Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"İZMİR İLİ ÖRNEĞİNDE KÜMES HAYVANI ATIKLARININ BİYOGAZ ÜRETİM POTANSİYELİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ", BAP Arastırma Projesi, 16-ÇSUAM-002, Araştırmacı, 2018
""Kentsel Katı Atıkların Organik Fraksiyonlarından Kuru Fermantasyonla Hidrojen ve Biyokömür Üretimi", TÜBITAK Projesi, 215M314, Yönetici, 2018
PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
Azbar N,Güven Özdemir, Tayyibe Alpay, Burçin Karabey, "PTA Atıksuyunun Biyoparçalanması İçin İki Fazlı Anaerobik Biyoreaktör Sistemi", TÜRKIYE, Patent, TR 2015 16569 B, Eylul 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi