Dr.Öğr.Üyesi

NURDAN AKÇAY DİDİŞEN


Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

E-posta: nurdan.akcay@ege.edu.tr
İş Telefonu: +90 232 311 Dahili: 5561
Fax Telefonu: +90 232 388 6374
Web: https://avesis.ege.edu.tr/nurdan.akcay

Eğitim Bilgileri

2007 - 2012

2007 - 2012

Doktora

Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Türkiye

2003 - 2006

2003 - 2006

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Türkiye

1997 - 2002

1997 - 2002

Lisans

Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Preterm Bebeği Olan Babalara Web Ortamında Yapılan Planlı Eğitimin Babalık Rolü ve Bakım Becerisine Olan Etkisinin İncelenmesi, İzmir, 2012

Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

2006

2006

Yüksek Lisans

Koroziv Özofagus Yanıklarında Ailelerin Eğitim Gereksinimlerinin Kart Sort Tekniği İle Belirlenmesi, İzmir, 2006

Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Hemşirelik, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2004 - 2012

2004 - 2012

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Infantile Colic in Infants Aged One-Six Months and the Practices of Mothers for Colic

Didisen N. , YAVUZ B., Gerceker G. O. , Albayrak T., ATAK M., BAŞBAKKAL D. Z.

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.7, ss.223-229, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2020

2020

Anxiety Levels and Needs of Fathers of Children Hospitalized in Pediatric Surgery Intensive Care Units

Didisen N. , Karakul A., Erturk S., Dokumcu Z.

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.7, ss.38-45, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

Investigation Of Parents’ Knowledge Levels of and Attitudes Towards Shaken Baby Syndrome

AKÇAY DİDİŞEN N. , ARDAHAN SEVGİLİ S. , ZENGİN D. , ÖZKÜTÜK N.

International Journal of Caring Sciences, cilt.12, ss.946-952, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Determination of the Preference of Surgical Gown for Parents and Children between 6 and 12 Years of DailySurgery

AKÇAY DİDİŞEN N. , KARAKUL A., Nasuflar N., DİVARCI E., İslamoğlu A.

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.4, ss.56-65, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

TRAJECTORY MODEL KULLANIMI: SPİNAL MUSKÜLER ATROFİTANILI ÇOCUĞUN BAKIMI

AKÇAY DİDİŞEN N. , UZŞEN H.

ULUSLARARASI HAKEMLİ KADIN HASTALIKLARI VE ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI DERGİSİ, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

İkiz Bebeklerin Birlikte Uyuması: Sistematik Derleme

AKÇAY DİDİŞEN N. , UZŞEN H.

jaren, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Teknolojiye Bağımlı Çocuk ve Evde Bakım

AKÇAY DİDİŞEN N. , ÇEVİK ÖZDEMİR H. N. , KESKİN E.

Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, cilt.4, ss.123-129, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Orem’s Self-care Deficit Theory and Nursing Care in Relation toPneumonia: A Case Report

AKÇAY DİDİŞEN N. , BİNAY Ş. , YARDIMCI F.

Studies On Ethno-Medicine, cilt.11, ss.311-317, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Ebeveynlerin Hastanedeki Yatış Süresince Islak Mendil Kullanma Durumlarının İncelenmesi

Akçay Didişen N. , Zengin D. , Çevik Özdemir H. N. , Göral B., Tekev Kılıç K.

Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, cilt.4, ss.232-233, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Kanama Hastalığı Olan Çocukta Büyüme Gelişme İzlemi

BOLIŞIK Z. B. , YARDIMCI F. , AKÇAY DİDİŞEN N.

Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, cilt.2, ss.36-43, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Enfeksiyon Hastalıkları ve Ateş

AKÇAY DİDİŞEN N.

Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics, cilt.2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Breastfeeding in Multiple Pregnancies Induced by Assisted Reproduction Technologies

AKÇAY DİDİŞEN N. , Gercek E.

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.2, ss.177-182, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2014

2014

Koroziv Özofagus Yanıklarında Ailelerin Eğitim Gereksinimlerinin Kart Sort Tekniği İle Belirlenmesi

AKÇAY DİDİŞEN N. , Conk Z.

Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Derneği Bülteni, cilt.9, ss.1, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Çocuk Hastanesinde Yatarak Tedavi Gören Çocukları Olan Annelerin Bakımda Islak Mendil Kullanma Durumlarının İncelenmesi

AKÇAY DİDİŞEN N. , YAVUZ B., BOLIŞIK Z. B.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.30, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Blood Glucose Testing at Alternative Sites in Adolesscents With Type I Diabetes

BAŞBAKKAL D. Z. , AKÇAY DİDİŞEN N. , ÇAKAR D., GÖKŞEN ŞİMŞEK R. D. , DARCAN Ş. , AK B.

Journal of Diabetes Nursing, cilt.11, ss.386-389, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Obezite Çocuklarda Düşük Benlik Saygısına Neden Oluyor mu

BAŞBAKKAL D. Z. , KARAYAĞIZ MUSLU G., AKÇAY DİDİŞEN N. , BOLIŞIK Z. B.

Ege Pediatri Bülteni, cilt.14, ss.151-156, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Benlik Saygısını Etkileyen Faktörler

ÖZ R., BAL YILMAZ H. , AKÇAY DİDİŞEN N.

International Journal of Human Sciences, cilt.6, ss.330-338, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Bebeklerde Komplike Olmayan Bez Dermatiti Şiddet Değerlendirme Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirliliğinin İncelenmesi.

KESKİN E., AKÇAY DİDİŞEN N.

2. Uluslararası 7.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2019

2019

2019

Re-Misson Video Oyununun Kanserli Adolesanların Yorgunluk ve Yasam Kalitesi Düzeyine Etkisi

AKÇAY DİDİŞEN N. , ULUHAN C.

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2019

2019

2019

Babaların Emzirmeye Etkisi Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirliliğinin İncelenmesi

BULDUR E., AKÇAY DİDİŞEN N.

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2019

2019

2019

Annelerin Yanık Pansumanı Sırasında Yaşadıkları Deneyimlerin İncelenmesi: Nitel Çalışma

AKÇAY DİDİŞEN N. , EROĞLU B., TOLAR SÖZKESEN Z., İSLAMOĞLU A.

