Dr.Öğr.Üyesi

NURDAN AKÇAY DİDİŞEN


Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

E-posta: nurdan.akcay@ege.edu.tr
Fax Telefonu: +90 232 388 6374
İş Telefonu: +90 232 311 Dahili: 5561
Web: https://avesis.ege.edu.tr/nurdan.akcay

Eğitim Bilgileri

2007 - 2012

2007 - 2012

Doktora

Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Türkiye

2003 - 2006

2003 - 2006

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Türkiye

1997 - 2002

1997 - 2002

Lisans

Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Preterm Bebeği Olan Babalara Web Ortamında Yapılan Planlı Eğitimin Babalık Rolü ve Bakım Becerisine Olan Etkisinin İncelenmesi, İzmir, 2012

Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

2006

2006

Yüksek Lisans

Koroziv Özofagus Yanıklarında Ailelerin Eğitim Gereksinimlerinin Kart Sort Tekniği İle Belirlenmesi, İzmir, 2006

Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Hemşirelik, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2004 - 2012

2004 - 2012

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Investigation Of Parents’ Knowledge Levels of and Attitudes Towards Shaken Baby Syndrome

AKÇAY DİDİŞEN N. , ARDAHAN SEVGİLİ S. , ZENGİN D. , ÖZKÜTÜK N.

International Journal of Caring Sciences, cilt.12, ss.946-952, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Teknolojiye Bağımlı Çocuk ve Evde Bakım

AKÇAY DİDİŞEN N. , ÇEVİK ÖZDEMİR H. N. , KESKİN E.

Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, cilt.4, ss.123-129, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Orem’s Self-care Deficit Theory and Nursing Care in Relation toPneumonia: A Case Report

AKÇAY DİDİŞEN N. , BİNAY Ş. , YARDIMCI F.

Studies On Ethno-Medicine, cilt.11, ss.311-317, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Ebeveynlerin Hastanedeki Yatış Süresince Islak Mendil Kullanma Durumlarının İncelenmesi

Akçay Didişen N. , Zengin D. , Çevik Özdemir H. N. , Göral B., Tekev Kılıç K.

Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, cilt.4, ss.232-233, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Kanama Hastalığı Olan Çocukta Büyüme Gelişme İzlemi

BOLIŞIK Z. B. , YARDIMCI F. , AKÇAY DİDİŞEN N.

Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, cilt.2, ss.36-43, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Enfeksiyon Hastalıkları ve Ateş

AKÇAY DİDİŞEN N.

Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics, cilt.2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

entegre eğitimin son sınıf öğrencilerine kazandırdığı becerilerin incelenmesi

AKÇAY DİDİŞEN N. , ORGUN F. , BAŞBAKKAL D. Z.

sağlıkla hemşirelik dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Yardımcı Üreme Teknolojileri Aracılığı İle Oluşan Çoğul Gebeliklerde Emzirme

AKÇAY DİDİŞEN N. , GERÇEK E.

The Journal Of Pediatric Research, cilt.2, ss.177-182, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Koroziv Özofagus Yanıklarında Ailelerin Eğitim Gereksinimlerinin Kart Sort Tekniği İle Belirlenmesi

AKÇAY DİDİŞEN N. , Conk Z.

Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Derneği Bülteni, cilt.9, ss.1, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Obezite Çocuklarda Düşük Benlik Saygısına Neden Oluyor mu

BAŞBAKKAL D. Z. , KARAYAĞIZ MUSLU G., AKÇAY DİDİŞEN N. , BOLIŞIK Z. B.

Ege Pediatri Bülteni, cilt.14, ss.151-156, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Benlik Saygısını Etkileyen Faktörler

ÖZ R., BAL YILMAZ H. , AKÇAY DİDİŞEN N.

International Journal of Human Sciences, cilt.6, ss.330-338, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ ETKİLİLİKİLE YEME TUTUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİNİNCELENMESİ

Akçay Didişen N. , Ardahan Sevgili S. , Zengin D. , Gerçek E.

