Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evolution of enzyme activities during composting of tobacco waste

WASTE MANAGEMENT & RESEARCH, cilt.29, ss.1124-1133, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Response of tomato plants to organic nutrition in soilless culture

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.6, ss.303-305, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Preliminary Study on Response of Iron Content and Yield of Corn to Different Rates of Sewage Sludge

JOURNAL OF AEGEAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE, cilt.29, ss.63-72, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Review: Bio-Fertilizers- Power of Beneficial Microorganisms in Soils.

Biomed J Sci & Tech Res, cilt.4, ss.1-2, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Kumlu Tın Bünyeli Bir Toprağın C ve N-Dinamiği Üzerine Ham ve Arıtılmış Zeytin Karasuyunun Etkileri.

Adnan Menderes Üniv. Ziraat Fak. Derg., cilt.15, ss.25-32, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Toprak solucanları ile kompostlaştırılmış tütün atıklarının vermikompost olarak değerinin belirlenmesi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.53, ss.89-98, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yeşil Gübreleme

Agrotime (Uluslararası Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Dergisi), cilt.2, ss.70-73, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Organik tarımda yararlı mikroorganizma kullanımı

Tarım Türk Dergisi, cilt.39, ss.14-18, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Deri sanayi arıtma çamurunun kompostlaştırılması sırasındaki biyokimyasal değişiklikler ve oluşan kompostun kalitesi

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.59-68, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Bitki Örtüsü Altındaki Topraklarda Mikrobiyal C, N ve P’ un Mevsimsel Değişimi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.50, ss.57-65, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Toprak mikrobiyolojisinin Türkiye’deki dünü, bugünü ve yarını.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, cilt.1, ss.9-12, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sera Gazı Salınımlarında Tarımın Rolü

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.25-38, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Organik Tarıma Geçiş Sürecinde C Ve N Mineralizayonu Üzerine Toprak Yönetim Şekillerinin Etkisi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ss.612-619, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toprak mikroorganizmaları tarafından üretilen küresel gazlar

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.45, ss.49-55, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Organik tarımda kullanılan bazı organik gübrelerin topraktaki mikrobiyal aktivite üzerine etkisi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.44, ss.65-80, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Response of Soil Biological and Biochemical Activity to Salination.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.87-93, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kirlenme Sürecindeki İznik Göl Suyu İle Sulanan Tarım Topraklarında Mikrobiyolojik Aktivitenin Değişimi.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.38, ss.119-126, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Büyük Menderes Nehrindeki Bazı Kirletici Parametrelerin Aylık ve Mevsimsel Olarak Değişimi.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.243-250, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Büyük Menderes Nehri Sularının Bazı Bakteriyolojik ve Kimyasal Parametreleri.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.37, ss.133-140, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı Organik Atık Maddelerin ve Çöp Kompostunun Toprağın Biyolojik Aktivitesi Üzerine Etkileri.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.37, ss.177-184, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mikrobiyel Yolla Üretilen Bitki Büyüme Düzenleyicileri

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.13, ss.193-201, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bazı Ağır Metallerin Farklı Toprak İşleme Koşulları Altındaki Dehidrogenaz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkileri.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.99-106, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bazı Ağır Elementlerin Aluviyal Topraklarda Biyomas (Biyokütle) ve Proteaz Aktivitesi Üzerine Etkileri.

Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.19, ss.341-347, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bitkisel Üretimde Toprak Organizmalarının Rolü

DERİM, cilt.10, ss.75-84, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Biyolojik Azot Fiksasyonunda Mavi-Yeşil Alglerin Yeri ve Önemi.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.255-264, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Determining appropriate preceding crops for optimization of organic pepper (Capsicum annuum L.) production in Turkey

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.192

Opportunities in the use of microwave technology for weed management

AGME-2017 The 13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture & International Workshop on Precision Agriculture, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017, ss.77

Bitki gelişimini hızlandıran Rizobakterilerin (PGPR) mikrobiyal gübre olarak etki şekilleri

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Mikrobiyal Gübre Çalıştayı, Kastamonu, Türkiye, 23 Ekim 2014, ss.49-56

The relationship between soil erodibility and soil microbial activity in terms of sustainability of agriculture in Aegean Region

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bishkek, Kırgızistan, 1 - 03 Ekim 2013, cilt.2, no.1, ss.1067-1076

The bio-fertilizers and their practical management in agriculture

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition., Bishkek, Kırgızistan, 1 - 03 Ekim 2013, cilt.2, no.2, ss.2063-2070

Impact of composts derived from agroindustrial wastes on biochemical properties of soils and yield and nutrition of maize

8th Int. Soil Science Congress on “Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2012, ss.28

Effect of munıcıpal sewage sludge applıcatıon on mıcrobıal bıomass and actıvıty of soıls.

Int. Sustainable Water and Wastewater Symp., Konya, Türkiye, 26 Ekim 2010, ss.15

The Effect Of Some Commercial Organic Preparations On Soil Microbial Population Under Organically Grown Tomato And Cucumber.

International Soil Congress on Natural Resource Management for Sustainable Development., Erzurum, Türkiye, 07 Haziran 2004, ss.20

Impact Of Organic And Conventional Farming Systems On Soil Microbial Biomass And Actvity.

International Soil Congress on Natural Resource Management for Sustainable Development., Erzurum, Türkiye, 07 Haziran 2004, ss.1-5

Tarım Topraklarında Organik Maddenin Sürdürülebilirliği.

Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 01 Nisan 2003, ss.32-36

Büyük Menderes Ve Gediz Nehirlerine Ait Bazı Kirlilik Parametrelerinin Değişimi ve Çevreye Olan Olumsuz Etkileri

Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu,, Hatay, Türkiye, 18 Eylül 2002, ss.15-20

Organic vegetable production under greenhouse conditions

FAO/AUB 1st National Conference on IPP Managament of Greenhouse Crops, 07 Şubat 2002

Influence of salinity on microbial respiration and enzyme activity of soils

International Symposium on Techniques to Control Salination for Horticultural Productivity, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2000, ss.189-194 identifier identifier

Tahtalı Havzasındaki Seralarda Organik Sebze Üretim Olanakları.

Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2001, ss.13

Influence of Salinity on Soil Microbial Respiration and Enzyme Activity.

International Symposium on Techniques to Control Salination for Horticultural Productivity,, Antalya, Türkiye, 07 Kasım 2000, ss.56

Vegetation Water Problem in Olive Oil Industry and its Possible Uses in Agricultural Lands.

1. Uluslar arası Altınoluk Antandros Zeytincilik Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 15 Mayıs 2000, ss.56-63

Seasonal Changes in Soil Microbial Biomass and Enzyme Activity in Arable and Grassland Soils.

International Symposium on Desertification,, Konya, Türkiye, 01 Mayıs 2000, ss.429-434

Microbial Biomass and Some Enzyme Activities in Arable Soils Irrigated With Heavy Metal-Polluted Gediz River.

M.Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soils., İzmir, Türkiye, 01 Mayıs 1998, ss.324-330

The Effect of Effluent Mud From the Treatment Plant of Olive Oil Mills on General Microbial Activity and Some Special Microbial Groups.

Recycling of Plant Nutrients From Industrial Processes. 10. International Symp. of CIEC, Braunschweig, Almanya, 11 Kasım 1996, ss.131-136

Effects of Soil Solarization on the Microbial Population and Activity in the Greenhouse.

Mediterranean Colloquium on Protected Cultivation, Agadir, Fas, 01 Haziran 1996, ss.15

Gediz Nehri Sularında Bazı Mikrobiyolojik ve Biyokimyasal Kirlilik Parametreleri.

Gediz Havzası 2. Tarım, Erozyon ve Çevre Sorunları Sempezyumu, Manisa, Türkiye, 01 Mayıs 1996, ss.10-15

Toprak Mikroorganizmalarına Ağır Metal Toksizitesinde Ortam Reaksiyonunun Etkisi Üzerinde Bir Araştırma.

Tarım ve Çevre İlişkileri Sempozyumu, Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı, Mersin, Türkiye, 01 Ocak 1996, ss.232-239

Gediz Ovası Topraklarında Organik (Biyolojik) Tarımın Mikrobiyolojik Aktivite ve Çevre Üzerine Etkileri.

1.Gediz Havzası Erozyon ve Çevre Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 01 Mart 1995, ss.191-202

Tarım Kökenli Organik Atıkların N-Kazancı Yönünden Biyoteknolojik Değerlendirilmesi.

9. Kükem Kongresi, Denizli, Türkiye, 01 Ocak 1995, cilt.18, no.2, ss.124-125

Çevrenin Korunmasında Canlıların Yeri ve Önemi.

I.Ulusal İnşaat & Çevre Sempozyumu., Manisa, Türkiye, 01 Ocak 1994, ss.583-591

Einfluss von Bor aus Bor-belastetem Beregungwasser auf die microbiologische Activitat in Acderböden der nordwestlychen Türkei.

Deutch-Türkische Agrarforschungen, Deutscht- Türkisches Symposium, Hohenheim, Almanya, 01 Mayıs 1992, ss.221-228

Wirkung Verschidener Salzkonzentration auf dieN- Mineralisierung in Salz-und Alkali-böden.

“Wissenschaftliche Ergebnisse Deutsch- Türkischer Üniversitatpartnerschaften im Agrarbereich” Sempozyumu., İzmir, Türkiye, 01 Mayıs 1989, ss.216-225

Kitap & Kitap Bölümleri

Tarım Topraklarının Sürdürülebilirliğinde Toprak Kalitesinin Önemi ve Yönetimi.

Yaşamın Her Karesinde Toprak, Aksoy,Y, Editör, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, ss.198-214, 2017

Toprak Bilimi

Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2016

Toprak Organizmalarının Yönetimi ve Sürdürülebilir Tarım Açısından Önemi.

Toprak Amenajmanı, Erşahin; S., Öztaş, T., Namlı, A., Karahan, G., Editör, Gazi Kitabevi, İzmir, ss.405-447, 2015

Vermikompostun Toprak ve Bitki Sistemi Üzerine Etkisi: Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi

Vermikompost, Kayıkçıoğlu,H.H.,Tepecik,M.,Özden,F.,Hatipoğlu,A.,Tunay,A. ve Özden, Editör, Manisa Sistem Ofset Basım Yayım, İzmir, ss.51-54, 2013

Vermikompost

Vermikompost, Kayıkçıoğlu, H.H., Tepecik, M., Hatipoğlu, A., Tunay, A. ve Özden, F., Editör, Manisa Sistem Ofset Basım Yayım, İzmir, ss.33-50, 2013

Mikrobiyolojik Gübreleme ve Tarımda Mikorizalar

Bitki Besleme, Karaman M.R., Editör, Dumat Sistem Ofset Basım Yayım, Anakara, ss.555-597, 2012

Microbial Biomass and Activity Under Different Cropping Systems.

Improved Crop Quality by Nutrient Management, Anaç., Martin-Prevel,P., Editör, Kluwer Academic Publishers, İzmir, ss.285-288, 1998

Diğer Yayınlar