Araştırma Alanları

 • Biyoinformatik

 • Kimya

 • Emisyon Spektroskopisi

 • Florimetri

 • Infrared Spektroskopisi

 • Spektroskopik Yöntemler

 • Aminoasitler

 • Fotosentez

 • Fizikokimya

 • Elektrokimya

 • Hesapsal Kimya

 • Spektroskopi

 • Termodinamik

 • İnorganik Halkalı Bileşikler

 • Heterosiklik Bileşikler Kimyası

 • Hidrokarbon Kimyası

 • Organik Bileşiklerin Fotokimyası

 • Organik Spektroskopi