37.Ulusal Çocuk Cerrahisi23.Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2019

2019

2019

Günübirlik Cerrahide Uygulanmış Olan Ameliyat Öncesi Hazırlık Programlarının İncelenmesi.

AKÇAY DİDİŞEN N. , ERDOĞDU POLAT M., TOLAR SÖZKESEN Z., İSLAMOĞLU A.

37.Ulusal Çocuk Cerrahisi23.Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2019

2018

2018

Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefon Satın Alma Tercihleri ve Bağımlılıklarının İncelenmesi

AKÇAY DİDİŞEN N. , ZENGİN D. , GERÇEK E.

1.Uluslararası 5.Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018

2016

2016

Pediatrik Hasta Güvenliğine İlişkin Verilen Eğitimin Değerlendirilmesi

YARDIMCI F. , ÇEVİK ÖZDEMİR H. N. , BAŞBAKKAL D. Z. , AKÇAY DİDİŞEN N.

XIII.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi-IX Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 05 Kasım 2016, ss.1

2018

2018

Çocuk Cerrahisi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Profosyonel Değerleri ve İş Tatminleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

AKÇAY DİDİŞEN N. , POLAT M., EROĞLU B., İSLAMOĞLU A.

36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 3. Uluslararası Pediatrik Endoskopik Cerrahi Grubu-Ortadoğu Bölümü Kongresi, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2018

2018

2018

Subglotik Stenoz Gelişen Çocuğun Levine Koruma Modeli İle Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi

ERTÜK S., KARAKUL A., AKÇAY DİDİŞEN N.

36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 3. Uluslararası Pediatrik Endoskopik Cerrahi Grubu-Ortadoğu Bölümü Kongresi, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2018

2018

2018

Çocuk Cerrahisi Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Yoğun Bakım Ünitesinde Pediatrik Hastalara Uygulanacak Olan Döngüsel Işıklandırma Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi: Nitel Çalışma

AKÇAY DİDİŞEN N. , ertürk s., KARAKUL A., SÖZKESEN Z., İSLAMOĞLU A.

36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 3. Uluslararası Pediatrik Endoskopik Cerrahi Grubu-Ortadoğu Bölümü Kongresi, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2018

2018

2018

Çocuk Cerrahisi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Uygulanan Bütüncül Yaklaşıma Bir Örnek: Annelerin Duygu Defteri

AKÇAY DİDİŞEN N. , NASUFLAR N., İSLAMOĞLU A.

36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 3. Uluslararası Pediatrik Endoskopik Cerrahi Grubu-Ortadoğu Bölümü Kongresi, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2018

2018

2018

Yaşam Boyu Gelişimin Tarihi Kökenleri

Akçay Didişen N. , Keskin E., Buldur E.

I.ULUSLARARASI III ULUSAL HEMŞİRELİK TARİHİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2018

2018

2018

AŞI KARŞITI GİRİŞİMLERİN TARİHÇESİNİN İNCELENMESİ

AKÇAY DİDİŞEN N. , BULDUR E., KESKİN E.

I.ULUSLARARASI@III ULUSAL HEMŞİRELİK TARİHİ KONGRESİ, 19 - 21 Eylül 2018

2018

2018

Individualized Developmental Care: Investıgatıon Of Posıtıon Materıals On Care.

KESKİN E., AKÇAY DİDİŞEN N.

4th PNAE Congress on Paediatric Nursing, ATİNA, Yunanistan, 1 - 02 Haziran 2018

2018

2018

Çoğul Gebeliklerde Prematüre Bebeklerin Beslenme Sorunları

AKÇAY DİDİŞEN N. , SÖZKESEN Z.

8 th Internatıonal Congress of Research İn Education (ULEAD), 9 - 11 Mayıs 2018

2017

2017

Baby Sleeping: Together, Separate or Co-bedding?

AKÇAY DİDİŞEN N. , UZŞEN H., KESKİN E., BUDUR E.

IV. International Multidisciplinary Congress Of Eurasia, 23 - 25 Ağustos 2017 identifier identifier identifier

2017

2017

Fever Child Approach of Mother and Fever Investıgatıon of The Phobıa

AKÇAY DİDİŞEN N. , ZENGİN D. , KARAKUL A., ÜLKER S.

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Roma, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017

2017

2017

Terapötik Oyun Etkinlikleri ve Malzemeleri

Uzşen H., Akçay Didişen N. , Çevik Özdemir H. N. , Zengin D.

10.Ege Pediatri ve 6.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2017

2017

2017

6-24 Month Baby With Mothers Knowledge, Belief and Behaviour Which About Weaning

AKÇAY DİDİŞEN N. , KARAKUL A., ZENGİN D. , NERGİS Ö.

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Rome, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017

2017

2017

Çocuk Cerrahi Kliniklerinde Kullanılan Taburculuk Eğitim Materyallerin İncelenmesi

AKÇAY DİDİŞEN N. , BİNAY Ş., İSLAMOĞLU A., ERDOĞDU POLAT M.

10. Ege Pediatri 6. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2017

2017

2017

Annelerin Emzirme Önlüğü Kullanım Nedenleri Ve Gereksinimlerinin İncelenmesi.

AKÇAY DİDİŞEN N. , UZŞEN H., BULDUR E., KESKİN E.

IV. International Multıdıscıplınary Congress Of Eurasıa., 23 - 25 Ağustos 2017

2017

2017

Çocuk İstismar Ve İhmalinin Farklı Bir Boyutu: İnternet İstismarı

ZENGİN D. , AKÇAY DİDİŞEN N. , UZŞEN H., ÇEVİK ÖZDEMİR H. N.

10.Ege Pediatri ve 6.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2017

2017

2017

Bebek Ürünlerinin Pazarlanmasında Güncel Trend: E-alışveriş Siteleri

ÇEVİK ÖZDEMİR H. N. , AKÇAY DİDİŞEN N. , ZENGİN D. , UZŞEN H.

10.Ege Pediatri ve 6.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2017

2017

2017

Çoğul bebekleri olan annelerin emzirme süreçlerinin fenomenolojik olarak belirlenmesi

ALBAYRAK T., AKÇAY DİDİŞEN N.

6 ulusal 1. uluslarası pediatri hemşireliği kongresi, 29 Kasım - 02 Aralık 2017

2017

2017

0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik GüvenlikÖnlemlerinin İncelenmesi

Akçay Didişen N. , Zengin D. , Sütlügil S., Keskin E.

