Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 Computational Investigated of Intermolecular Interactions between Melatonin and Promazine

  Katılımcı

  Karabük, Türkiye

 • 2018 Computational Investigation of Interactions Between Hydroxyproline and Chromium Complexes

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2018 Computational Investigation of Intermolecular Interactions Between Selected Drugs and Saccharin

  Katılımcı

  Edirne, Türkiye

 • 2018 Poilmer 2018

  Oturum Başkanı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2017 Intermolecular interactions between mefenamic acid and saccharin, International symposium on chemistry via computation

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 Intermolecular interactions between protoporphyrine and hydroxypyrene, International symposium on chemistry via computation

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 Modelling of Chromium and Amino acid Complexes by Density Functional Theory, IV International Leather Engineering Congress

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 Protoporfirin ve Seçilmiş Poliaromatik Hidrokarbonlar Arasında Yük Transfer Kompleks Oluşumunun İncelenmesi, Uluslararası Biyokimya Kongresi

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2017 Spectroscopic and Computational Investigation of Selected Porphyrins, TURCMOS

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 Spectroscopic and Computational Investigation of Some Pyrene Derivatives in Different Solvents

  Katılımcı

  --Seçiniz--, Türkiye

 • 2017 Computational Investigation of Metal Complexes of ISE (3[4-ethyl(phenyl)-imino][1H-indole-2-one)]),

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 ISE (3[4-etİl(fenİl)-İmİno][1H-İndol-2-on)] Molekülünün Metal Komplekslerİnİn Hesapsal Olarak İncelenmesi, 6. Fiziksel Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 Investigation of interactions between mefenamic acid and acesulfame by computational methods, BIOMED2017

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 Takrinin Sakkarin ile Etkileşiminin Voltametrik İncelenmesi, 6. Fiziksel Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Zonguldak, Türkiye

 • 2017 Investigation of interactions between mefenamic acid and saccharin by computational methods, BIOMED2017

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 An Ab initio Investigation of the Amidine formed by Tacrine and Saccharin

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 DFT and TDDFT investigation of indole and its selected derivatives

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Investigation of interactions between saccharine and tacrine by computational methods

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 DFT and TDDFT Investigation of Electronic Properties of Aromatic Amino Acids

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 DFT and TDDFT Investigation of Electronic Properties of Selected Porphyrins“, 2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies

  Katılımcı

  --Seçiniz--, Türkiye

 • 2016 Computational investigation of the exciplexes formed between pyrene and selected monoamines

  Katılımcı

  Erlangen, Almanya

 • 2016 DFT and TDDFT study some pyrene derivatives in excited state

  Katılımcı

  Erlangen, Almanya

 • 2014 Effect of solvent polarities on electronic properties of some pyrene derivatives

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Electronic Nature of Pyrene-Aromatic Amino Acid Complexes

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Solvent effect on computational investigation of Polyaromatic Hydrocarbon-Porphyrin Complexes

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Photoinduced Electron Transfer Between Pyrene/Hydroxypyrene and Aromatic Amino Acids”, Chemical Physics Congress - XI

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 DFT Investigation of Interactions Between Pyrene and Aromatic Amino Acids”, Chemical Physics Congress - XI

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 A DFT and TDDFT investigation of complexes between porphyrin and some polyaromatic hydrocarbons

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Computational Investigation of Interactions Between Some Polyaromatic Hydrocarbons and Porphyrin

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Promazinin Bazı Biyolojik Moleküllerle Etkileşimlerinin Hesapsal Yöntemlerle İncelenmesi ", XXV. Ulusal Biyokimya Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Promazinin Dopamin ve Serotonin Molekülleriyle Etkileşiminin Hesapsal Yöntemlerle İncelenmesi ", 1. İlaç Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2012 A DFT Study of Cu Ion-MXCXXC Peptide Interactions”, Chemical Physics Congress - X

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 Bazı Poliaromatik Hidrokarbonlarla Porfirin Arasındaki Etkileşimlerin DFT Yöntemiyle İncelenmesi, Chemical Physics Congress - X

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 Bazı Poliaromatik Hidrokarbonlarda Substitüe Grupların Yapıya ve Lüminesans Özelliklere Etkisinin Hesapsal Yöntemlerle İncelenmesi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 Bazı Poliaromatik Hidrokarbonlar ve Porfirinler Arasındaki Etkileşimlerin Fotofiziksel Yöntemlerle İncelenmesi", 26. Ulusal Kimya Kongresi

  Katılımcı

  --Seçiniz--, Türkiye

 • 2012 Aromatik Hidrokarbonların Serotonin ve Dopamin ile Etkileşimlerinin Hesapsal Yöntemlerle İncelenmesi", XXIV. Ulusal Biyokimya Kongresi

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2012 Bazı Poliaromatik Hidrokarbonlar ve Porfirinler Arasındaki Etkileşimlerin Kuantum Kimyasal Yöntemlerle İncelenmesi”, Fizikokimya Günleri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 Investigation of Interactions Between Antibiotics and Fluorophore by Computational Tools

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2012 Interactions of MXCXXC Peptide with Cu Ions: Effect of Implicit Solvent Medium

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 Computational Investigation of Purine-Metal Ion Interactions

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 A DFT and TD-DFT Study on Non-covalent Interactions of Aromatic Amino Acids with Pyrene

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 Cu Ion Binding of MXCCX Peptide: A DFT Study

  Katılımcı

  Erlangen, Almanya

 • 2012 Investigation of Complex Formation between Pyrene and Selected Drug Molecules by Spectroscopic and Semiempirical Methods

  Katılımcı

  Erlangen, Almanya

 • 2011 Prenin Seçilmiş İlaç Molekülleriyle Etkileşiminin Spektroskopik ve Yarı Ampirik Yöntemlerle İncelenmesi” , 23. Ulusal Biyokimya Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 Quantum Chemical Investigation of Interactions of Cu Ions with the MXCXXC Motif of the Atx1 Protein

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2011 Investigation of the Interactions of Cu Ions with the MXCXXC Motif of the Atx1 Protein by Density Functional Theory

  Katılımcı

  --Seçiniz--, Türkiye

 • 2011 Porfrin ile Pren ve Bazı Türevlerinin Oluşturduğu Donör-Akseptör Komplekslerinin Temel ve Uyarılmış Halde Hesapsal Olarak İncelenmesi”, 25. Ulusal Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2010 Interactions of Cu Ions with the MXCXXC Motif of the Atx1 Protein”, Chemical Physics Congress - IX

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 Interactions of Phenothiazine and Promazine with some Pyrene Derivatives”, Chemical Physics Congress

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 Photophysical and Computational Investigation of Intermolecular Complexes of Pyrene Derivatives With Phenothiazine And Promazine

  Katılımcı

  Erlangen, Almanya

 • 2010 Aminopren ile Fenotiazin ve Promazin Molekülleri Arasındaki Etkileşimlerin Fotofiziksel ve Teorik Yöntemlerle İncelenmesi” 24. Ulusal Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Zonguldak, Türkiye

 • 2010 Hidroksipren ve Siyanoprenin Bazi Aromatik Aminoasitlerle Etkilesimlerinin Fotofiziksel ve Hesapsal Yöntemlerle Incelenmesi”, 24. Ulusal Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 Investigation of Copper Ion-Peptide Interaction Mechanisms in Biological Systems by using the MXCXXC Motif of the Atx1 Protein in Model Organism Saccharomyces Cerevisiae by Molecular Modelling

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 Photophysical and Computational Investigation of Intermolecular Pyrene Complexes with Phenothiazine And Promazine

  Katılımcı

  --Seçiniz--, Türkiye

 • 2010 Photophysical and Computational Investigation of Intermolecular Hydroxypyrene Complexes with Phenothiazine And Promazine

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 Computational Investigatıon of Ground State Interactions of Pyrene And Aminopyrene With Phenothiazine And Promazine

  Katılımcı

  Erlangen, Almanya

 • 2009 Photophysical and Theoretical investigations of pyrene with dopamine, phenothiazine and promazine complexes.” 23. Ulusal Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Sivas, Türkiye

 • 2008 Bazı Pren Türevleri ile Fenotiazin Arasındaki Etkileşimin Fotofiziksel ve Hesapsal olarak incelenmesi” XXII. Ulusal Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2008 Pren-Promazin ve Pren-Dopamin Etkileşimlerinin Hesapsal Olarak İncelenmesi” Biyomühendislik Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2008 Investigation of Ground State Interactions of Pyrene With Serotonin and Dopamine by Computational Methods” Kimyasal Fizik VIII

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 Aromatik Hidrokarbonlar İle Aminoasitlerin Oluşturduğu Donör Akseptör Komplekslerin Elektronik ve Geometrik Özelliklerinin Fotofiziksel ve Hesapsal Yöntemlerle İncelenmesi”, Proje Pazarı

  Katılımcı

  --Seçiniz--, Türkiye

 • 2007 Pren ve 1-siyanoprenin çeşitli donörlerle temel ve uyarılmış halde yaptığı komplekslerin hesapsal olarak incelenmesi”, Proje Pazarı, Inno-Venture

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 Pren ve 1-Siyanopren’ nin Çeşitli Donörlerle Temel ve Uyarılmış Halde Yaptığı Komplekslerin Hesapsal Olarak İncelenmesi” XXI. Ulusal Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2006 1-siyanoprenin çeşitli aminlerle Yaptığı Exciplexlerin Fotokimyasal ve Hesapsal Yöntemlerle İncelenmesi”, XX. Ulusal Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2005 Mavi-Işık Fotoreseptörlerinde Elektron ve Enerji Transfer Proseslerinin Fotofiziksel ve Kuantum Kimyasal Yöntemlerle İncelenmesi” Teknoloji, Yenilik, Risk Sermayesi Günleri ve EBİLTEM Proje Pazarı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 Thermodynamic and Kinetic Investigations of Diffusion-Controlled Intermolecular Exciplex Formation Between Pyrene and Triethylamine”, IXX. Ulusal Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 SCIENCE AND TECHNOLOGY [2005-(27th)-ICST]

  Davetli Konuşmacı

  Praha, Çek Cumhuriyeti

 • 2005 Photophysical and Quantum Chemical investigations of Pyrene-Flavin Phenothiazine Triad: A Model for Light Processes of Blue-Light Photoreceptors

  Katılımcı

  Praha, Çek Cumhuriyeti

 • 2004 Photoinduced charge separation and structural relaxatıon of phenothiazine-pyrene dyads in the excited state”. VI. Kimyasal Fizik

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2003 Photophysikalische Primärprozesse in einem direkt verbrückten Phenothiazin-Pyren Derivat- Konformationsänderung im angeregten Zustand

  Katılımcı

  Kiel, Almanya

 • 2003 Pyrene-Isoalloxazine(Flavin)-PhenothiazineTriad – Photophysical Investigations and Quantum Chemical Calculations

  Katılımcı

  Mülheim, Almanya

 • 2002 Time-Resolved Fluorescence Measurements – Short Introduction to the Experimental Setup and Examples of Application

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2002 Solvent Effects on the Excited Complexes Between Pyrene and Aliphatic Amines-1. Ege Fizikokimya Günleri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2002 The Formation of Donor-Acceptor complexes of some Pyrene Derivates in Aprotic Solvent Systems

  Katılımcı

  Avusturya

 • 2001 Spektroskopie von Biopolymeren

  Katılımcı

  Munich, Almanya

 • 2000 Thermodynamic and Kinetic Parameters Concerning Complex Formation on some Pyrene Derivatives in Photochemical Reactions

  Katılımcı

  Dresden, Almanya

 • 1995 Benzene derivations – The investigation of H-Bond Formation on Fluorescence Changes in Different Acceptor Systems

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Kasım 2011 Övgü Ödülü

  Xxııı. Ulusal Biyokimya Kongresi

 • Ocak 2007 DAAD Malzeme Yardımı. Sachmittel Program

  Daad

 • Haziran 1998 DAAD

  Daad Sachmittel Program

Burslar

 • 2015 - Devam Ediyor Staff Mobility for Teaching Mobility

  Üniversite

 • 2011 - 2011 Araştırma Bursu

  Diğer Uluslararası Organizasyonlar

 • 2006 - 2006 Araştırma Bursu

  Diğer Uluslararası Organizasyonlar

 • 2002 - 2003 Araştırma Bursu

  Diğer Uluslararası Organizasyonlar

 • 2001 - 2002 Araştırma Bursu

  Diğer Uluslararası Organizasyonlar

 • 1997 - 1998 Araştırma Bursu

  Diğer Uluslararası Organizasyonlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 219

h-indeksi (WOS): 7