Araştırma Alanları

  • Çevre Mühendisliği

  • Çevre Teknolojisi

  • Atıksuların Toplanması ve Arıtımı

  • Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi

  • Katı Atıklar Mühendisliği ve Yönetimi (Katı Atıkların Yönetimi)

  • Kirlenmiş Sahalar ve Remediasyonu

  • Tehlikeli Atıklar Yönetimi

  • Mühendislik ve Teknoloji