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 02 Aralık 2017

2017

2017

Babaların Çocuklarının Oyuncak Seçimine Yönelik Tercih Ve Tutumlarının İncelenmesi.

AKÇAY DİDİŞEN N. , UZŞEN H., KESKİN E., DURAN A., FİLİZ Ö. A.

.6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 Kasım - 02 Aralık 2017

2017

2017

İkiz Bebeklerin Birlikte Uyuması: Literatür Taraması

Akçay Didişen N. , Uzşen H.

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 02 Aralık 2017

2017

2017

Günübirlik Cerrahi Uygulanan 6-12 yaş Arası Çocukların Ameliyat Önlüğü Tercihlerinin Belirlenmesi: Pilot Çalışma

AKÇAY DİDİŞEN N. , Karakul A., Nasuflar N., İslamoğlu A., Divarcı E.

35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi-21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Edirne, Türkiye, 25 Ekim 2017, ss.498

2017

2017

Çocuk Cerrahisi Servisinde Yatan Hastaların Uyku Durumlarının Ebeveynlerin Kaygı Düzeyi İle İlişkisi

KOÇAK P., AKÇAY DİDİŞEN N.

35. Ulusal Çocuk Cerrahisi21.Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Edirne, Türkiye, 27 Ekim 2017

2017

2017

Ebeveynlerin Hastanedeki Yatış Süresince Islak Mendil Kullanma Durumlarının İncelenmesi

AKÇAY DİDİŞEN N. , ZENGİN D. , ÇEVİK ÖZDEMİR H. N. , Göral B., Kılıç Tekev K.

XIV. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ ve X. ÇOCUK AİL TIP ve YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Adana, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

2017

2017

Terapötik Oyun Teknikleri Ve Malzemeleri

UZŞEN H., AKÇAY DİDİŞEN N. , ÇEVİK ÖZDEMİR H. N. , ZENGİN D.

10. Ege Pediatri 6. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, 20 Mayıs Amfisi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2017

2017

2017

Güvenli Pediatrik İlaç Uygulamalarında Simülatör Kullanımının Etkisi

BAŞBAKKAL D. Z. , BAL YILMAZ H. , ŞENOL S. , BOLIŞIK Z. B. , YARDIMCI F. , AKÇAY DİDİŞEN N. , et al.

International Congress of Black Sea Nursing Education, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2017

2017

2017

Trajectory Model Kullanımı: Sma Tanılı Çocuğun Değerlendirilmesi

AKÇAY DİDİŞEN N. , UZŞEN H.

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

2017

2017

Ebeveynlerinsarsılmış bebek sendromu hakkında bilgi düzeyleri ve yaklaşımlarının incelenmesi

AKÇAY DİDİŞEN N. , ARDAHAN SEVGİLİ S., OKUMUŞ E.

Adnan Menderes üniversitesi I uluslarası sağlık bilimleri kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

2017

2017

Çoğul Gebeliklerden Doğan Bebeklerde Beslenme

AKÇAY DİDİŞEN N. , ALBAYRAK T.

Adnan Menderes Üniversitesi I Uluslarası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

2017

2017

Teknolojiye Bağımlı Çocuklarda Evde Bakım

AKÇAY DİDİŞEN N. , KESKİN E., ÇEVİK ÖZDEMİR H. N.

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

2017

2017

Doğum sonu dönem ile ilgili geleneksel inanç ve uygulamalara örnekler

AKÇAY DİDİŞEN N. , ALBAYRAK T.

Adnan menderes üniversitesi uluslararası sağlık bilimleri kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

2017

2017

Doğum Sonu Dönem İle İlgili Geleneksel İnanç ve Uygulamalara Örnekler

AKÇAY DİDİŞEN N. , ALBAYRAK T.

Adnan Menderes Üniversitesi I Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

2017

2017

Bababaların ateşli çocuğa yaklaşımı ve ateş fobisinin incelenmesi

AKÇAY DİDİŞEN N. , MUHAMMET UĞUR b.

Adnan Menderes üniversitesi I uluslararası sağlık bilimleri kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

2017

2017

SAĞLIKLI VE KEYİFLİ YAŞLANMADA TORUNUN YERİ

UZŞEN H., AKÇAY DİDİŞEN N. , ÖZKÜTÜK N.

ULUSLARARASI İZMİR KEYİFLİ YAŞ ALMA FUARI VE KONGRESİ, 11 - 13 Mayıs 2017

2017

2017

Çocukların Dünyasında Büyük Ebeveynler: Kuşalar Arası İlişkiler

AKÇAY DİDİŞEN N. , UZŞEN H., ÖZKÜTÜK N.

ULUSLARARASI İZMİR KEYİFLİ YAŞ ALMA FUARI VE KONGRESİ’xx, 11 - 13 Mayıs 2017

2017

2017

Sağlıklı Ve Keyifli Yaşlanmada Torunun Yeri

UZŞEN H., AKÇAY DİDİŞEN N. , ÖZKÜTÜK N.

1. Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017

2017

2017

Hemşirelik Yaklaşımı:Yapay Kalp Nakli Olan Çocuk

AKÇAY DİDİŞEN N. , CENGİZ D., UZŞEN H.

I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri, 13 - 16 Nisan 2017

2016

2016

6-24 Ay bebeği olan annelerin ek besine geçiş konusunda (weaning) bilgi, inanış ve davranışları

AKÇAY DİDİŞEN N. , Karakul A., Özcan N.

34. Ulusal çocuk cerrahisi & 7. Ulusal pediatrik üroloji kongresi-20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 Kasım 2016, ss.1

2016

2016

Rabdomiyosarkom Tanılı Çocuğun Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Ertürk S., Karakul A., AKÇAY DİDİŞEN N. , İslamoğlu A.

, 34. Ulusal çocuk cerrahisi & 7. Ulusal pediatrik üroloji kongresi-20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 Kasım 2016, ss.1

2016

2016

Çocuk Cerrahisi Hemşirelerinin Kendi Mesleklerine İlişkin Metafor Algıları

AKÇAY DİDİŞEN N. , KARAKUL A., NASUFLAR N., İSLAMOĞLU A.

34. Ulusal çocuk cerrahisi 7. Ulusal pediatrik üroloji kongresi-20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016

2016

2016

Annelerin Ateşli Çocuğa Yaklaşımı ve Ateş Fobilerinin İncelenmesi

AKÇAY DİDİŞEN N. , ZENGİN D. , SARAÇ Ü.

34. Ulusal çocuk cerrahisi 7. Ulusal pediatrik üroloji kongresi-20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016

2016

2016

Cumhuriyet Döneminde Önemli Bir Kurum:Süt Damlası

AKÇAY DİDİŞEN N. , Karakul A.

II.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 01 Haziran 2016, ss.1

2016

2016

Türk İslam Medeniyetinde Müzikle Tedavi Hastaneleri

AKÇAY DİDİŞEN N. , Karakul A.

II.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 01 Haziran 2016, ss.1

2015

2015

ELEKTRİK YANIĞI OLAN OLGUNUN LEVİNE KORUMA MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ

BİNAY Ş., AKÇAY DİDİŞEN N. , KARAKUL A., ARDAHAN SEVGİLİ S. , GÜMÜŞ M.

9. EGE PEDİATRİ VE 5. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2015, ss.41

2015

2015

Annelerin yüksek ateşe ilişkin bilgi ve uygulamaları

YAVUZ B., FİLİZ Ö., ARIKAN İ., AKÇAY DİDİŞEN N. , AÇIKGÖZ A., YASAR D., et al.

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2015

2015

2015

Pediatri Kliniklerinde Çalışan Sağlık Çalışanlarının Pulse Oksimetre Kullanımı İle İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

AKÇAY DİDİŞEN N. , Koçak K.

. 9. Ege Pediatri - 5. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri, İzmir, Türkiye, 01 Aralık 2015, ss.1

2015

2015

Göçün Çocuk, Aile ve Toplum Sağlığına Etkileri

ZENGİN D. , AKÇAY DİDİŞEN N. , YARDIMCI F.

9. Ege Pediatri - 5. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri, İzmir, Türkiye, 01 Aralık 2015, ss.1

2015

2015

I Cell Hastalığı Tanılı Olgunun İlişkisel/Gelişimsel Yaklaşım Modeli İle İncelenmesi

ÇEVİK ÖZDEMİR H. N. , AKÇAY DİDİŞEN N. , Karakul A.

9. Ege Pediatri - 5. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri, İzmir, Türkiye, 01 Aralık 2015, ss.1

2015

2015

Orem’in Öz Bakım Yetersizlik Kuramı ve Pnömonide Hemşirelik Bakımı

AKÇAY DİDİŞEN N. , BİNAY Ş., YARDIMCI F.

9. Ege Pediatri - 5. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2015

2014

2014

Tarihte Sarılık Nedeniyle Fototerapi Uygulanan İlk Bebek Vakası ve Hemşirenin Rolü

AKÇAY DİDİŞEN N. , BAŞBAKKAL D. Z. , ZENGİN D.

Uluslarası Katılımlı I.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresİ, 18 - 21 Haziran 2014

2014

2014

Çocuk Bakımında Babalık Kavramı ve Tarih Boyunca Gelişimi

AKÇAY DİDİŞEN N. , ÇEVİK ÖZDEMİR H. N. , BOLIŞIK Z. B.

Uluslarası Katılımlı I.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2014

2014

2014

Pediatri Hemşireliğinde Aile Bakımın Tarihçesi

ZENGİN D. , YARDIMCI F. , AKÇAY DİDİŞEN N. , BAŞBAKKAL D. Z.

Uluslarası Katılımlı I.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2014

2014

2014

Olgu sunumu Smith Lemli Opitz Sendromu Olan bebeğin Hemşirelik Yönetimi

Zengin D. , Yardımcı F. , Akçay Didişen N.

8. Ege Pediatri - 4. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri, İzmir, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2014

2014

2014

KML Kök Hücre Nakil Süreci ve Hemşirelik Bakımı Olgu Sunumu

AKÇAY DİDİŞEN N. , YÜKSEL A., ÇEVİK ÖZDEMİR H. N. , ZENGİN D. , ERER DEL CASTELLO B.

8. Ege Pediatri - 4. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri, İzmir, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2014

2014

2014

Beta Talasemi Majör:Kök Hücre Nakil Süreci ve Hemşirelik Bakımı

AKÇAY DİDİŞEN N. , YÜKSEL A., ZENGİN D. , ÇEVİK ÖZDEMİR H. N. , ERER DEL CASTELLO B.

8. Ege Pediatri - 4. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri, İzmir, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2014

2015

2015

Göçün Çocuk Aile ve Toplum Sağlığına Etkisi

Zengin D. , Akçay Didişen N. , Yardımcı F.

9. Ege Pediatri ve 5. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 09 Aralık 2015

2015

2015

Güncel Değişikliklerle Yeni Apgar Skoru

Zengin D. , Akçay Didişen N. , Ardahan Sevgili S. , Yardımcı F.

9. Ege Pediatri ve 5. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 09 Aralık 2015

2013

2013

Ameliyat Olacak Çocuklarda Anne Baba Sorumlulukları

AKÇAY DİDİŞEN N.

31.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17.Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2013

2013

2013

Gastrostomisi Olan Çocuğun Evde Bakımına Yönelik Hazırlanmış Olan Eğitim Kitapçığının Uzman Görüşlerinin Sonuçları

AKÇAY DİDİŞEN N. , ERTÜK S., ÖZALP GERÇEKER G., İSLAMOĞLU A.

31.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17.Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2013

2013

2013

Yenidoğan Hipotermisi ve Hemşirelik Yaklaşımı

GERÇEK E., AKÇAY DİDİŞEN N.

7.Ege Pediatri Günleri,3. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri, İzmir, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2013

2013

2013

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntörn Öğrencilerinin Uygulamasına Yönelik Görüşleri

AKÇAY DİDİŞEN N. , YARDIMCI F. , TOKUŞ M.

7.Ege Pediatri Günleri, 3. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri, İzmir, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2013

2013

2013

Babanın Bakımdaki Rolleri

AKÇAY DİDİŞEN N.

7.Ege Pediatri ve 3. Pediatri HemşireliğiGünleri, İzmir, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2013

2013

2013

Olgu Sunumu Fenilketonüri Tanılı Bebekte Hemşirelik Yönetimi

ZENGİN D. , YARDIMCI F. , AKÇAY DİDİŞEN N. , KAHRAMAN A. , ÖZALP GERÇEKER G.

7.Ege Pediatri Günleri, 3. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri, İzmir, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2013

2013

2013

Olgu Sunumu Rubinstein Taybi Sendromu olan Bebekte Hemşirelik Yönetimi

ZENGİN D. , YARDIMCI F. , AKÇAY DİDİŞEN N. , KAHRAMAN A.

7.Ege Pediatri Günleri, 3. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri, İzmir, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2013

2013

2013

Yenidoğanın Davranışlarını Anlamak

GERÇEK E., AKÇAY DİDİŞEN N.

7.Ege Pediatri Günleri,3. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri, İzmir, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2013

2013

2013

Preterm Çocuğu Olan Babalara Web Ortamında Yapılan Planlı Eğitimin Rol Algısı ve Bakım Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

AKÇAY DİDİŞEN N. , BOLIŞIK Z. B.

Uluslararası katılımlı 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Adıyaman, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2013

2013

2013

Olgu Sunumu Yarık Damak ve Yarık Dudak Konjenital Anomalisi Olan Yenidoğanın Hemşirelik Yönetimimi

ZENGİN D. , AKÇAY DİDİŞEN N. , KAHRAMAN A. , ÖZALP GERÇEKER G., YARDIMCI F.

4. Uluslararası Katılımlı Pediatri Hemşireliği Kongresi, Adıyaman Üniversitesi, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2013

2013

2013

Erken Doğan Bebek Sahibi Olan Babaların Ebeveynlik Rolleri

AKÇAY DİDİŞEN N. , YAVUZ B., KAHRAMAN A. , ÖZALP GERÇEKER G., ZENGİN D. , BOLIŞIK Z. B.

Uluslararası Katılımlı, 4.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Adıyaman, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2013

2013

2013

Pediatri Hemşireliği Eğitiminde Simülasyon

ZENGİN D. , AKÇAY DİDİŞEN N. , KAHRAMAN A. , BAŞBAKKAL D. Z. , YARDIMCI F.

4.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Adıyaman, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2013

2013

2013

Takayasu Arterit Sendromu Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı

Canbazoğlu Ü., AKÇAY DİDİŞEN N. , ZENGİN D. , YARDIMCI F.

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2013

2013

2013

İntestinal Atrezisi Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı

Karayel B., AKÇAY DİDİŞEN N. , ZENGİN D. , YARDIMCI F.

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2013

2013

2013

Takayasu Arteriti Sendromu Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı

CANBAZOĞLU Ü., AKÇAY DİDİŞEN N. , ZENGİN D. , YARDIMCI F.

12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2013

2013

2013

Hemşirelik Eğitim Sistemlerinin Öğrenciye Yansıması

DURAK G., SEVER N., ORGUN F. , AKÇAY DİDİŞEN N. , ÖZKÜTÜK N.

12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2013

2013

2013

Entegre Eğitimin Son Sınıf Öğrencilerine Kazandırdığı Becerilerin İncelenmesi

İNCE Ö., AKÇAY DİDİŞEN N. , ORGUN F. , BAŞBAKKAL D. Z.

12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2013

2013

2013

Konjeniteal Özefagus Stenozu Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı

Bekitkol T., AKÇAY DİDİŞEN N. , ZENGİN D. , YARDIMCI F.

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2013

2013

2013

Olgu Sunumu Konjenital Özefagus Stenozu Olan Hastanın Hemşirelik Bakım

BEKİTKOL T., AKÇAY DİDİŞEN N. , ZENGİN D. , YARDIMCI F.

12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2013

2013

2013

Alev Yanığına Maruz Kalan Tandıra Düşme Hastanın Hemşirelik Bakımı

DEMİRTAŞ D., KÖRKLÜ S., AKÇAY DİDİŞEN N. , ZENGİN D. , BOLIŞIK Z. B.

12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2013

2013

2013

Mide Perforasyonu Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı

GENCER E., AKÇAY DİDİŞEN N. , ZENGİN D. , BOLIŞIK Z. B.

12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2013

2013

2013

Olgu Sunumu İntestinal Atrezisi Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı

KARAYEL B., AKÇAY DİDİŞEN N. , ZENGİN D. , YARDIMCI F.

12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2013

2012

2012

Çocuk Cerrahisi Hemşirelerinin Hasta Bakımında Yaşadıkları Deneyimler

ÖZALP GERÇEKER G., EROĞLU B., İSLAMOĞLU A., AKÇAY DİDİŞEN N. , BAŞBAKKAL D. Z.

XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2012

2012

2012

Baba Bana Baksana!!! Kanguru Baba Bakımı

GERÇEK E., SARIKAYA KARABUDAK S., AKÇAY DİDİŞEN N.

6.Ege Pediatri-2. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri, İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2012

2012

2012

Annelerin Tuvalet Eğitimine İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

OSKAY E., YAVUZ B., AKÇAY DİDİŞEN N. , BOLIŞIK Z. B.

11.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2012

2012

2012

Zihinsel Engelli Çocuklarda Öz Bakım

AKÇAY DİDİŞEN N.

Aile Eğitimi Programı, İzmir, Türkiye, 21 Şubat 2012

2011

2011

Serebral Palsi Tedavisinde Botulinum Toksini Uygulaması Olgu Sunumu

YAVAŞ S., AKÇAY DİDİŞEN N. , BAŞBAKKAL D. Z. , GÖKBEN S. , TEKGÜL H. , SERDAROĞLU G.

5. Ege Pediatri ve 1. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Aralık 2011

2011

2011

Çocuğu Yanığa Maruz Kalmış Annelerde Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İncelenmesi

ÖZALP GERÇEKER G., AKÇAY DİDİŞEN N. , EROĞLU B., İSLAMOĞLU A., BOLIŞIK Z. B.

29.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15.Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2011

2011

2011

Çocuk Cerrahisi Uygulamalarında Ebeveyn Hemşire Etkileşimi Aile Merkezli Bakım Taburculuk

AKÇAY DİDİŞEN N.

29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15.Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2011

2011

2011

Olgu Sunumu Yenidoğan Cerrahisi Ünitesinde Yatan Vacterl H Tanısı Alan ve Ek Anomalilere Sahip Bebeğin Hemşirelik Bakımı

ÖZALP GERÇEKER G., NASUFLAR N., AKÇAY DİDİŞEN N. , EROĞLU B., GÜRBÜZ E., BAŞBAKKAL D. Z.

