Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Massage therapy in chronic musculoskeletal pain management: a scoping review of literature

Romanian Sports Medicine Journal, no.1, ss.3067-3073, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Does Gender Affect Satisfactions of Patients with Total Hip Arthroplasty?

JOURNAL OF BASIC AND CLINICAL HEALTH SCIENCES, cilt.1, ss.36-40, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Meme Kanseri İle İlişkili Lenfödemde Manuel Lenf Drenajın Ağrı Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Sistematik Derleme

2.Uluslararası 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, 25 - 28 Eylül 2019, ss.98

MEME KANSERİ İLE İLİŞKİLİ LENFÖDEMDE MANUEL LENF DRENAJIN AĞRI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ: LİTERATÜR DERLEMESİ

2.Uluslararası 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, İzmir, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2019, ss.1-2

Türk fizyoterapistlerin egzersiz davranışının belirleyicileri

International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Ankara, Türkiye, 01 Mart 2019, ss.1

Türkiye’deki fizyoterapistlerin fiziksel aktiviteye bakış açılarının incelenmesi

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Burdur, Türkiye, 02 Mayıs 2018, ss.94

Total Diz Artroplastili Yaşlı Hastalarda Aktivite Korkusuna Neden Olan Risk Faktörlerinin İncelenmesi

I. Palyatif Bakım Sempozyumu ‘Multidisipliner Yaklaşım’, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 22 Mayıs 2017, ss.56

Kas kısalık ölçümlerinde akıllı telefon uygulamalarını kullanabilir miyiz?

25. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Ekim 2015, ss.193

Total kalça protezi uygulanan hastaların beklentilerinin incelenmesi

22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim 2011, ss.101