Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ödemiş İlçesinin (İzmir) Yöresel Yemekler Açısından İncelenmesi

Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.7, ss.518-534, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Turizm Öğrencilerinin İş Güvencesizliği ve Kariyer İyimserliğinin Turizm Sektörü Algısını Etkilemesi Üzerine Bir Araştırma

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.170-190, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARININ YARATICI TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖDEMİŞ YEREL HALKININ BAKIŞ AÇISI

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, cilt.7, sa.51, ss.584-597, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Study on Determining the Options of Those Living In İzmir Regarding the Impacts of Rural Tourism

International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI), cilt.1, sa.8, ss.30-39, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

”Turizm İşletmesi Çalışanlarının İş-Aile Çatışması ve Yaşam Doyumları İlişkisi: Kartepe-Çeşme Örneği”

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, sa.51, ss.1070-1082, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

”Coğrafi İşaretleme Kapsamında Kocaeli Gastronomik Ürünlerinin Değerlendirilmesi”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.19, ss.132-140, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

”Bölgede Yaşayanların Yöresel Mutfak Kültürü İle İlgili Algısının Belirlenmesi Ödemiş Örneği.”

Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.52-58, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Çeşme İlçesi nin Temel Pazarlama Kararlarında Kişisel Özelliklerin Etkisinin Belirlenmesi Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.36, ss.70-82, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

”Ödemiş in Kırsal Turizm Arz Kaynakları Açısından Değerlendirilmesi ve Öneriler”

Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.5, ss.84-91, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Coğrafi İşaretleme Kapsamında Kocaeli Gastronomik Ürünlerinin Değerlendirilmesi

1th International Rural Tourism and Development Congress, Kocaeli, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.50

A Study on Determination of Service Quality Perceptions of University Students Related to A Bus Company Operating Between Çeşme and İzmir

3.International Cesme-Chios History, Culture and Symposium, İzmir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, cilt.1, ss.151-162

Ödemiş in Kırsal Turizm Arz Kaynakları Açısından Değerlendirilmesi ve Öneriler

4.Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, Afyon, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2015

Üniversite Öğrencilerinin Çeşme İmajlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

Uluslararası Avrasya Turizm Kongresi, Konya, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, cilt.2, ss.722-727

Bölgesel Turizm Planlaması Çerçevesinde İzmir İlinin Değerlendirilmesi ve İzmir Turizmi gelişim Planı

II.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2008, cilt.1, ss.109

Kitap & Kitap Bölümleri

SPONSORSHIP IN TOURISM BUSINESSES

Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences - II, Hasan Selim Kıroğlu, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.165-180, 2020

SOCIAL RESPONSIBILITY AND TOURISM BUSINESSES

Current Researches in Humanities and Social Sciences, Babacan, Hasan. Tanrıtanır, Cercis Bülent., Editör, IVPE, Cetinje, ss.196-218, 2020

Ön Büro Yönetimi

Otel İşletmeciliği, Mesut Bozkurt, Editör, Paradigma Yayınları, Çanakkale, ss.36-50, 2019

Turizm Sektöründe Ulaşaım ve Hizmet Kalitesi

Turizm Okumaları III, Sami Karacan, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.145-175, 2019