Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Süt Sığırcılığına Yönelik Politikalar

Hayvansal Üretim Dergisi, cilt.56, ss.1, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzmir İli Ödemiş İlçesinde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Üyesi İşletmelerde Sığırların Barındırılması

Türk Tarım-Gıda Bilim ve teknoloji Dergisi, cilt.3, ss.316-324, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Research on Structural Characteristics y Farms in Odemis District of İzmir Province

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.227-232, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Research on Milk Consumption Behaviors in Kucuk Menderes Basin of Izmir Province

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.653-657, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Parametrik Etkinlik Ölçümü: İzmir İli Örneği

ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.23-27, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye ve Avrupa Birliğinde Hindi Eti Üretimi, Tüketimi ve Politikaları

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.47, ss.201-209, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzmir İli Ödemiş İlçesi Süt Sanayindeki Gelişmeler Üzerine Bir Araştırma

Hayvansal Üretim, cilt.47, ss.47-53, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarım Kredi Kooperatiflerinde Teknik Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliğindeki Değişme

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, cilt.41, ss.41-57, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İZMİR İLİNDE SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE GİRDİ KULLANIMI VE ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ

4th International Conference and Industrial Exhibition onDairy Science Park, Konya, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2017, ss.267

Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Pamukta Uygulanan Destekleme Politikalarının Karşılaştırılması

Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2006, cilt.2, ss.1019-1026

Preisstruktur für Milch und Molkereiprodukte in der Türkei am Beispiel der Provinz Izmir

Verband deutsch-türkischer Agrar-und Naturwissenschaftler e.V. (ed.), Deutsch-Türkische Agrarforschung -8. Symposium,Cuvillier Verlag, Ankara, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2005, ss.285-294

Kitap & Kitap Bölümleri