Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Optimization of spray drying process in cheese powder production

FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING, cilt.93, ss.156-165, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Energy and exergy analyses of spray drying of a fruit puree (cornelian cherry puree)

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, cilt.16, ss.315-336, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Kinetics of Total Phenolic Content and Total Color Difference During Liquid Smoking of Kashar Cheese

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, cilt.16, ss.852-866, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of the parameters of using liquid smoke on chemical, physical and sensory properties of fresh Kashar cheese

MILCHWISSENSCHAFT-MILK SCIENCE INTERNATIONAL, cilt.67, ss.258-261, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigating the effects of operating conditions on the exergetic performance of a pilot-scale spray-drying system

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, cilt.11, ss.302-321, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Chemical, microbiological, and physical characteristics of commercial Swiss-type cheeses

MILCHWISSENSCHAFT-MILK SCIENCE INTERNATIONAL, cilt.64, ss.379-383, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

High-pressure processing of Turkish white cheese for microbial inactivation

JOURNAL OF FOOD PROTECTION, cilt.71, ss.102-108, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Chemical, textural and sensory properties of fresh Turkish Kashar cheese

JOURNAL OF DAIRY SCIENCE, cilt.88, ss.15, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The use of fat replacers in low-fat fresh kashar cheese: composition, proteolysis and yield

JOURNAL OF DAIRY SCIENCE, cilt.88, ss.234, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Textural, melting and sensory properties of low-fat fresh kashar cheeses produced by using fat replacers

INTERNATIONAL DAIRY JOURNAL, cilt.14, ss.365-373, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Salt distribution and salt uptake during ripening in turkish white cheese affected by high pressure processing

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.6, ss.433-437, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hellim peynirinin bileşimi ile renk ve dokusal özellikleri arasındaki ilişkiler

Gıda, cilt.35, ss.347-353, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yağı azaltmanın taze kaşar peynirinin bileşimi, dokusal ve duyusal özellikleri üzerine etkisi

AKADEMİK GIDA, cilt.2, ss.15-21, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzmir'de açıkta satılan dondurmaların kaliteleri üzerine bir araştırma

Dünya- Gıda, cilt.6, ss.86-90, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Monitoring the Changes in Lipid Oxidation Levels of Butter and Kaymak (Turkish Cream) During Storage Period

I. International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology , Antalya, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019, ss.1

The Relation of Shape and Moisture Content of Kashar Cheese Pieces with Pre-Drying Methods for the Production of Dried Cheese

. ICAPP 2019, 1st International Conference on Advanced Production and Processing, Novi-Sad, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 11 Ekim 2019

Effects of Different Marination Processes on Drying Of Turkey Breast Meat.

. ICAPP 2019, 1st International Conference on Advanced Production and Processing, Novi-Sad, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 11 Ekim 2019

Production of Texturized Round-Beef Snack Using Freeze and Microwave Pre-Drying Methods

ICAPP 2019, 1st International Conference on Advanced Production and Processing, 10 - 11 Ekim 2019

Effects of Microwave Drying Prior to Puff Drying on The Physical Quality Characteristics Of Dried Reduced- Fat White Cheese

ICAPP 2019, 1st International Conference on Advanced Production and Processing, Novi-Sad, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 11 Ekim 2019

The efficacy of continuous system ultraviolet light treatment on the inhibition of molds inoculated to surfaces of yoghurt with surface cream

ICAPP. 1rst International Conference on Advanced Production and Processing, Novi-Sad, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 11 Ekim 2019, ss.1

The effect of potassium sorbate on the microbiological quality of block type processed cheese

5th International Agriculture Conference, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Ağustos 2019, ss.1

Aşama-eşiği yöntemiyle ürün geliştirme: bademli ve likörlü dondurma

2. Ulusal Sütçülük Kongresi, İzmir, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2019, ss.1

Peynir tozu: üretim, depolama ve kalite ilişkisi

2. Ulusal Sütçülük Kongresi, İzmir, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2019, ss.1

Yerel mi endüstriyel mi?

3. Uluslararası Peynir Festivali, Slow cheese, Muğla, Türkiye, 11 - 12 Nisan 2019

The effect of ultraviolet light on the mold decontamination and the quality of yoghurt

19th IUFoST World Food Science and Technology Congress, Mumbai, Hindistan, 23 Ekim 2018, ss.354

Süt sektöründeki gelişmeler

Dünya Süt Günü,Gıda Mühendisleri Odası Organizasyonu, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 21 Mayıs 2018, ss.1

Türkiye’de süt sektörü ve mevzuatlar

Dünya Süt Günü,Gıda Mühendisleri Odası Organizasyonu, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 21 Mayıs 2018, ss.1

Süt ürünlerinin işlenmesi ve güncel tartışmalardaki yeri

Olivtech Fuar İzmir, İzmir, Türkiye, 12 Mayıs 2018, ss.1

Aşama-Eşiği Yöntemi ile ürün geliştirme: çeşnili lor topları

1. Ulusal Sütçülük Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 Mayıs 2017, ss.1

Peynire ilişkin mevzuatlar

Ödemiş Peynir Şenliği, İzmir, Türkiye, 14 Mayıs 2017, ss.1

The effect of UV light on the mould inactivation and the quality of fresh kashar cheese

1. International Food Technology and Innovations, Munich, Almanya, 10 - 12 Mayıs 2017

Peynirde gözenek oluşumu ve etkileyen faktörler

Türkiye 12. Gıda Kongresi, Edirne, Türkiye, 05 Ekim 2016, ss.1

Gıda sanayiinde Ultraviyole ışığın yüzey uygulamaları

Türkiye 12. Gıda Kongresi, Edirne, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016

Identification of flavor compounds of white cheese powder with GC-MS and descriptive sensory analysıs

X11th International Conference on Food Physics, Debrecen, Macaristan, 06 Temmuz 2016, ss.1

Farklı ambalaj materyallerinde depolamanın beyaz peynir tozunun enzimatik olmayan esmerleşme ve oksidasyonu üzerine etkisi

Pamukkale Gıda Sempozyumu III, Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar, Denizli, Türkiye, 13 Mayıs 2015, ss.1

Püskürtmeli kurutucu ile üretilen beyaz peynir tozunun mikroyapısı üzerine kurutma koşullarının etkisi

Pamukkale Gıda Sempozyumu III, Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar, Denizli, Türkiye, 13 Mayıs 2015, ss.202-203

Süt ürünleri ve üretimi hakkında güncel tartışmalar

Yaşar Üniversitesi Süt ve Süt Ürünleri Sanayiinde İzmir'in rolü ve Bilinçli Süt Tüketimi Paneli, İzmir, Türkiye, 08 Ocak 2015, ss.1

Investigation the effects of storage on the physical properties of white cheese powder produced using whey and maltodextrin

International Food Congress – Novel Approaches in Food Industry, İzmir, Türkiye, 26 Mayıs 2014, ss.1

Investigating chemical, physical, textural and sensory properties of Bergama tulum cheese

The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to caucasus, Struga, Makedonya, 24 Ekim 2013, ss.1

Süt ürünleri hakkında bilgilendirme

Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı Gümüşpala Şubesi, İzmir, Türkiye, 01 Ocak 2013, ss.1

Beyaz peynir tozu üretiminde peynir suyu ve maltodekstrin kullanımının üretim yöntemi ve ürün bileşimi üzerine etkisi

Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 15 Kasım 2012, ss.11

Energy analysis approach as a component of sustainable development against global warming-climate changes and an application on spray drier system during white cheese powder production

4th International Congress on Food and Nutrition / 3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety (FP7 Parallel Events), İstanbul, Türkiye, 12 Ekim 2011, ss.1

The changes of free fatty acids during white cheese powder production

9th Euro Fed Lipid Congress – Oils, Fats and Lipids for a Healthy and Sustainable World, Rotterdam, Hollanda, 18 Eylül 2011, ss.1

Development of smoked fresh kasar cheese by using liquid smoke at different conditions

International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry (NAFI 2011), İzmir, Türkiye, 26 Mayıs 2011, ss.1

The effects of drying on the colour of white cheese powder by using a pilot scale spray drier

The International Food Congress ”Novel Approaches in Food Industry”, 26 - 29 Mayıs 2011, ss.826

Pastörize ve UHT süt teknolojisi

İçme Sütü ve Sağlık Paneli: Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ve Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve Süt Teknolojisi Bölümü Organizasyonu, İzmir, Türkiye, 15 Aralık 2010, ss.1

Cheese powder production

1st International Congress on Food Technology, Antalya, Türkiye, 03 Ekim 2010, ss.1

The effect of high pressure processing on the lactic acid bacteria in white cheese

1st International Congress on Food Technology, Antalya, Türkiye, 03 Ekim 2010, ss.1

The microstructure of high pressure treated Turkish white cheese

IDF Symposium on Microstructure of Dairy Products, Tromso, Norveç, 08 Haziran 2010, ss.1

Peynir ve Brusellozis

Halk Sağlığı Araştırmaları Derneği toplantısı, İzmir, Türkiye, 01 Mayıs 2010, ss.1

Yoğurt, peynir: Doğru bildiğimiz yanlışlar

8. Halk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 25 Şubat 2010, ss.1

Ege’nin ortak mirası: Kopanisti Peyniri.

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Türkiye, 27 Mayıs 2009, ss.162

İzmir teneke tulum peynirinin bileşimi, renk, dokusal ve duyusal özellikleri

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Türkiye, 27 Mayıs 2009, ss.733

Tütsülenmiş peynir üretimi ve tütsü bileşikleri

Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 21 Mayıs 2009, ss.108

Fourier dönüşüm infrared (FTIR) spektroskopisi ve süt ürünlerinde uygulamaları

Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 21 Mayıs 2009, ss.171

Hellim peynirinin kimyasal bileşiminin, renk ve doku özellikleri Üzerine etkisi

Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 21 Mayıs 2009, ss.16

AB sürecinde süt sanayinin durumu

Türkiye’de Gıda Güvenliği ve Sorunları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 04 Mart 2009, ss.1