1. Uluslararası 5. Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018

2016

2016

Pediatrik Hasta Güvenliğine İlişkin Verilen Eğitimin Değerlendirilmesi

YARDIMCI F. , ÇEVİK ÖZDEMİR H. N. , BAŞBAKKAL D. Z. , AKÇAY DİDİŞEN N.

XIII.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi-IX Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 05 Kasım 2016, ss.1

2018

2018

Çoğul Gebeliklerde Prematüre Bebeklerin Beslenme Sorunları

AKÇAY DİDİŞEN N. , SÖZKESEN Z.

8 th Internatıonal Congress of Research İn Education (ULEAD), 9 - 11 Mayıs 2018

2017

2017

6-24 Month Baby With Mothers Knowledge, Belief and Behaviour Which About Weaning

AKÇAY DİDİŞEN N. , KARAKUL A., ZENGİN D. , NERGİS Ö.

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Rome, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017

2017

2017

Fever Child Approach of Mother and Fever Investıgatıon of The Phobıa

AKÇAY DİDİŞEN N. , ZENGİN D. , KARAKUL A., ÜLKER S.

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Roma, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017

2017

2017

TERAPÖTİK OYUN TEKNİKLERİ VE MALZEMELERİ

UZŞEN H., AKÇAY DİDİŞEN N. , ÇEVİK ÖZDEMİR H. N. , ZENGİN D.

10. Ege Pediatri ve 6. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2017

2017

2017

Terapötik Oyun Etkinlikleri ve Malzemeleri

Uzşen H., Akçay Didişen N. , Çevik Özdemir H. N. , Zengin D.

10.Ege Pediatri ve 6.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2017

2017

2017

Baby Sleeping: Together, Separate or Co-bedding?

AKÇAY DİDİŞEN N. , UZŞEN H., KESKİN E., BUDUR E.

IV. International Multidisciplinary Congress Of Eurasia, 23 - 25 Ağustos 2017

2017

2017

ANNELERİN EMZİRME ÖNLÜĞÜ KULLANIM NEDENLERİ VE GEREKSİNİMLERİNİN İNCELENMESİ

AKÇAY DİDİŞEN N. , UZŞEN H., BUDUR E., KESKİN E.

IV. International Multidisciplinary Congress Of Eurasia, 23 - 25 Ağustos 2017

2017

2017

Bebek Ürünlerinin Pazarlanmasında Güncel Trend: E-alışveriş Siteleri

ÇEVİK ÖZDEMİR H. N. , AKÇAY DİDİŞEN N. , ZENGİN D. , UZŞEN H.

10.Ege Pediatri ve 6.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2017

2017

2017

Çocuk İstismar Ve İhmalinin Farklı Bir Boyutu: İnternet İstismarı

ZENGİN D. , AKÇAY DİDİŞEN N. , UZŞEN H., ÇEVİK ÖZDEMİR H. N.

10.Ege Pediatri ve 6.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2017

2017

2017

Çoğul bebekleri olan annelerin emzirme süreçlerinin fenomenolojik olarak belirlenmesi

ALBAYRAK T., AKÇAY DİDİŞEN N.

6 ulusal 1. uluslarası pediatri hemşireliği kongresi, 29 Kasım - 02 Aralık 2017

2017

2017

0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik GüvenlikÖnlemlerinin İncelenmesi

Akçay Didişen N. , Zengin D. , Sütlügil S., Keskin E.

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 02 Aralık 2017

2017

2017

İkiz Bebeklerin Birlikte Uyuması: Literatür Taraması

AKÇAY DİDİŞEN N. , UZŞEN H., KESKİN E.

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresİ, Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 02 Aralık 2017

2017

2017

BABALARIN ÇOCUKLARININ OYUNCAK SEÇİMİNE YÖNELİK TERCİH VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ

AKÇAY DİDİŞEN N. , UZŞEN H., KESKİN E., DURAN A., ASİL F. Ö.

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 Kasım - 02 Aralık 2017

2017

2017

Günübirlik Cerrahi Uygulanan 6-12 yaş Arası Çocukların Ameliyat Önlüğü Tercihlerinin Belirlenmesi: Pilot Çalışma

AKÇAY DİDİŞEN N. , Karakul A., Nasuflar N., İslamoğlu A., Divarcı E.

35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi-21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Edirne, Türkiye, 25 Ekim 2017, ss.498

2017

2017

The effect of simulator use in safe pediatric drug implementations

Başbakkal D. Z. , Bal Yılmaz H. , Şenol S. , Bolışık B., Yardımcı F. , Akçay Didişen N. , et al.

International Congress of Black Sea Nursing Education, Samsun, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2017, ss.1

2017

2017

Güvenli Pediatrik İlaç Uygulamalarında Simülatör Kullanımının Etkisi

BAŞBAKKAL D. Z. , BAL YILMAZ H. , ŞENOL S. , BOLIŞIK Z. B. , YARDIMCI F. , AKÇAY DİDİŞEN N. , et al.

International Congress of Black Sea Nursing Education, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2017

2017

2017

ÇOĞUL GEBELİKLERDEN DOĞAN BEBEKLERDE BESLENME

AKÇAY DİDİŞEN N. , ALBAYRAK T.

I. uluslararası sağlık bilimleri kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

2017

2017

TRAJECTORY MODEL KULLANIMI: SMA TANILI ÇOCUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKÇAY DİDİŞEN N. , UZŞEN H.

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Mayıs - 01 Temmuz 2017

2017

2017

Doğum sonu dönem ile ilgili geleneksel inanç ve uygulamalara örnekler

AKÇAY DİDİŞEN N. , ALBAYRAK T.

Adnan menderes üniversitesi uluslararası sağlık bilimleri kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

2017

2017

Teknolojiye Bağımlı Çocuklarda Evde Bakım

AKÇAY DİDİŞEN N. , KESKİN E., ÇEVİK ÖZDEMİR H. N.

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

2017

2017

Ebeveynlerinsarsılmış bebek sendromu hakkında bilgi düzeyleri ve yaklaşımlarının incelenmesi

AKÇAY DİDİŞEN N. , ARDAHAN SEVGİLİ S., OKUMUŞ E.

Adnan Menderes üniversitesi I uluslarası sağlık bilimleri kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

2017

2017

Bababaların ateşli çocuğa yaklaşımı ve ateş fobisinin incelenmesi

AKÇAY DİDİŞEN N. , MUHAMMET UĞUR b.

Adnan Menderes üniversitesi I uluslararası sağlık bilimleri kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

2017

2017

SAĞLIKLI VE KEYİFLİ YAŞLANMADA TORUNUN YERİ

UZŞEN H., AKÇAY DİDİŞEN N. , ÖZKÜTÜK N.

ULUSLARARASI İZMİR KEYİFLİ YAŞ ALMA FUARI VE KONGRESİ, 11 - 13 Mayıs 2017

2017

2017

Çocukların Dünyasında Büyük Ebeveynler: Kuşalar Arası İlişkiler

AKÇAY DİDİŞEN N. , UZŞEN H., ÖZKÜTÜK N.

ULUSLARARASI İZMİR KEYİFLİ YAŞ ALMA FUARI VE KONGRESİ’xx, 11 - 13 Mayıs 2017

2017

2017

Hemşirelik Yaklaşımı:Yapay Kalp Nakli Olan Çocuk

AKÇAY DİDİŞEN N. , CENGİZ D., UZŞEN H.

I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri, 13 - 16 Nisan 2017

2016

2016

Çocuk Cerrahisi Hemşirelerinin Kendi Mesleklerine İlişkin Metafor Algıları

AKÇAY DİDİŞEN N. , Karakul A., Nasuflar N., İslamoğlu A.

34. Ulusal çocuk cerrahisi & 7. Ulusal pediatrik üroloji kongresi-20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 Kasım 2016, ss.1

2016

2016

6-24 Ay bebeği olan annelerin ek besine geçiş konusunda (weaning) bilgi, inanış ve davranışları

AKÇAY DİDİŞEN N. , Karakul A., Özcan N.

34. Ulusal çocuk cerrahisi & 7. Ulusal pediatrik üroloji kongresi-20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 Kasım 2016, ss.1

2016

2016

Annelerin Ateşli Çocuğa Yaklaşımı ve Ateş Fobilerinin İncelenmesi

AKÇAY DİDİŞEN N. , ZENGİN D., Saraç Ü.

34. Ulusal çocuk cerrahisi & 7. Ulusal pediatrik üroloji kongresi-20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 Kasım 2016, ss.1

2016

2016

Rabdomiyosarkom Tanılı Çocuğun Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Ertürk S., Karakul A., AKÇAY DİDİŞEN N. , İslamoğlu A.

, 34. Ulusal çocuk cerrahisi & 7. Ulusal pediatrik üroloji kongresi-20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 Kasım 2016, ss.1

2016

2016

Türk İslam Medeniyetinde Müzikle Tedavi Hastaneleri

AKÇAY DİDİŞEN N. , Karakul A.

II.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 01 Haziran 2016, ss.1

2016

2016

Cumhuriyet Döneminde Önemli Bir Kurum:Süt Damlası

AKÇAY DİDİŞEN N. , Karakul A.

II.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 01 Haziran 2016, ss.1

2015

2015

OREM İN ÖZ BAKIM YETERSİZLİK KURAMI VE PNÖMONİDE HEMŞİRELİK BAKIMI

AKÇAY DİDİŞEN N. , BİNAY Ş. , YARDIMCI F.

9. Ege Pediatri & 5. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhiddin Erel ve 20 Mayıs Amfileri, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2015

2015

2015

ELEKTRİK YANIĞI OLAN OLGUNUN LEVİNE KORUMA MODELİ İLE İNCELENMESİ

Binay Ş., Karakul A., Akçay Didişen N. , Ardahan Sevgili S. , Gümüş M.

9.Ege Pediatri ve 5.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2015

2015

2015

ELEKTRİK YANIĞI OLAN OLGUNUN LEVİNE KORUMA MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ

BİNAY Ş., AKÇAY DİDİŞEN N. , KARAKUL A., ARDAHAN SEVGİLİ S. , GÜMÜŞ M.

9. EGE PEDİATRİ VE 5. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2015, ss.41

2015

2015

Annelerin yüksek ateşe ilişkin bilgi ve uygulamaları

YAVUZ B., FİLİZ Ö., ARIKAN İ., AKÇAY DİDİŞEN N. , AÇIKGÖZ A., YASAR D., et al.

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2015

2015

2015

Pediatri Kliniklerinde Çalışan Sağlık Çalışanlarının Pulse Oksimetre Kullanımı İle İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

AKÇAY DİDİŞEN N. , Koçak K.

. 9. Ege Pediatri - 5. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri, İzmir, Türkiye, 01 Aralık 2015, ss.1

2015

2015

I Cell Hastalığı Tanılı Olgunun İlişkisel/Gelişimsel Yaklaşım Modeli İle İncelenmesi

ÇEVİK ÖZDEMİR H. N. , AKÇAY DİDİŞEN N. , Karakul A.

9. Ege Pediatri - 5. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri, İzmir, Türkiye, 01 Aralık 2015, ss.1

2015

2015

Göçün Çocuk, Aile ve Toplum Sağlığına Etkileri

ZENGİN D. , AKÇAY DİDİŞEN N. , YARDIMCI F.

9. Ege Pediatri - 5. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri, İzmir, Türkiye, 01 Aralık 2015, ss.1

2014

2014

Tarihte Sarılık Nedeniyle Fototerapi Uygulanan İlk Bebek Vakası ve Hemşirenin Rolü

Akçay Didişen N. , Zengin D. , Başbakkal D. Z.

Uluslarası Katılımlı I.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2014, ss.1

2014

2014

Pediatri Hemşireliğinde Aile Bakımın Tarihçesi

Akçay Didişen N. , Zengin D. , Yardımcı F. , Başbakkal D. Z.

Uluslarası Katılımlı I.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2014, ss.1

2014

2014

Çocuk Bakımında Babalık Kavramı ve Tarih Boyunca Gelişimi

AKÇAY DİDİŞEN N. , ÇEVİK ÖZDEMİR H. N. , Bolışık B.

Uluslarası Katılımlı I.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 Haziran 2014, ss.1

2014

2014

B.KML Kök Hücre Nakil Süreci ve Hemşirelik Bakımı Olgu Sunumu

AKÇAY DİDİŞEN N. , Yüksel A. E. , ÇEVİK ÖZDEMİR H. N. , ZENGİN D. , Erer Del Castrello E.

8. Ege Pediatri - 4. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri, İzmir, Türkiye, 10 Haziran 2014, ss.1

2014

2014

B.Beta Talasemi Majör:Kök Hücre Nakil Süreci ve Hemşirelik Bakımı

AKÇAY DİDİŞEN N. , Yüksel A. E. , ZENGİN D. , ÇEVİK ÖZDEMİR H. N. , Ere Del Castello E.

8. Ege Pediatri - 4. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri, İzmir, Türkiye, 10 Haziran 2014, ss.1

2014

2014

Olgu sunumu Smith Lemli Opitz Sendromu Olan bebeğin Hemşirelik Yönetimi

Zengin D. , Yardımcı F. , Akçay Didişen N.

8. Ege Pediatri - 4. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri, İzmir, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2014

2015

2015

Göçün Çocuk Aile ve Toplum Sağlığına Etkisi

Zengin D. , Akçay Didişen N. , Yardımcı F.

9. Ege Pediatri ve 5. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 09 Aralık 2015

2015

2015

Güncel Değişikliklerle Yeni Apgar Skoru

Zengin D. , Akçay Didişen N. , Ardahan Sevgili S. , Yardımcı F.

9. Ege Pediatri ve 5. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 09 Aralık 2015

2013

2013

Hemşirelikte Eğitim Sistemlerinin Öğrenciye Yansımas

durak g., sever n., ORGUN F. , AKÇAY DİDİŞEN N. , ÖZKÜTÜK N.

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Pediatrik hasta güvenliği ve kalite iyileştirme

BAŞBAKKAL D. Z. , AKÇAY DİDİŞEN N.

Kalite iyileştirme yöntemleri ve iyileştirme bilimi, basbakkal zümrüt,yardımcı figen,akçay didişen nurdan, Editör, nobel, ss.1-27, 2018

2018

2018

Pediatrik hasta güvenliği ve kalite iyileştirme

AKÇAY DİDİŞEN N.

Pediatrik hasta güvenliğinde bilgi teknolojilerinin önemi, basbakkal zümrüt,yardımcı figen,akçay didişen nurdan, Editör, nobel, ss.157-181, 2018

2017

2017

Anne sütü alan bebeklerde emme becerilerini destekleme

AKÇAY DİDİŞEN N.

Prematüre bebeklerde emzirme, Emine Gerçek, Nurdan Akçay Didişen,Seher Sarıkaya Karabudak, Editör, Nobel akademik yayıncılık, ss.171-194, 2017

2017

2017

Anne sütü alan bebeklerde emme becerilerini destekleme

GERÇEK E., AKÇAY DİDİŞEN N.

