besin elementleri ile bitki biyokimyası arasındaki ilişkiyi açıklar.

Bitki_Biyokimyas NM.ppt Creative Commons License

Toprak Verimliliği
Ders Notu
20.11.2018

Toprak Verimliliğinin öneminin anlatıldığı bölümdür.

Toprak Verimliliği Ders Notları 3 (....pptx Creative Commons License

Bitki Besleme
Ders Notu
20.11.2018
Bitki Besleme
Ders Notu
20.11.2018

Bitki beslemede Azotun öneminin anlatıldığı derstir.

1-Bitki_Besleme_Azot_2012_2013_omer....pptx Creative Commons License

Toprak Verimliliği
Ders Notu
20.11.2018
Bitki Besleme
Ders Notu
20.11.2018

Önemli bir makro element olan Magnezyum anlatılmaktadır.

5-Bitki_Besleme_Magnezyum_2012_2013....pptx Creative Commons License

Bitki Besleme
Ders Notu
20.11.2018

Kalsiyum elementinin bitki beslemedeki önemi anlatılmaktadır.

4-Bitki_Besleme_Kalsiyum_2012_2013_....pptx Creative Commons License

Toprak Verimliliği
Ders Notu
20.11.2018
Bitki Besleme
Ders Notu
20.11.2018

Bitki besin elementlerinin anlatıldığı derstir.

6-Bitki_Besleme_Kukurt_2012_2013_om....pptx Creative Commons License

Bitki Besleme
Ders Notu
20.11.2018

Bir makro element olan Potasyumun anlatıldığı bölümdür.

3-Bitki_Besleme_Potasyum_2012_2013_....pptx Creative Commons License

Bitki Besleme
Ders Notu
20.11.2018

Fosforun öneminin anlatıldığı bölümdür.

2-Bitki_Besleme_Fosfor_2012_2013_om....pptx Creative Commons License

Bitki Besleme
Ders Notu
20.11.2018

Molibdenin anlatıldığı bölümdür.

BİTKİ BESLEME [ Molibden - 2011 ] ö....pptx Creative Commons License

Bitki Besleme
Ders Notu
20.11.2018

Mikro element olan Bakır açıklanmaktadır.

BİTKİ BESLEME [ Bakır - 2011 ] ömer....pptx Creative Commons License

Bitki Besleme
Ders Notu
20.11.2018

Bir mikro element olan Demir bölümüdür.

BİTKİ BESLEME [ Demir - 2011 ] ömer....pptx Creative Commons License

Bitki Besleme
Ders Notu
20.11.2018

Bitki Besin elementlerini ve bitkideki görevlerini anlatan derstir.

BİTKİ BESLEME [ Mangan - 2011 ] öme....pptx Creative Commons License

Bitki Besleme
Ders Notu
20.11.2018

Bitki besin elementleri ve bitkideki görevlerini anlatan derstir.

BİTKİ BESLEME [ Çinko - 2011 ] ömer....pptx Creative Commons License

Toprak Verimliliği
Ders Notu
20.11.2018