29.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,15.Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2011

2012

2012

Hemşirelik Uygulamalarında Web Tabanlı Eğitim Kullanımı Erken Doğan Bebek Bakımı Örneği

AKÇAY DİDİŞEN N.

6.Ege Pediatri ve 2. Pediatri HemşireliğiGünleri, İzmir, Türkiye, 02 Mayıs 2012 - 05 Mayıs 2011

2011

2011

Olgu Sunumu: Cri du Chat Sendromlu Bir Bebeğin Hemşirelik Bakımı

YÖNEY R., ERDEN Z., AKÇAY DİDİŞEN N. , ÖZALP GERÇEKER G., YARDIMCI F. , BAŞBAKKAL D. Z.

10.Ulusal-Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2011

2011

2011

Çocuk Hastanesinde Yatan 6 12 Yaş Grubu Çocukların Hastane Korkularının Saptanması

ERDEN Z., GARİP B., AKÇAY DİDİŞEN N. , BOLIŞIK Z. B.

10.Ulusal- Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2011

2011

2011

Zihinsel Engelli Kardeşe Sahip Olan Bireylerin Kardeş İlişkilerinin İncelenmesi

OSKAY E., ÇEKCEOĞLU Y., AKÇAY DİDİŞEN N. , ÖZALP GERÇEKER G., BOLIŞIK Z. B.

10.Ulusal-Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2011

2011

2011

Ailenin Sosyodemografik Özelliklerinin Çocuğun Sosyokültürel Etkinliklere Katılımının İncelenmesi

YÖNEY R., KUNDAKÇI Z., AKÇAY DİDİŞEN N. , ÖZALP GERÇEKER G., BOLIŞIK Z. B.

10.Ulusal-Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2011

2011

2011

Neuman Sistemler Modeline Göre Yoğun Bakımda Yatan Pediatrik Olguya Yaklaşım

ÖZALP GERÇEKER G., MEMİŞ İ., AKÇAY DİDİŞEN N. , KAHRAMAN A. , YARDIMCI F.

VIII Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2011

2010

2010

Çocuk Cerrahisi Servisinde İzlenmekte Olan Hastaların Endişe Kaynakları İle Ebeveyn Etkileşiminin İncelenmesi

AKÇAY DİDİŞEN N. , EROĞLU B., ÖZALP GERÇEKER G., BOLIŞIK Z. B.

XXVIII Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2010

2010

2010

Olgu Sunumu Hirschsprunglu Bir Bebeğin Hemşirelik Bakımı

YAVUZ B., BOLIŞIK Z. B. , AKÇAY DİDİŞEN N. , ÖZALP GERÇEKER G.

9.Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2010

2010

2010

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntörn Öğrencilerin Başarı Durumları

AKÇAY DİDİŞEN N. , YAVUZ B., ÖZALP GERÇEKER G., BAŞBAKKAL D. Z. , BOLIŞIK Z. B. , BAL YILMAZ H. , et al.

9.Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2010

2008

2008

Çocuk Cerrahisi Servisinde Günübirlik Cerrahi Uygulanan Çocukların Anne Babaların Yaşadığı Anksiyetenin Karşılaştırılması

BOYACI M., AKÇAY DİDİŞEN N. , KARAYAĞIZ MUSLU G., BOLIŞIK Z. B. , İLHAN H.

XXVI Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, XII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Haziran 2008

2008

2008

Olgu Sunumu Kistik Higromalı Hastada Hemşirelik Bakımı

BOYACI M., AKÇAY DİDİŞEN N. , KARAYAĞIZ MUSLU G., BAŞBAKKAL D. Z. , İLHAN H.

XXVI Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, XII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Haziran 2008

2008

2008

Sinerji Modeli Kullanarak Çocukluk Çağı Kanserlerine Yaklaşım

AKÇAY DİDİŞEN N. , BAŞBAKKAL D. Z. , BOLIŞIK Z. B.

XV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, ÇEŞME-İZMİR, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2008

2007

2007

Travma Sonrası Pankreas Yaralanması ve Postoperatif Hemşirelik Bakımı

BOYACI M., AKÇAY DİDİŞEN N. , KARAYAĞIZ MUSLU G., BOLIŞIK Z. B. , İLHAN H.

XXV Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, XI Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, ÇEŞME-İZMİR, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2007

2007

2007

Olgu Sunumu Torasik Ektopia Kordis Anomalili Hastada Hemşirelik Bakımı

BOYACI M., KARAYAĞIZ MUSLU G., AKÇAY DİDİŞEN N. , BAŞBAKKAL D. Z. , İLHAN H.

XXV Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, XI Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, ÇEŞME-İZMİR, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2007

2007

2007

İnsülin Pompa Uygulamasında Klinik Deneyim Ve Vaka Sunumu

AKÇAY DİDİŞEN N. , KURT E.

1. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2007

2007

2007

Obezite Çocuklarda Düşük Benlik Saygısına Neden Oluyor mu?

BOLIŞIK Z. B. , AKÇAY DİDİŞEN N. , KARAYAĞIZ MUSLU G., BAŞBAKKAL D. Z.

I. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2007

2006

2006

Koroziv Özofagus Yanıklarında Ailelerin Eğitim Gereksinimlerinin Kart Sort Tekniği İle Belirlenmesi

AKÇAY DİDİŞEN N. , CONK Z.

50.Milli Pediatri Kongresi-Fin Türk Pediatri Günleri, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2006

2006

2006

Neuman Sistemler Modeli Kullanarak Değişik Gelişim Dönemlerindeki Kanser Hastalarına Yaklaşım

FADILOĞLU Ç., AKÇAY DİDİŞEN N. , ÖZÇELİK H., SUNMAZ D.

XII Ege Onkoloji Günleri, Hematolojik Onkolojide Yenilikler Sempozyumu ve Hematolojik Onkoloji Hemşireliği Kursu, ÇEŞME-İZMİR, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2006

2003

2003

Hemşirelerde Bel Ağrısının İncelenmesi

YAVUZ VAN GİERSBERGEN M. , AKÇAY DİDİŞEN N.

3.Ulusal Klinisyen Hemşire ve Ebeler Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Pediatrik hasta güvenliğinde bilgi teknolojilerinin önemi

AKÇAY DİDİŞEN N.

Pediatrik hasta güvenliği ve kalite iyileştirme, basbakkal zümrüt,yardımcı figen,akçay didişen nurdan, Editör, nobel, ss.157-181, 2018

2018

2018

Güvenlik Kültürünün İzlenmesi ve Profesyonel Sorumluluk

BAŞBAKKAL D. Z. , YARDIMCI F. , AKÇAY DİDİŞEN N. , ÜNAL A.

PEDİATRİK HASTA GÜVENLİĞİ VE KALİTE İYİLEŞTİRME - Pediatric Patient Safety and Quality Improvement, Başbakkal Zümrüt, Yardımcı Figen, Akçay Didişen Nurdan, Editör, NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.239-284, 2018

2018

2018

Kalite iyileştirme yöntemleri ve iyileştirme bilimi

BAŞBAKKAL D. Z. , AKÇAY DİDİŞEN N.

Pediatrik hasta güvenliği ve kalite iyileştirme, basbakkal zümrüt,yardımcı figen,akçay didişen nurdan, Editör, nobel, ss.1-27, 2018

2017

2017

Emzirme: Normal Emme ve Yutma

GERÇEK E., AKÇAY DİDİŞEN N. , SARIKAYA KARABUDAK S., ALUŞ TOKAT M., BAŞAR F., SERÇEKUŞ P., et al.

Anne Sütü Alan Bebeklerde Emme Becerilerini Destekleme, Emine Gerçek, Nurdan Akçay Didişen, Seher Sarıkaya Karabudak, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.1-42, 2017

2017

2017

Prematüre bebeklerde emzirme

AKÇAY DİDİŞEN N.

Anne sütü alan bebeklerde emme becerilerini destekleme, Emine Gerçek, Nurdan Akçay Didişen,Seher Sarıkaya Karabudak, Editör, Nobel akademik yayıncılık, ss.171-194, 2017

2017

2017

Emzirme için terapötik pozisyonlar

AKÇAY DİDİŞEN N. , GERÇEK E.

Anne sütü alan bebeklerde emme becerilerini destekleme, Emine Gerçek,Nurdan Akçay Didişen,Seher Sarıkaya Karabudak, Editör, Nobel akademik yayıcılık, ss.359-377, 2017

2017

2017

Beslenme zorluğu olan bebeklerin annelerine danışmanlık verme

GERÇEK E., AKÇAY DİDİŞEN N.

Anne sütü alan bebeklerde emme becerilerini destekleme, gerçek emine,akçay didişen nurdan, sarkaya karabudak nurdan, Editör, nobel, ss.379-392, 2017

2017

2017

Jonny Neden Emmiyor: Doğum Uygulamalarının Yenidoğan Emmesine Etkisi

GERÇEK E., SARIKAYA KARABUDAK S., AKÇAY DİDİŞEN N. , Durmaz Y., SERÇEKUŞ P., tuncel t., et al.

Anne Sütü Alan Bebeklerde Emme Becerilerini Destekleme, , Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.59-82, 2017

2016

2016

Travma Bilgisi İçeren Yaşa Uygun Bakım

AKÇAY DİDİŞEN N.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Dönüşümsel Hemşirelik, Başbakkal D Z, Yardımcı F, Akçay Didişen N, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, ss.29-40, 2016

2016

2016

Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesindeki İyi Uygulamalar

AKÇAY DİDİŞEN N.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Dönüşümsel Hemşirelik, Başbakkal D Z, Yardımcı F, Akçay Didişen N., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, ss.135-146, 2016

2016

2016

Eyleme Çağrı- Özet

BAŞBAKKAL D. Z. , YARDIMCI F. , AKÇAY DİDİŞEN N.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Dönüşümsel Hemşirelik Travma Bilgisi İçeren Yaşa Uygun Bakım, D. Zümrüt Başbakkal, Figen Yardımcı, Nurdan Akçay Didşen, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, Ankara, 2016

2016

2016

Ağrı ve Stresin Önlenmesi ve Yönetimi

AKÇAY DİDİŞEN N.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Dönüşümsel Hemşirelik, D.Zümrüt Başbakkal,Figen Yardımcı,Nurdan Akçay Didişen, Editör, nobel, 2016

2016

2016

Travma Bilgisi İçeren Yaşa Uygun Bakım

AKÇAY DİDİŞEN N.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Dönüşümsel Hemşirelik, D.Zümrüt Başbakkal,Figen Yardımcı,Nurdan Akçay Didişen, Ed., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.29-35, 2016

2016

2016

İyileşme Ortamı

AKÇAY DİDİŞEN N.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Dönüşümsel Hemşirelik, D.Zümrüt Başbakkal,Figen Yardımcı,Nurdan Akçay Didişen, Editör, nobel, ss.67-79, 2016

2016

2016

YYBÜ'deki İyi Uygulamalar

AKÇAY DİDİŞEN N.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Dönüşümsel Hemşirelik, D.Zümrüt Başbakkal,Figen Yardımcı,Nurdan Akçay Didişen, Ed., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.135-146, 2016

2016

2016

Eyleme Çağrı-Özet

AKÇAY DİDİŞEN N.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Dönüşümsel Hemşirelik, Başbakkal D Z, Yardımcı F, Akçay Didişen N., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, ss.147-149, 2016

2016

2016

13-Eyleme Çağrı

BAŞBAKKAL D. Z. , YARDIMCI F. , AKÇAY DİDİŞEN N.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Dönüşümsel Hemşirelik Travma Bilgisi içeren yaşa uygun bakım, Başbakkal Z., Yardımcı F., Didişen Akçay N., Editör, Nobel yayınevi, Ankara, ss.147-149, 2016

2016

2016

gastrostomi,bakımını nasıl yapmalıyız,uygulama basamakları

AKÇAY DİDİŞEN N. , ERTÜRK S., ÖZALP GERÇEKER G., İSLAMOĞLU A.

Gastrostomisi Olan Çocuğun Evde Bakımı, Nurdan AKÇAY DİDİŞEN, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi,Bornova,İZMİR, İzmir, 2016

2015

2015

Pediatrik Cerrahide Yaygın Olarak Yapılan Günübirlik Cerrahi Girişimler İnguinal ve Umblikal Herniler, Hidrosel, İnmemiş Testis ve Sünnet

AKÇAY DİDİŞEN N.