Beslenme zorluğu olan bebeklerin annelerine danışmanlık verme, gerçek emine,akçay didişen nurdan, sarkaya karabudak nurdan, Editör, nobel, ss.379-392, 2017

2017

2017

Anne sütü alan bebeklerde emme becerilerini destekleme

AKÇAY DİDİŞEN N. , GERÇEK E.

Emzirme için terapötik pozisyonlar, Emine Gerçek,Nurdan Akçay Didişen,Seher Sarıkaya Karabudak, Editör, Nobel akademik yayıcılık, ss.359-377, 2017

2016

2016

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Dönüşümsel Hemşirelik

AKÇAY DİDİŞEN N.

Ağrı ve Stresin Önlenmesi ve Yönetimi, D.Zümrüt Başbakkal,Figen Yardımcı,Nurdan Akçay Didişen, Editör, nobel, 2016

2016

2016

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Dönüşümsel Hemşirelik

AKÇAY DİDİŞEN N.

Travma Bilgisi İçeren Yaşa Uygun Bakım, D.Zümrüt Başbakkal,Figen Yardımcı,Nurdan Akçay Didişen, Ed., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.29-35, 2016

2016

2016

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Dönüşümsel Hemşirelik

AKÇAY DİDİŞEN N.

İyileşme Ortamı, D.Zümrüt Başbakkal,Figen Yardımcı,Nurdan Akçay Didişen, Editör, nobel, ss.67-79, 2016

2016

2016

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Dönüşümsel Hemşirelik

AKÇAY DİDİŞEN N.

YYBÜ'deki İyi Uygulamalar, D.Zümrüt Başbakkal,Figen Yardımcı,Nurdan Akçay Didişen, Ed., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.135-146, 2016

2016

2016

Gastrostomisi Olan Çocuğun Evde Bakımı

AKÇAY DİDİŞEN N. , ERTÜRK S., ÖZALP GERÇEKER G., İSLAMOĞLU A.

gastrostomi,bakımını nasıl yapmalıyız,uygulama basamakları, Nurdan AKÇAY DİDİŞEN, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi,Bornova,İZMİR, İzmir, 2016

2016

2016

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Dönüşümsel Hemşirelik Travma Bilgisi İçeren Yaşa Uygun Bakım

BAŞBAKKAL D. Z. , YARDIMCI F. , AKÇAY DİDİŞEN N.

Eyleme Çağrı- Özet, D. Zümrüt Başbakkal, Figen Yardımcı, Nurdan Akçay Didşen, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, Ankara, 2016

2015

2015

Pediatrik Cerrahi Hastasının Hemşirelik Bakımı

AKÇAY DİDİŞEN N.

Pediatrik Cerrahide Yaygın Olarak Yapılan Günübirlik Cerrahi Girişimler İnguinal ve Umblikal Herniler, Hidrosel, İnmemiş Testis ve Sünnet, D.Zümrüt Başbakkal,Figen Yardımcı,Nurdan Akçay Didişen, Ed., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1, 2015

2015

2015

Nursing Care Of The Pediatric Surgical Patient

AKÇAY DİDİŞEN N.

teknolojiye bağımlı çocuğun evde bakımı, zehra bahire bolışık,figen yardımcı,nurdan akçay didişen, Editör, NOBEL, ss.87-94, 2015

2014

2014

Çocuk Hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri

AKÇAY DİDİŞEN N. , YARDIMCI F.

Fiziksel Değerlendirme, Şahiner, NC., Açıkgöz, A., Bal, MD, Editör, Nobel, Ankara, ss.33-51, 2014

2014

2014

Anne ve Çocuk Hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri Kitabı

AKÇAY DİDİŞEN N. , YARDIMCI F.

Fiziksel Değerlendirme, Şahiner, NC., Açıkgöz, A., Bal, MD, Editör, Nobel, Ankara, ss.71-87, 2014

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Mezunlar Derneği

Üye

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Türk Hemşireler Derneği

Üye

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Çocuk Hemşireliği Derneği

Üye

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Derneği

Yönetim Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2019

Kasım 2019

Acta Medica Nicomedia

Diğer Dergiler

Nisan 2016

Nisan 2016

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Ekim 2016

Ekim 2016

34. Ulusal çocuk cerrahisi & 7. Ulusal pediatrik üroloji kongresi-20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Akçay Didişen N.
Girne, Kıbrıs (Kktc)

Aralık 2015

Aralık 2015

9. Ege Pediatri - 5. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Akçay Didişen N.
İzmir, Türkiye

Eylül 2014

Eylül 2014

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Akçay Didişen N.
Trabzon, Türkiye

Haziran 2014

Haziran 2014

8. Ege Pediatri - 4. Ege Pediatri Hemşireliği Günler

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Akçay Didişen N.
İzmir, Türkiye

Haziran 2014

Haziran 2014

8. Ege Pediatri - 4. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Akçay Didişen N.
İzmir, Türkiye

Haziran 2013

Haziran 2013

8. Ege Pediatri - 4. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Akçay Didişen N.
İzmir, Türkiye

Ödüller

Ekim 2016

Ekim 2016

Pediatrik Hasta Güvenliğine İlişkin Verilen Eğitimin Değerlendirilmesi

Xııı.Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi-Ix Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Hemşireliği KongresiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2016

2016

9. Ege Pediatri ve 5. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2016

2016

Kurum Kültürü

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2016

2016

“Müzik Terapi Workshop I

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2016

2016

Motivasyon

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2016

2016

34. Ulusal çocuk cerrahisi & 7. Ulusal pediatrik üroloji kongresi-20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi

Davetli Konuşmacı

Girne-Kıbrıs (Kktc)

2016

2016

İSG Eğitimi

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2016

2016

34. Ulusal Çocuk Cerrahisi & 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi-20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi

Çalışma Grubu

Girne-Kıbrıs (Kktc)

2016

2016

Pediatrik Hasta Güvenliği Kursu

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2015

2015

9. Ege Pediatri - 5. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri, Pediatrik Hasta Güvenliği Kurs Programı

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2015

2015

İSG Eğitimi

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2015

2015

Çevreci Okullar Eğitim Programı

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2015

2015

Çocuk Hastalarda Hemşirelik Hizmetleri Çalıştayı

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2015

2015

Yenidoğan ve Çocuklarda İlaç Uygulamaları Kursu

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2015

2015

Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2015

2015

16. Pediatri Günleri,

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2015

2015

Soru Hazırlama Teknikleri

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2014

2014

Kaynakça Yönetim Yazılımları

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2014

2014

İleri Ofis Yazılımı Uygulamaları

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2014

2014

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi

Davetli Konuşmacı

Trabzon-Türkiye

2014

2014

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi,

Panelist

Trabzon-Türkiye

2014

2014

8. Ege Pediatri - 4. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2014

2014

Biyoistatistik Kursu

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2014

2014

15.Pediatri Günleri

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2014

2014

I. Sağlık Hukuku Sempozyumu

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2014

2014

İntörn Öğrencilerin Klinik /Alan Uygulamalarında Rehber Hemşire Eğitimi

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2014

2014

Hemşirelikte Araştırma Çalıştayı

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

Duyurular & Dokümanlar

Sinir Sistemi Hastalıkları
Ders Notu
22.10.2019

Powerpoint ders notudur.

SİNİR SİSTEMİ-2019-2020.pdf Creative Commons License

Okul Çocukluğu Dönemi Fiziksel Gelişim
Ders Notu
22.10.2019
Solunum Sistemi Hastalıkları
Ders Notu
22.10.2019

Powerpoint ders notudur.

SOLUNUM SİSTEMİ-19-20.pdf Creative Commons License

Sindirim Sistemi Hastalıkları
Ders Notu
22.10.2019
Çocuk Hastanın Özellikleri ve Hasta Çocuğun Hastaneye Kabulu
Ders Notu
22.10.2019