Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2010 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, 2000 - 2004
Arş.Gör., BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, 1995 - 2000
Arş.Gör., DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 1991 - 1995
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, EGE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik, 28.09.2017 - 07.12.2018
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, EGE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Ensititüsü, Biyomühendislik, 28.09.2017 - 07.12.2018
Bölüm Başkan Yardımcısı, EGE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik, 04.01.2016 - 17.12.2017
Merkez Müdürü, EGE ÜNİVERSİTESİ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 15.02.2012 - 17.09.2018
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, EGE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Ensititüsü, , 15.02.2012 - 17.09.2018
VERDİĞİ DERSLER
Anaerobik Biyoteknoloji ve Sanayide Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2017-2018
SEPARATION AND PURIFICATION PROCESSES, Lisans, 2017-2018
Tehlikeli ve Zararlı Atıkların Yönetimi, Yüksek Lisans, 2017-2018
KATI ATIKLARIN İDARESİ, Doktora, 2017-2018
ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITIMI TEMEL PRENSİPLERİ, Yüksek Lisans, 2017-2018
KATI ATIKLARIN İDARESİ, Doktora, 2017-2018
YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ, Yüksek Lisans, 2017-2018
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, D.Karaalp, "Kapalı döngü membran destekli biyogaz prosesi ile tavuk atıklarından temiz enerji üretimi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Doktora, M.Güngörmüşler, "1,3-propandiol'ün üretiminde farklı immobilize kültür sistemlerinin karşılaştırılmalı incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Doktora, T.Keskin Gündoğdu, "Karanlık ve foto-fermantasyon yöntemleri kullanılarak ardışık immobilize biyoreaktörlerde hidrojen üretiminin incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Doktora, S.Eriştürk Öztüre, "Fermentasyon ortamından 1,3-pdo'nun ayırma saflaştırma koşullarının incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2012.
Doktora, Ç.Gönen, "Clostridium beijerinckii ile immobilize biyoreaktörlerde 1,3 propandiol üretiminin incelenmesi ve geliştirilmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2012.
Doktora, F.Çetinkaya Dokgöz, "İki aşamalı reaktör sistemlerinde peynir altı suyundan biyohidrojen üretimi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, E.Şahin, "Tarımsal bazlı biyometan üretimi hesap ve ekonomik fizibilite aracı geliştirilmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, K.Arslan, "Kentsel organik atıklardan biyometan üretimi için yüksek katı madde yüklemeli özgün biyoproses konfigürasyonunun incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, G.Çalişkan, "Anaerobik biyogaz reaktör çıkış suyundan özel biyoreaktör konfigürasyonu ile enerji geri kazanımı", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, G.Tiğli, "Üniversitelerde oluşan tehlikeli atıklar: Ege Üniversitesi özelinde irdelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, F.Avci, "Membran destekli biyoreaktörde 1,3-propanediol üretiminin incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, E.Aksöyek, "İmmobilize biyoreaktörde hidrojen üretiminin incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, D.Karaalp, "İleri oksidasyon prosesleri ile bazı farmasötiklerin parçalanmasının incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, M.Güngörmüşler, "Biyodizel üretim atığı gliserinden mikrobiyolojik yollarla biyopolimer hammaddesi üretilebilirliğinin incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, F.Tutuk, "Zeytin karasuyunun biyometana dönüştürülmesinde farklı anaerobik proses konfigürasyonlarının incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2008.
Yüksek Lisans, Y.Ersoy, "İzmir evsel çöpünden biyometan şeklinde enerji geri kazanılabilirliği", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Ocak, 2007.
Yüksek Lisans, T.Keskin, "Karasuyun biyolojik parçalanabilirliğinin ortak besi maddesi etkisi ile iyileştirilmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2007.
Yüksek Lisans, I.Cevilan, "Çevre yönetim sistemleri (ISO 14000 standartları) ve kağıt sanayinde uygulanması", BALIKESIR ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer, Ocak, 2003.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi