Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A De Novo Tool to Measure the Preclinical Learning Climate of Medical Faculties in Turkey

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.15, sa.6, ss.1503-1515, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

International medical students’ adaptation to university life in Turkey

International Journal of Medical Educaton, cilt.11, ss.62-72, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Beceri Eğitim Rehberim ve Değerlendirme Rehberi Hazırlama: HPV-DNA Numune Alma Örneği

SDU Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.1-8, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitiminde Öğrenme Ortamı ve Öğrenme İklimi

Turkiye Klinikleri J Med Educ-Special Topics, cilt.1, ss.1-7, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

How Medical Student Perceive the Bologna Process In One Turkish Medical School

TIP EĞİTİMİ DÜNYASI, ss.22-32, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değişim Sürecinde Öğretim Üyeleri Ne Umdular Ne Buldular?

Tıp Eğitimi Dünyası, sa.43, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

How Medical Student Perceive the Bologna Process In Turkish Medical School

Tıp Eğitimi Dünyası, sa.44, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Uzmanlık Eğitiminin Değerlendirilmesinde Ege Tıp Modeli

XI. ULUSAL TIP EĞİTİMİ ÇEVRİM İÇİ KONGRESİ 2020, İstanbul, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2020, ss.56-58

BECERİ EĞİTİMİNDE KULLANILAN YÖNTEM VETEKNİKLERİN KURAMSAL ARKA PLANI

1. Uluslararası Ebelik Eğitim Araştırma Geliştirme(EBEARGE) Kongresi, 7 - 09 Kasım 2018

Karşılaştırmalı Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi Programları

X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 09 Mayıs 2018, ss.1

Beceri Eğitiminde Koçluk: Öğrenci Nasıl Algılıyor?

Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 15 - 17 Mart 2017

Do medical students preclinical term written exam performances predict their clinical term written exam performances

III rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Çocuk ve Adölesanlarda Beslenme Risk Taraması ve Hastane Malnütrisyonu

11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Samsun, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2016

Mesleklerarası Eğitim Deneyim Paylaşımı

Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Türkiye, 21 - 23 Mart 2016

While adapting what are the coping strategies used by foreign residents

International Conference on Medical Education, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2015

Do Health Care Students Ready for Interprofessional Education in Turkey

International Conference on Medical Education (ICME), İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2015

Evaluation of the Advanced Trauma Life Support Course Designed Based on Teamwork Approach

1st Annual Scientific Meeting of the UEMS Network of Accredited Clinical Skills Centers of Europe (NASCE), 14 - 15 Eylül 2015

Faculty Members in the Process of Change: What They Hoped, What They Found?

Internatıonal Conference on Medical Education (ICME), Balaclava, Mauritius, 02 Ekim 2013, ss.87-88

Klinik Öğrenme İklimi Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri

Topluma Dayalı Tıp Eğitimi ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2011

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bologna Sürecine İlişkin Görüşleri

Eğitim Yönetim Kongresi, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 16 - 17 Nisan 2011

Birinci Basamakta Yaşlı Evde Bakım Takip Kılavuzu Kılavuzun Kısa ve Uzun Dönem Hedefleri

II. Ulusal Birinci Basamak Hekimliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Mart 2010

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küreselleşme ve Eğitime İlişkin Görüşleri

VIII. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2008

Does Injection Skills Training in Simulated Environments Help Ever Lasting Learning

Association for Medical Education in Europe (AMEE) Conference, Genoa, Italy, Genoa, İtalya, 14 - 18 Eylül 2006

Tıp Fakültesi Öğrencileri Bologna Sürecinin Eğitime Yansımasını Nasıl Algılıyor?

VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 02 Mayıs 2006, ss.218-220

Kitap & Kitap Bölümleri