Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Automobile Manufacturing Using Laser Beam Welding

WELDING JOURNAL, cilt.92, ss.32-37, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Friction Welding of The Pair of Inconel 713C-AISI 4140 Material

8th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 19 Ekim - 22 Aralık 2017, ss.1236-1243

Endüstri 4.0: Sanayide 4. Devrim ve Manisa Sanayisi

Uluslararası Manisa Sempozyumu, 26 - 28 Ekim 2017

Talaşlı İmalatta Aktif Titreşim Kontrolü UYgulamaları

4. ULUSAL TALAŞLI İMALAT SEMPOZYUMU (UTIS 2013), İzmir, Türkiye, 07 Kasım 2013, ss.645-649

Elektrokimyasal Biriktirme Yöntemiyle Mikro-Mıknatıs Üretimi

7th International Advanced Technologies Symposium (IATS'13), İstanbul, Türkiye, 30 Ekim 2013, ss.333-336

21. Yüzyılda Sanayide Yenilenme Sürecinde Lazer Teknolojisi

Izmir Ekonomisinin Sanayileşme Sorunları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2007, ss.189-194

Kitap & Kitap Bölümleri

Endüstri 4.0

Yeni Nesil İşletmelerde Güncel Eğilimler, Güven E., Çavuşoğlu S., Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.249-277, 2018