Pediatrik Cerrahi Hastasının Hemşirelik Bakımı, D.Zümrüt Başbakkal,Figen Yardımcı,Nurdan Akçay Didişen, Ed., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1, 2015

2015

2015

Pediatrik Cerrahide Yaygın Olarak Yapılan Günübirlik Cerrahi Girişimler İnguinal ve Umblikal Herniler, Hidrosel, İnmemiş Testis ve Sünnet

AKÇAY DİDİŞEN N.

Pediatrik Cerrahi Hastasının Hemşirelik Bakımı, Bolışık Z B, Yardımcı F, Akçay Didişen N., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, ss.383-390, 2015

2015

2015

teknolojiye bağımlı çocuğun evde bakımı

AKÇAY DİDİŞEN N.

Nursing Care Of The Pediatric Surgical Patient, zehra bahire bolışık,figen yardımcı,nurdan akçay didişen, Editör, NOBEL, ss.87-94, 2015 identifier identifier identifier

2014

2014

Fiziksel Değerlendirme

AKÇAY DİDİŞEN N. , YARDIMCI F.

Anne ve Çocuk Hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri Kitabı, Şahiner, NC., Açıkgöz, A., Bal, MD, Editör, Nobel, Ankara, ss.71-87, 2014

2014

2014

Fiziksel Değerlendirme

AKÇAY DİDİŞEN N. , YARDIMCI F.

Anne ve Çocuk Hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri, Şahiner N C, Açıkgöz A, Bal M D., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, ss.71-87, 2014

2014

2014

Fiziksel Değerlendirme

AKÇAY DİDİŞEN N. , YARDIMCI F.

Çocuk Hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri, Şahiner, NC., Açıkgöz, A., Bal, MD, Editör, Nobel, Ankara, ss.33-51, 2014

2007

2007

Çocukluk Yaşlarında Sağlıklı Beslenme

BOLIŞIK Z. B. , AKÇAY DİDİŞEN N.

Aile Okulu Kitabı, Borkad-Çamdibi Aile Okul Projesi, Editör, Bornova Birleşik Matbaacılık, ss.61-66, 2007

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Mezunlar Derneği

Üye

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Türk Hemşireler Derneği

Üye

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Çocuk Hemşireliği Derneği

Üye

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Derneği

Yönetim Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2019

Kasım 2019

Acta Medica Nicomedia

Diğer Dergiler

Nisan 2016

Nisan 2016

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Ekim 2016

Ekim 2016

34. Ulusal çocuk cerrahisi & 7. Ulusal pediatrik üroloji kongresi-20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Akçay Didişen N.
Girne, Kıbrıs (Kktc)

Aralık 2015

Aralık 2015

9. Ege Pediatri - 5. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Akçay Didişen N.
İzmir, Türkiye

Eylül 2014

Eylül 2014

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Akçay Didişen N.
Trabzon, Türkiye

Haziran 2014

Haziran 2014

8. Ege Pediatri - 4. Ege Pediatri Hemşireliği Günler

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Akçay Didişen N.
İzmir, Türkiye

Haziran 2014

Haziran 2014

8. Ege Pediatri - 4. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Akçay Didişen N.
İzmir, Türkiye

Haziran 2013

Haziran 2013

8. Ege Pediatri - 4. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Akçay Didişen N.
İzmir, Türkiye

Ödüller

Ekim 2016

Ekim 2016

Pediatrik Hasta Güvenliğine İlişkin Verilen Eğitimin Değerlendirilmesi

Xııı.Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi-Ix Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Hemşireliği KongresiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2016

2016

9. Ege Pediatri ve 5. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2016

2016

“Müzik Terapi Workshop I

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2016

2016

Kurum Kültürü

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2016

2016

Motivasyon

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2016

2016

34. Ulusal çocuk cerrahisi & 7. Ulusal pediatrik üroloji kongresi-20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi

Davetli Konuşmacı

Girne-Kıbrıs (Kktc)

2016

2016

34. Ulusal Çocuk Cerrahisi & 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi-20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi

Çalışma Grubu

Girne-Kıbrıs (Kktc)

2016

2016

İSG Eğitimi

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2016

2016

Pediatrik Hasta Güvenliği Kursu

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2015

2015

9. Ege Pediatri - 5. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri, Pediatrik Hasta Güvenliği Kurs Programı

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2015

2015

İSG Eğitimi

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2015

2015

Çevreci Okullar Eğitim Programı

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2015

2015

Çocuk Hastalarda Hemşirelik Hizmetleri Çalıştayı

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2015

2015

Yenidoğan ve Çocuklarda İlaç Uygulamaları Kursu

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2015

2015

16. Pediatri Günleri,

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2015

2015

Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2015

2015

Soru Hazırlama Teknikleri

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2014

2014

İleri Ofis Yazılımı Uygulamaları

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2014

2014

Kaynakça Yönetim Yazılımları

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2014

2014

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi

Davetli Konuşmacı

Trabzon-Türkiye

2014

2014

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi,

Panelist

Trabzon-Türkiye

2014

2014

8. Ege Pediatri - 4. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2014

2014

Biyoistatistik Kursu

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2014

2014

15.Pediatri Günleri

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2014

2014

I. Sağlık Hukuku Sempozyumu

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2014

2014

Hemşirelikte Araştırma Çalıştayı

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2014

2014

İntörn Öğrencilerin Klinik /Alan Uygulamalarında Rehber Hemşire Eğitimi

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1

Duyurular & Dokümanlar

Sindirim Sistemi Hastalıkları
Ders Notu
22.10.2019
Çocuk Hastanın Özellikleri ve Hasta Çocuğun Hastaneye Kabulu
Ders Notu
22.10.2019
Okul Çocukluğu Dönemi Fiziksel Gelişim
Ders Notu
22.10.2019
Solunum Sistemi Hastalıkları
Ders Notu
22.10.2019

Powerpoint ders notudur.

SOLUNUM SİSTEMİ-19-20.pdf Creative Commons License

Sinir Sistemi Hastalıkları
Ders Notu
22.10.2019

Powerpoint ders notudur.

SİNİR SİSTEMİ-2019-2020.pdf Creative Commons License