Süt ürünleri hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar

Beslenmede İlk ve Daima: Süt Paneli, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ve Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Organizasyonu, İzmir, Türkiye, 06 Aralık 2007, ss.1

Development of a simple spectroscopic method for authentication of butter

2007 IFT Annual Meeting, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 28 Temmuz 2007, ss.1

High pressure processing prevents formation of overset eyes in Swiss cheese

Joint Annual Meeting of the American-Dairy-Science-Association/Poultry-Science-Association-Asociacion-Mexicana-de-Produccion-Animal/American-Society-of-Animal-Science, San-Antonio, Kuzey Mariana Adaları, 08 Temmuz 2007, cilt.90, ss.486 identifier

The effect of high pressure processing on the salt distribution in Turkish white cheese

2006 Joint ADSA-ASAS-CSAS Meeting, Minneapolis, Amerika Birleşik Devletleri, 09 Temmuz 2006, ss.139

Chemical, textural and sensory properties of fresh Turkish Kashar cheese

2005 Joint ADSA-ASAS-CSAS Meeting, Cincinnati, Oh, Amerika Birleşik Devletleri, 24 Temmuz 2005, ss.15

Processing factors that affect the quality of pilot plant scale Swiss type cheese

2005 Joint ADSA-ASAS-CSAS Meeting, Cincinnati, Oh, Amerika Birleşik Devletleri, 24 Temmuz 2005, ss.270

Rapid determination of Swiss cheese composition by infrared spectroscopy

2005 Joint ADSA-ASAS-CSAS Meeting, Cincinnati, Oh, Amerika Birleşik Devletleri, 24 Temmuz 2005, ss.142

The use of fat replacers in low-fat fresh Kashar cheese: Composition, proteolysis and yield

2005 Joint ADSA-ASAS-CSAS Meeting, Cincinnati, Oh, Amerika Birleşik Devletleri, 24 Temmuz 2005, ss.234

Development of a pilot plant Swiss cheese process

2005 IFT Annual Meeting, New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri, 15 Temmuz 2005, ss.13

Relationship between instrumental texture, composition and sensory properties of Turkish White cheese

International Dairy Symposium; Recent Developments in Dairy Science and Technology, Isparta, Türkiye, 24 Mayıs 2004, ss.1

Yağı azaltılmış taze kaşar peynirinin tarama elektron mikroskobu bulguları

The 16th Congress of Electron Microscopy with International Participation, İzmir, Türkiye, 02 Eylül 2003, ss.130

Yağ ikame maddelerinin yağı azaltılmış kaşar peynirinin bazı nitelikleri üzerine etkileri

Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 22 Mayıs 2003, ss.63-68

The use of some fat replacers in the production of set-type non-fat yoghurt

6th Karlsruhe Nutrition Symposium, Effect of Processing on the Nutritional Quality of Food, Karlsruhe, Almanya, 21 Ekim 2001, ss.1

The use of some protein based fat replacers in the production of set-type non-fat yoghurt

6th Karlsruhe Nutrition Symposium, Effects of Processing on the Nutritional Quality of Food, Karlsruhe, Almanya, 21 Ekim 2001, ss.90

Süt ürünlerinin demir ve kalsiyum ile zenginleştirilmesi ve yaşanan sorunlar

VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu “Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri”, Tekirdağ, Türkiye, 22 Mayıs 2000, ss.235-246

Protein kaynaklı bazı yağ ikame maddelerinin set-tip yağsız yoğurt üretiminde kullanımı

VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu “Süt Mikrobiyolojisi ve Katlı Maddeleri”, Tekirdağ, Türkiye, 22 Mayıs 2000, ss.162-172

Factors affecting texture during ripening

4th International Conference on Agro and Food Physics, İstanbul, Türkiye, 16 Mayıs 2000, ss.1

Yağ ikame maddelerinin süt ürünlerinde kullanımı

2000' li Yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 Ekim 1999, ss.85

Keçi sütünün peynire işlenerek değerlendirilmesi üzerine araştırmalar

V. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu “Geleneksel Süt Ürünleri”, Tekirdağ, Türkiye, 21 Mayıs 1998, ss.33-42

Çeşitli starter kültür kombinasyonlarının İzmir teneke tulum peynirinin nitelikleri üzerine etkileri

5. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu "Geleneksel Süt Ürünleri", Tekirdağ, Türkiye, 21 Mayıs 1998, ss.298-314

Kitap & Kitap Bölümleri

Ultraviolet Light Applications in Dairy Processing

Technological Approaches for Novel Applications in Dairy Processing, Koca N., Editör, Intechopen, London, ss.3-22, 2018

Az yağlı peynir teknolojisi

Peynir Biliminin Temelleri, Hayaloğlu, A.A., Özer, B., Editör, Sidaş Medya, İzmir, ss.347-366, 2011

Peynir üretiminde yüksek basınç uygulamaları

Peynir Biliminin Temelleri, Hayaloğlu A.A., Özer, B., Editör, Sidaş Medya, İzmir, ss.325-346, 2011

Peynir analizleri

Peynir Biliminin Temelleri, Hayaloğlu, A.A., Özer, B., Editör, Sidaş Medya, İzmir, ss.489-562, 2011